BEJELENTKEZÉS - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

BEJELENTKEZÉS

Adatvédelmi Nyilvántartás

ELEKTRONIKUS  BEJELENTKEZÉS  AZ  ADATVÉDELMI  NYILVÁNTARTÁSBA

"NAIH_AVATÁR" BEJELENTKEZÉS KITÖLTŐ KERETPROGRAM LETÖLTÉSE

.EXE

.ZIP

"NAIH_AVATÁR" BEJELENTKEZÉS KITÖLTŐ KERETPROGRAM KITÖLTÉSI  ÚTMUTATÓ

.PDF

"NAIH_AVATÁR" BEJELENTKEZÉS KITÖLTŐ KERETPROGRAM HIÁNYPÓTLÁS  ÚTMUTATÓ

.PDF

"NAIH_AVATÁR" BEJELENTKEZÉS KITÖLTŐ KERETPROGRAM FUTTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES .NET 2.0 FRAMEWORK LETÖLTÉSE ( HA A SZÁMÍTÓGÉPÉN MÉG NINCS TELEPÍTVE )

MS LETÖLTÉS

Jelenleg az adatkezelők kötelezettsége, hogy az adatkezelés megkezdése előtt bejelentsék tevékenységüket a Hatóság felé, ennek hiányában nem kezdhető meg az adatkezelés. Azonban a 2018. május 25. napjától az Európai Unió valamennyi tagállamában alkalmazandó általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapjaiban megváltoztatja az adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályozást.

Milyen a szabályozás 2018. május 25. után, a GDPR alapján?


Be kell-e jelentkeznem a nyilvántartásba?

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) nem tartalmaz az Irányelv, illetve az Infotv. szabályozásához hasonló, a tagállami hatóságok által vezetendő országos adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályozást, tehát a nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnik.

Az általános adatvédelmi rendelet két esetben ír elő bejelentési kötelezettséget: az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét, továbbá az adatvédelmi incidenseket kell az illetékes hatóságnak bejelenteni. A Hatóság a honlapján ezekre külön felületet fog biztosítani.


Hogyan történik az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása az adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályozás módosulása miatt?

Az általános adatvédelmi rendelet 30. cikke szerint az adatkezelők, illetve adatfeldolgozók kötelezettsége, hogy az általuk végzett adatkezelési tevékenységekről vezessenek nyilvántartást.

Ez azt fogja jelenteni, hogy az adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak saját maguknak kell nyilvántartaniuk az adatkezeléseiket, azokat azonban nem kell bejelenteniük a Hatóság felé.


Kinek kell nyilvántartást vezetnie az adatkezelési tevékenységéről?

Minden adatkezelőre, adatfeldolgozóra
vonatkozik e kötelezettség, azonban az általános adatvédelmi rendelet ettől eltérő rendelkezést tartalmaz a mikro-, kis- és középvállalkozások tekintetében:

A nyilvántartás-vezetési kötelezettség nem vonatkozik a 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozásra vagy szervezetre.
Kivétel a kivétel alól: 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozás vagy szervezet is köteles nyilvántartást vezetni az adatkezelési tevékenységéről, ha:

  • az általa végzett adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár (pl. egy országos hitelminősítési adatbázist létrehozó pénzügyi vállalkozás, amiből kiszűrt adatok adott esetben megakadályozhatják, hogy az érintett bizonyos hitel-szolgáltatást vegyen igénybe),

  • az adatkezelés nem alkalmi jellegű (alkalmi jellegű az adatkezelés pl. a választások előtt történő aláírásgyűjtés során kezelt személyes adatok esetében, amely adatokat az adatkezelő a vonatkozó rendelkezések szerint a törvényben meghatározott határidőn belül megsemmisíteni köteles, nem alkalmi jellegű azonban, ha egy munkáltató kezeli a munkavállaló számlázási adatait, amelyre havi rendszerességgel munkabért utal át),

  • az adatkezelés kiterjed a személyes adatok 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáinak kezelésére (pl. egy általános kórház nyilvántartást vezet a betegek kórtörténetéről, amely a betegek egészségi állapotára vonatkozó adatokat tartalmaz, amely különleges adatnak minősül), vagy

  • az adatkezelés kiterjed a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatoknak a kezelésére (pl. egy magánnyomozó megőrzi az elkövetők adatait).


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz