2019 - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2019

Határozatok, közlemények, állásfoglalások > Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalások

Ügyszám

Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya

file

dátum

2019.augusztus

NAIH-5469-2-2019

A büntetés-végrehajtási intézetekben a fogvatartottak levelezésével kapcsolatban a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló IM rendelet módosításának kezdeményezése

.pdf

2019.08.30

NAIH-6355-2-2019

Jogharmonizációs javaslat a Bizottság 2019. február 22-i (EU) 2019/969 felhatalmazáson alapuló határozata az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikke (2) bekezdésének megfelelően a kérelmezők számára a kérelemfájljuk megőrzési időszakának meghosszabbításához való hozzájárulás megadását vagy annak visszavonását lehetővé tevő eszközről

.pdf

2019.08.29

NAIH-6357-2-2019

Jogharmonizációs javaslat a Bizottság 2019. február 22-i (EU) 2019/970 felhatalmazáson alapuló határozata az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikkének megfelelően a kérelmezők számára a kérelmük feldolgozása állásának vagy utazási engedélyük érvényességi idejének és státuszának ellenőrzését lehetővé tevő eszközről (EGT-vonatkozású szöveg)

.pdf

2019.08.29

NAIH-6359-2-2019

Jogharmonizációs javaslat a Bizottság 2019. február 26-i (EU) 2019/971 felhatalmazáson alapuló határozata az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének (4) bekezdése értelmében, a kérelmezők számára bármilyen további információ vagy a megkövetelt dokumentumok benyújtását lehetővé tevő biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatás követelményeinek meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

.pdf

2019.08.29

NAIH-6280-2-2019

Egyes kormányrendeleteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.08.13

NAIH-6296-2-2019

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.08.13

NAIH-6158-2-2019

Jogharmonizációs javaslat: a Bizottság 2019. február 25-i (EU) 2019/326 végrehajtási határozata a határregisztrációs rendszerben (EES) való adatbevitelre vonatkozó intézkedések meghatározásáról

.pdf

2019.08.08

NAIH-6160-2-2019

Jogharmonizációs javaslat: a Bizottság 2019. február 25-i (EU) 2019/327 végrehajtási határozata a határregisztrációs rendszerben (EES) szereplő adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó intézkedések meghatározásáról

.pdf

2019.08.08

NAIH-6162-2-2019

Jogharmonizációs javaslat: a Bizottság 2019. február 25-i (EU) 2019/328 végrehajtási határozata a határregisztrációs rendszerben (EES) való naplózási kötelezettségre és a naplóhoz való hozzáférésre vonatkozó intézkedések meghatározásáról

.pdf

2019.08.08

NAIH-6164-2-2019

Jogharmonizációs javaslat: a Bizottság 2019. február 25-i (EU) 2019/329 végrehajtási határozata a határregisztrációs rendszerben - biometrikus ellenőrzés és azonosítás céljából - nyilvántartott ujjnyomatok és arcképmások minőségére, felbontására és felhasználására vonatkozó előírások megállapításáról

.pdf

2019.08.08

NAIH-6074-2-2019

A helyi önkormányzat által kihelyezett és üzemeltetett térfigyelő kamerával kapcsolatos állásfoglalás kérése

.pdf

2019.08.02

2019.július

NAIH-5926-2-2019

A nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1024 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez készített jogharmonizációs javaslat

.pdf

2019.07.31

NAIH-5466-2-2019

Egyes törvényeknek az újszülöttek okmányellátásával és az alanyi jogon járó családtámogatásokkal összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.07.17

NAIH-5467-2-2019

Egyes törvényeknek az újszülöttek okmányellátásával és az alanyi jogon járó családtámogatásokkal összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.07.17

NAIH-4523-3-2019

Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.07.16

NAIH-5709-2-2019

Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.07.16

NAIH-5137-2-2019

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés deregulációjának kezdeményezése

.pdf

2019.07.02

NAIH-5195-2-2019

Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az EU 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló (EU) 2019/817 parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/818 parlamenti és tanácsi rendelet jogharmonizációs javaslata

.pdf

2019.07.02

NAIH-5199-2-2019

Belügyi tárgyú miniszteri rendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.07.02

NAIH-5200-2-2019

A belügyi tárgyú kormányrendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.07.02

2019.június

NAIH-4896-2-2019

Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló T/6353 számú törvényjavaslat

.pdf

2019.06.12

NAIH-4904-2-2019

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.06.12

NAIH-4627-2-2019

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.06.11

NAIH-4836-2-2019

Egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.06.11

NAIH-4534-2-2019

Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló T/6190 számú törvényjavaslat

.pdf

2019.06.04

NAIH-3948-5-2019

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 2019. július 1-jétől hatályba lépő 4. § (1) bekezdése

.pdf

2019.06.03

2019.május

NAIH-3461-2-2019

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakulásával kapcsolatos források biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.05.30

NAIH-4623-2-2019

A TAJ generálás és nyilvántartás feladatának a Magyar Államkincstár által történő átvételéhez kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.05.30

NAIH-4679-2-2019

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.05.30

NAIH-3581-4-2019

Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörébe tartozó egyes törvények általános adatvédelmi rendelet miatti módosításának szükségességéről szóló kormányjelentés átdolgozott tervezete

.pdf

2019.05.28

NAIH-4520-2-2019

A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.05.28

NAIH-3748-2-2019

A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.05.27

NAIH-3760-2-2019

Az elítélt személyek átszállításáról szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének Strasbourgban, 2017. november 22-én kelt módosító Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.05.27

NAIH-4171-2-2019

Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a köznevelési tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 14/2015. (III. 13.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EMMI rendelet

.pdf

2019.05.27

NAIH-4367-2-2019

Az egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet

.pdf

2019.05.23

NAIH-4436-2-2019

A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.05.23

NAIH-3948-4-2019

Az eSzemélyinek az azonnali átutalások kapcsán fizetési megbízások indítására történő használatáról szóló részletes jelentés

.pdf

2019.05.22

NAIH-4280-2-2019

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet

.pdf

2019.05.22

NAIH-4366-2-2019

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény

.pdf

2019.05.22

NAIH-2764-4-2019

A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló ITM rendelet

.pdf

2019.05.17

NAIH-4056-2-2019

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet, továbbá a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.05.16

NAIH-4172-2-2019

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a büntetés-végrehajtási szervezet 2017. és 2018. évi ellátási tevékenységéről szóló jelentés

.pdf

2019.05.16

NAIH-3007-2-2019

A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló kormányhatározat

.pdf

2019.05.15

NAIH-3008-2-2019

A 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.05.15

NAIH-3734-2-2019

A Terrorelhárítási Központ képességeinek bővítéséhez, a feladat végrehajtás magasabb szintű ellátásához szükséges eszközbeszerzések forrásainak biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.05.15

NAIH-2121-7-2019

Az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló T/5237 számú törvényjavaslathoz készített módosító javaslattal kapcsolatos kormányzati álláspont kialakításáról szóló kormány-előterjesztés

.pdf

2019.05.09

NAIH-3951-4-2019

A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló törvény

.pdf

2019.05.08

NAIH-4009-2-2019

A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.05.08

NAIH-4008-2-2019

Az egyes törvényeknek a közigazgatási bíráskodás megújításával összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.05.07

NAIH-3950-2-2019

A közúti határátkelőhelyen szolgálatot teljesító hivatásos állomány vonatkozásában a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.05.06

NAIH-3951-2-2019

A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló törvény

.pdf

2019.05.06

NAIH-3952-2-2019

A 2019/2020. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet

.pdf

2019.05.06

NAIH-3953-2-2019

Egyes miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló 2016. május 11-i 2016/800/EU európai parlament és a tanács irányelvnek való megfelelés érdekében szükséges módosításokról szóló BM rendelet

.pdf

2019.05.06

NAIH-3903-2-2019

A Nemzeti Hozzáférési Pontról és a közúti közlekedési információs szolgáltatásokról szóló ITM rendelet

.pdf

2019.05.03

NAIH-3948-2-2019

Az e-SZIG-nek az azonnali átutalások kapcsán fizetési megbízások indítására történő használatáról szóló részletes jelentés

.pdf

2019.05.02

2019.április

NAIH-3818-2-2019

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.04.30

NAIH-3750-2-2019

Az elítélt személyek átszállításáról szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének Strasbourgban, 2017. november 22-én kelt módosító Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló törvény

.pdf

2019.04.24

NAIH-1884-7-2019

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.04.23

NAIH-3544-2-2019

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyéb gazdasági jogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.04.17

NAIH-3547-2-2019

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.04.17

NAIH-3581-2-2019

Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörébe tartozó egyes törvények általános adatvédelmi rendelet miatti módosításának szükségességéről szóló kormányjelentés

.pdf

2019.04.17

NAIH-3512-2-2019

Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló EMMI rendelet

.pdf

2019.04.16

NAIH-3539-2-2019

Az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő fejlesztésekről, valamint ezt lehetővé tévő források biztosításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.04.16

NAIH-3540-2-2019

Egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.04.16

NAIH-3511-2-2019

A Nemzetközi Holokauszt Megemlékezési Szövetség keretében kidolgozott antiszemitizmus-definíció alkalmazásának előmozdításáról szóló Jelentés

.pdf

2019.04.15

NAIH-1884-5-2019

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.04.11

NAIH-1885-5-2019

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.04.11

NAIH-3537-2-2019

Az idegenrendészeti szervvel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.04.11

NAIH-3310-2-2019

"A magyar-osztrák államhatár határjeleinek nyolcadik időszakos ellenőrzéséről" szóló zárójegyzőkönyv és a "Kiegészítés és módosítás Magyarország és az Osztrák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásához és térképeihez 2018." című határokmány jóváhagyásáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.04.08

NAIH-3319-2-2019

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.04.05

NAIH-3296-2-2019

Az egyes kormányrendeleteknek a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakulásával összefüggő módosításáról, valamint az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.04.04

NAIH-3325-2-2019

A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.04.04

NAIH-3225-2-2019

Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.04.03

NAIH-3013-2-2019

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.04.01

NAIH-3026-2-2019

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.04.01

NAIH-3266-2-2019

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.04.01

2019.március

NAIH-2067-2-2019

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXXII. törvény 2019. január 11-én hatályba lépett módosítása

.pdf

2019.03.26

NAIH-2999-2-2019

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.03.26

NAIH-3000-2-2019

A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.03.26

NAIH-2765-2-2019

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.03.22

NAIH-2767-2-2019

A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.03.22

NAIH-2121-5-2019

Az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló T/5237 számú törvényjavaslat

.pdf

2019.03.19

NAIH-2761-2-2019

Az önkormányzati ASP rendszer bevezetésének eredményeiről és az önkormányzati ASP rendszerhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.03.19

NAIH-2764-2-2019

A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról szóló ITM rendelet

.pdf

2019.03.19

NAIH-2757-2-2019

"A magyar-román államhatáron a 2015. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán végrehajtott közös ellenőrzés alapján megállapított határvonal - A határszakasz - 2016" címmel készített kiegészítő határokmány, valamint a Jegyzőkönyv a magyar-román államhatár vízi szakaszainak 2015. évi közös ellenőrzéséről címmel készített zárójegyzőkönyv jóváhagyásáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.03.18

NAIH-2760-2-2019

"A Magyarország és Ukrajna közötti államhatár 2009. és 2016. évek között végrehajtott közös ellenőrzéséről" címmel készített zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítő határokmányok az államhatár vonalának 1997. és 2003. évek között végrehajtott első közös ellenőrzése eredményei alapján készített határokmányokhoz" jóváhagyásáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.03.18

NAIH-2771-2-2019

A Magyarország hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó Stratégia 2019-2022. évre szóló intézkedési tervéről szóló kormányhatározat

nem nyilvános

2019.03.18

NAIH-2740-2-2019

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.03.12

NAIH-2671-2-2019

Egyes törvényeknek a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködéssel összefüggő módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.03.11

NAIH-2673-2-2019

Egyes kormányrendeleteknek a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.03.11

NAIH-2443-2-2019

A Polgári Információ- és Kiberbiztonsági Központ létrehozásáról szóló kormányhatározat

nem nyilvános

2019.03.05

2019. február

NAIH-2243-2-2019

Az egyes büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló IM rendelet

.pdf

2019.02.28

NAIH-2288-2-2019

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.28

NAIH-2289-2-2019

A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.02.28

NAIH-2258-2-2019

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.02.26

NAIH-2259-2-2019

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a fenntartható vízgazdálkodás terén a határvizeken és a közös érdekű vízgyűjtőkön történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.26

NAIH-2118-2-2019

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.02.22

NAIH-2121-2-2019

Az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény

.pdf

2019.02.22

NAIH-2068-2-2019

A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámával, az alaplétszámba tartozó álláshelyekkel és a központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyekkel kapcsolatos eljárásokról és nyilvántartásokról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.19

NAIH-2066-2-2019

A kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.15

NAIH-2072-2-2019

A kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.15

NAIH-1862-2-2019

A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál rendszeresített szolgálati beosztások átsorolásáról, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet

.pdf

2019.02.14

NAIH-1865-2-2019

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez készített jogharmonizációs javaslat

.pdf

2019.02.14

NAIH-1886-2-2019

Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.14

NAIH-1887-2-2019

Az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról szóló IM rendelet

.pdf

2019.02.14

NAIH-1884-2-2019

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.02.13

NAIH-1885-2-2019

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.13

NAIH-1939-2-2019

A Tábori Nyilvántartó Program adományozásáról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.02.13

NAIH-1309-2-2019

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendelésének meghosszabbításáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.02.11

NAIH-1343-2-2019

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosításáról szóló törvény

.pdf

2019.02.11

NAIH-1535-2-2019

A polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló IM rendelet

.pdf

2019.02.11

NAIH-1307-2-2019

Az ESZEÜR rendszer üzemeltetéséhez szükséges törvény módosításával kapcsolatban munkacsoport összehívásának kezdeményezése

.pdf

2019.02.05

2019. január

NAIH-727-2-2019-J

Az államháztartási belső kontrollrendszer 2017. évi helyzetéről és működéséről szóló jelentés

.pdf

2019.01.22

NAIH-734-2-2019

A 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendelet

.pdf

2019.01.22

NAIH-835-2-2019

Egyes törvényeknek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról szóló törvény visszamutatása

.pdf

2019.01.21

NAIH-227-2-2019

A közjegyzői kamarák által ellátott egyes hatósági feladatokról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.01.15

NAIH-222-2019-J

A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló kormányrendelet

.pdf

2019.01.11

NAIH-413-2019-J

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben keletkező adatvagyon KFI célú felhasználását szabályozó Digitális Egészségügyi Módszertani és Adatstratégiai Központról szóló kormányhatározat

.pdf

2019.01.10

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz