Adatkezelési tájékoztatók, egyéb szabályzatok - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Adatkezelési tájékoztatók, egyéb szabályzatok

Közérdekű adatok

Adatkezelési tájékoztató tárgya

file

dátum

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság "Online Ügyintézés" felületen keresztül végzett adatkezeléseihez

2019.03.26

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a STAR II. Projekthez kapcsolódó adatkezeléseihez

2019.03.26

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a személyes adatok védelmére és a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó követelmények érvényesítésére irányuló közhatalmi eljárások lefolytatásával összefüggő adatkezeléseihez

2018.12.04

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az érintettek és adatkezelők tájékoztatásával, illetve az adatkezelésre vonatkozó szabályozás véleményezésével összefüggő feladatainak ellátása keretében megvalósuló adatkezeléseihez

2018.12.04

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a bel- és igazságügyi területet érintő uniós informatikai rendszerekhez kapcsolódó hatósági feladatok ellátásához (SIS, VIS, Eurodac, Europol, TFTP) kapcsolódó adatkezeléseihez

2018.12.04

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a jogszabályban előírt, nem közhatalmi eljárások lefolytatásával, illetve érintettek és az adatkezelők tájékoztatásával, vagy adatkezelésre vonatkozó szabályozás véleményezésével összefüggő ügyviteli, iratkezelési feladatokhoz kapcsolódó adatkezeléseihez

2018.12.04

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a panaszok és közérdekű bejelentések kezeléséhez kapcsolódó adatkezeléseihez

2018.12.04

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a foglalkoztatási és gyakornoki jogviszony létesítésének előkészítéséhez, illetve kezdeményezéséhez kapcsolódó adatkezeléseihez

2019.03.26

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság működési feltételeinek biztosításával összefüggő szerződésekhez kapcsolódó adatkezelésekhez

2019.03.26

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az adatvédelmi incidensbejelentő rendszeréhez kapcsolódó adatkezeléseihez

2018.12.04

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az adatvédelmi tisztviselő bejelentésére szolgáló elektronikus rendszeren keresztül végzett adatkezeléseihez

2018.12.04

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenységéhez kötődő érintetti jogok gyakorlásával összefüggő adatkezeléseihez

2018.12.04

Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtott közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez

2018.10.16

A  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság nyilvános szabályzatai

file

közzététel dátuma

NAIH 2016. évi vizsgálati terve

.pdf

2016.01.22

NAIH 2015. évi ellenőrzési terve

.pdf

2015.04.02

NAIH Emlékérem adományozási szabályzata

.pdf

2012.09.25

NAIH Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

.pdf

2012.06.01

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz