2019 - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2019

Határozatok, közlemények, állásfoglalások > Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalások

Ügyszám

Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya

file

dátum

2019.március

NAIH-2067-2-2019

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXXII. törvény 2019. január 11-én hatályba lépett módosítása

.pdf

2019.03.26

NAIH-2999-2-2019

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.03.26

NAIH-3000-2-2019

A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.03.26

NAIH-2765-2-2019

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.03.22

NAIH-2767-2-2019

A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.03.22

NAIH-2121-5-2019

Az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló T/5237 számú törvényjavaslat

.pdf

2019.03.19

NAIH-2761-2-2019

Az önkormányzati ASP rendszer bevezetésének eredményeiről és az önkormányzati ASP rendszerhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.03.19

NAIH-2764-2-2019

A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról szóló ITM rendelet

.pdf

2019.03.19

NAIH-2757-2-2019

"A magyar-román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal - A határszakasz - 2016" címmel készített kiegészítő határokmány, valamint a Jegyzőkönyv a magyar-román államhatár vízi szakaszainak 2015. évi közös ellenőrzéséről címmel készített zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.03.18

NAIH-2760-2-2019

"A Magyarország és Ukrajna közötti államhatár 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzéséről" címmel készített zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítő határokmányok az államhatár vonalának 1997. és 2003. évek között végrehajtott első közös ellenőrzése eredményei alapján készített határokmányokhoz" jóváhagyásáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.03.18

NAIH-2771-2-2019

A Magyarország hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó Stratégia 2019-2022. évre szóló intézkedési tervéről szóló kormányhatározat

nem nyilvános

2019.03.18

NAIH-2740-2-2019

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.03.12

NAIH-2671-2-2019

Egyes törvényeknek a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködéssel összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.03.11

NAIH-2673-2-2019

Egyes kormányrendeleteknek a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.03.11

NAIH-2443-2-2019

A Polgári Információ- és Kiberbiztonsági Központ létrehozásáról szóló kormányhatározat

nem nyilvános

2019.03.05

2019. február

NAIH-2243-2-2019

Az egyes büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló IM rendelet

.pdf

2019.02.28

NAIH-2288-2-2019

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.28

NAIH-2289-2-2019

A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.02.28

NAIH-2258-2-2019

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.02.26

NAIH-2259-2-2019

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.26

NAIH-2118-2-2019

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.02.22

NAIH-2121-2-2019

Az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény

.pdf

2019.02.22

NAIH-2068-2-2019

A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámával, az alaplétszámba tartozó álláshelyekkel és a központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyekkel kapcsolatos eljárásokról és nyilvántartásokról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.19

NAIH-2066-2-2019

A kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.15

NAIH-2072-2-2019

A kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.15

NAIH-1862-2-2019

A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál rendszeresített szolgálati beosztások átsorolásáról, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.02.14

NAIH-1865-2-2019

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez készített jogharmonizációs javaslat

.pdf

2019.02.14

NAIH-1886-2-2019

Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.14

NAIH-1887-2-2019

Az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról szóló IM rendelet

.pdf

2019.02.14

NAIH-1884-2-2019

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.02.13

NAIH-1885-2-2019

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.13

NAIH-1939-2-2019

A Tábori Nyilvántartó Program adományozásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.02.13

NAIH-1309-2-2019

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendelésének meghosszabbításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.11

NAIH-1343-2-2019

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.02.11

NAIH-1535-2-2019

A polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló IM rendelet

.pdf

2019.02.11

NAIH-1307-2-2019

Az ESZEÜR rendszer üzemeltetéséhez szükséges törvény módosításával kapcsolatban munkacsoport összehívásának kezdeményezése

.pdf

2019.02.05

2019. január

NAIH-727-2-2019-J

Az államháztartási belső kontrollrendszer 2017. évi helyzetéről és működéséről szóló jelentés

.pdf

2019.01.22

NAIH-734-2-2019

A 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.01.22

NAIH-835-2-2019

Egyes törvényeknek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról szóló törvény visszamutatása

.pdf

2019.01.21

NAIH-227-2-2019

A közjegyzői kamarák által ellátott egyes hatósági feladatokról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.01.15

NAIH-222-2019-J

A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.01.11

NAIH-413-2019-J

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben keletkező adatvagyon KFI célú felhasználását szabályozó Digitális Egészségügyi Módszertani és Adatstratégiai Központról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.01.10

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz