Adatvédelmi Incidensbejelentő Rendszer - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Adatvédelmi Incidensbejelentő Rendszer

ONLINE Bejelentő Rendszerek


Azokat az adatvédelmi incidenseket, amelyek valószínűsíthetően kockázattal járnak a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 33. cikkének (1) bekezdése alapján.

A GDPR azt a követelményt támasztja az ADATKEZELŐVEL szemben, hogy az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, jelentse be az illetékes felügyeleti hatóságnak.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) a GDPR 33. cikkének (3) bekezdésében található, az adatvédelmi incidens bejelentésének minimális tartalmi elemeire tekintettel, elkészítette az alábbi linken elérhető, egységes online felületet, a NAIH Incidensbejelentő Rendszert, amely az  ADATKEZELŐK RÉSZÉRE lehetővé teszi az adatvédelmi incidens bejelentési kötelezettség elektronikus úton történő teljesítését.


A rendszer az ADATKEZELŐK adatvédelmi incidenseinek bejelentésére szolgál, amennyiben érintettként panasszal szeretne élni, akkor kérjük, hogy a panaszbejelentő / on-line ügyindító rendszerünket használja, vagy panaszát küldje el az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címre.

Ha az Incidensbejelentő Rendszer használata során problémába ütközik, kérjük a további fejlesztés és a hibajavítás elősegítésére ossza meg velünk tapasztalatát a HIBABEJELENTŐ kitöltésével, melyet az ugyfelszolgalat@naih.hu címre tud visszaküldeni.  
Azon ADATKEZELŐK számára, akik papír alapon kívánják adatvédelmi incidens bejelentésüket megtenni, a NAIH az alábbi linken elérhető bejelentésre szolgáló formanyomtatványt biztosít:


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz