Az Európai Adatvédelmi Testület dokumentumai

közzétéve

07/2020. sz. iránymutatás az adatkezelő és adatfeldolgozó GDPR szerinti fogalmáról 2021.07.07

EDPB-EDPS Joint Opinion 5/2021 on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act)
(EDPB-EDPS 5/2021. számú közös véleménye a mesterséges intelligencia használatát szabályozó EU rendeletről)
(Jelenleg csak angolul érhető el)

2021.06.18
09/2020. sz. iránymutatás az (EU) 2016/679 rendelet szerinti releváns és megalapozott kifogásról 2021.03.09
4/2019. számú iránymutatás a 25. cikk szerinti beépített és alapértelmezett adatvédelemről 2020.10.20

5/2020. számú iránymutatás az (EU) 2016/679 rendelet szerinti hozzájárulásról

2020.05.04


04/2020 sz. iránymutatás a COVID 19-járvánnyal összefüggésben a helymeghatározó adatok és a kontaktkövető eszközök használatáról

2020.04.21


03/2020. iránymutatások az egészségügyi adatoknak a COVID 19-járvánnyal összefüggésben végzett tudományos kutatás céljából történő kezeléséről

2020.04.21

3/2019. számú iránymutatás a személyes adatok videóeszközökkel történő kezeléséről

2020.01.30

2/2019 iránymutatás a személyes adatoknak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti kezeléséről az érintettek részére nyújtott online szolgáltatások összefüggésében

2019.10.08

1/2019. számú iránymutatás az (EU) 2016/679 rendelet szerinti magatartási kódexekről és ellenőrző szervezetekről

2019.06.04

1/2018. számú iránymutatás a rendelet 42. és 43 cikkével összhangban történő tanúsításról és a tanúsítási szempontok meghatározásáról

2019.06.04

5/2019. számú vélemény az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv és az általános adatvédelmi rendelet közötti kölcsönhatásról, különösen az adatvédelmi hatóságok illetékessége, feladatai és hatásköre tekintetében

2019.03.12

4/2018. számú iránymutatás az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) 43. cikke szerinti tanúsító szervezetek akkreditálásáról 2018.12.14

2/2018. számú iránymutatás az (EU) 2016/679 rendelet 49. cikke szerinti eltérésekről

2018.05.25

Sajtóközlemények az EDPB ülésekről

 

Társadalmi konzultációra közzétett és még csak angol nyelven elérhető elfogadott iránymutatások

 
   

A GDPR alkalmazandóvá válását követően is fenntartott korábbi iránymutatások

 

A 29. cikk szerinti munkacsoportIránymutatás az (EU) 2016/679 rendelet szerinti átláthatóságról (WP260)

 

Iránymutatás az automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatbana 2016/679 rendelet alkalmazásához (WP251)

 

Iránymutatás az adatvédelmi incidensek (EU) 2016/679 rendelet szerinti bejelentéséről (WP250)

 

Iránymutatás az adatok hordozhatóságáról (WP242)

 

Iránymutatás az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzéséhez és annak megállapításához, hogy az adatkezelés az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazásában „valószínűsíthetően magas kockázattal jár”-e (WP248)

 

Iránymutatás az adatvédelmi tisztviselőkkel kapcsolatban (WP243)

 

Iránymutatás az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő felügyeleti hatóságának meghatározásához (WP244)

 

A 29-es cikk szerinti munkacsoport állásfoglalása a GDPR 30. cikk (5) bekezdésében foglalt adatkezelési tevékenységekre vonatkozó nyilvántartási kötelezettségtől való eltérésekről (Position paper)

 

Working Document Setting Forth a Co-Operation Procedure for the approval of “Binding Corporate Rules” for controllers and processors under the GDPR (WP263)
Egyelőre csak angolul érhető el

 

Recommendation on the Standard Application for Approval of Controller Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal Data (WP264)

Egyelőre csak angolul érhető el

 

Recommendation on the Standard Application form for Approval of Processor Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal Data (WP265)

Egyelőre csak angolul érhető el

 

Munkadokumentum a kötelező erejű vállalati szabályokba belefoglalandó elemeket és
elveket tartalmazó táblázat meghatározásáról (WP256)

 

Az adatfeldolgozókra vonatkozó kötelező erejű vállalati szabályok elemeit és elveit
tartalmazó táblázatot létrehozó munkadokumentum (WP257)

 

A harmadik országba irányuló adatkezelés kapcsán a megfelelőség szempontjairól [Working document on Adequacy Referential] (WP254)

 

Iránymutatás a 2016/679 rendelet szerinti közigazgatási bírság alkalmazásáról és megállapításáról (WP253)