Hatósági határozatok / végzések - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hatósági határozatok / végzések

Határozatok, közlemények, állásfoglalások

Ügyszám

Hatósági határozat / végzés tárgya

File

Határozathozatal dátuma

2020

NAIH/2020/6484

Hozzáférési jog keretében nyújtott általános tájékoztatás

.pdf

2020.12.16

NAIH/2020/66/21

Utazási iroda honlapjának kialakításával, működésével és azt érintő adatvédelmi incidenssel kapcsolatos megállapítások

.pdf

2020.12.09

NAIH/2020/3479

E-mail cím helyesbítéséhez való jog

.pdf

2020.11.18

NAIH/2020/4637/5

Önálló bírósági végrehajtó által kezelt személyes adatokkal összefüggő hozzáférési kérelem

.pdf

2020.10.29

NAIH/2020/4014/6

A tatai Öreg-tó beruházás tárgyában tartott önkormányzati tájékoztatón készített titkos hangfelvétel nyilvánosságáról

.pdf

2020.10.29

NAIH/2020/5911/7

A tájékoztatáshoz fűződő érintetti jog és az átláthatóság sérelme

.pdf

2020.10.19

NAIH/2020/2729/15

Munkahelyi kamerás megfigyelés célhoz kötöttséggel, adattakarékossággal és az érintettek tájékoztatásával kapcsolatos hiányosságai

.pdf

2020.10.14

NAIH/2020/4762/9

A tájékoztatáshoz és a hozzáféréshez fűződő érintetti jogok és az átláthatóság sérelme

.pdf

2020.10.08

NAIH/2020/159/10
(NAIH/2019/7894)

Pontosság elvének megsértése

.pdf

2020.10.05

NAIH/2020/2204/8

Beépített és alapértelmezett adatvédelem elvének sérelme kamerás adatkezelés kialakítása során, hozzáférési és korlátozáshoz való jog megsértése

.pdf

2020.09.03

NAIH/2020/876

Hozzáféréshez és korlátozáshoz való jog

.pdf

2020.09.03

NAIH/2020/2760/9

Engedményezés után kezelt telefonszám és e-mail cím

.pdf

2020.08.13

NAIH/2020/687/2.
(NAIH/2019/6203.)

Hozzáférési jog, adatpontosság és átláthatóság elvének megsértése

.pdf

2020.08.06

NAIH/2020/2000

Magánszemély általi online adatkezelés

.pdf

2020.08.03

NAIH/2020/1866
(NAIH/2019/2314)

Pénzügyi közvetítői tevékenység jogellenessége

.pdf

2020.07.23

NAIH/2020/1154
(NAIH/2019/8402)

A Forbes leggazdagabb magyarokat, illetve legnagyobb családi vállalkozásokat tartalmazó kiadványaihoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységek beleértve az érintetti jogok biztosítását is vizsgálata

.pdf

2020.07.23

NAIH/2020/838
(NAIH/2019/7972)

A Forbes leggazdagabb magyarokat, illetve legnagyobb családi vállalkozásokat tartalmazó kiadványaihoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységek beleértve az érintetti jogok biztosítását is vizsgálata

.pdf

2020.07.23

NAIH/2020/193

Adatpontosság elve, személyes adatok továbbítása

.pdf

2020.07.23

NAIH/2020/643

Kamera munkahelyi ebédlőben és munkavégzésre kialakított helyiségben

.pdf

2020.07.17

NAIH/2020/5553
(NAIH/2019/346)

Tájékoztatási kötelezettség megsértése és a Google AdWords szolgáltatással összefüggésben a Magyarországon tartózkodó érintettek érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos általános adatkezelői gyakorlat megfelelőségének vizsgálata

.pdf

2020.07.16

NAIH/2020/5552
(NAIH/2019/3248)

Személyes adatok követeléskezelési célú kezelésének jogalapja

.pdf

2020.07.16

NAIH/2020/35/3
(
NAIH/2019/6755)

Személyes adatok értékbecslés céljából történő kezelése fennálló követelés esetén

.pdf

2020.07.16

NAIH/2020/974

Dr. Hadházy Ákos Ányos „Csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez” elnevezésű kezdeményezésével összefüggésben kapcsolattartás céljából gyűjtött személyes adatok kezelése jogszerűségének vizsgálata

.pdf

2020.07.09

 

Ítélet a NAIH/2020/974 sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 105.K.706.125/2020/12)

.pdf

2020.10.15

NAIH/2020/4228

Blogon megjelentett cikk melléklete egy drónvideó a Kérelmező tulajdonában álló ingatlanról

.pdf

2020.06.10

NAIH/2020/34/3
(NAIH/2019/7857)

Volt munkavállaló munkavégzési célú elektronikus leveleihez való hozzáférése

.pdf

2020.06.08

NAIH/2020/593
(NAIH/2019/6364)

Szakértői vizsgálat során keletkezett hangfelvétel másolatának kiadása, kiskorú vizsgálata során keletkezett hangfelvétel vonatkozásában is

.pdf

2020.05.28

NAIH/2020/4365
(NAIH/2019/1516.)
(NAIH/2018/6769)

Személyes adatok jogellenes kelezése, hozzáféréshez, helyesbítéshez való jog

.pdf

2020.05.28

NAIH/2020/1160/10
(NAIH/2019/7105)

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-nél bekövetkezett adatvédelmi incidensben érintett adatbázisok célhoz kötöttséggel, korlátozott tárolhatósággal és adatbiztonsággal kapcsolatos hiányosságai

.pdf

2020.05.18

NAIH/2020/952
(NAIH/2019/5606)

Különleges adatok kezelésére használt rendszer adatbiztonsági hiányosságai

.pdf

2020.04.27

 

Ítélet a NAIH/2020/952 sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 106.K.705.072/2020/6)

.pdf

2020.09.29

NAIH/2020/2545/

Az üzleti titok mint a hozzáférési jog korlátja

.pdf

2020.04.03

NAIH/2020/842

Valóságshow szereplőjéről szóló internetes cikk törlésére vonatkozó kérelem
(
Tájékoztató a NAIH/2020/842 sz. ügyben hozott határozatának tartalmáról)

.pdf

2020.03.30

NAIH/2020/166/5
(NAIH/2019/7637)

Ügyfélszám téves rögzítésével összefüggő jogellenes adatkezelés és célhoz kötöttség elvének megsértése

.pdf

2020.03.26

NAIH/2020/2074
(
NAIH/2019/1360)(NAIH/2018/6733)

Hozzáférési és törlési kérelem gyakorlása volt munkáltatóval szemben

.pdf

2020.03.19

NAIH/2020/200
(NAIH/2019/3910)

Kamerafelvételek korlátozása, kiadása érintetti kérésre

.pdf

2020.03.19

NAIH/2020/2555
(NAIH/2019/3261)

Személyes adat a természetes személy állandó használatában lévő telefonszám

.pdf

2020.03.09

NAIH/2020/32/4
(NAIH/2019/6885)

Fotó készítése és közzététele Facebookon hozzájárulás nélkül

.pdf

2020.03.04

NAIH/2020/2036
(NAIH/2019/6938)

Hozzáférési jog sérelme

.pdf

2020.02.24

NAIH/2020/610
(NAIH/2019/3631)

Személyes adatok kezelése hatósági feljelentés benyújtása céljából

.pdf

2020.02.12

 

Ítélet a NAIH/2020/610 sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 106.K.701.506/2020/14)

.pdf

2020.10.07

NAIH/2020/1507
(NAIH/2019/1591)

Engedményezéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja

.pdf

2020.02.06

NAIH/2020/1137
(NAIH/2019/4152)

Adatbiztonsági intézkedések és incidenskezelési gyakorlat hiányosságai

.pdf

2020.01.24

NAIH/2020/308

Res iudicata terjedelme a hozzáférési kérelem elbírálása kapcsán

.pdf

2020.01.22

2019

NAIH/2020/69
(NAIH/2019/5746/16)

Bankfióki riasztások alkalmával felvett jelentések kezelése

.pdf

2019.12.20

NAIH/2019/3990

Hozzáférési jog terjedelme

.pdf

2019.12.20

 

Ítélet a NAIH/2019/3990 sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 105.K.701.090/2020/5)

.pdf

2020.07.14

NAIH/2019/51/11
(NAIH/2018/4986/H.)

Volt munkavállaló e-mail-fiókjai archivált tartalmának tárolása és azokban történő dokumentumkeresés

.pdf

2019.12.11

NAIH/2019/5421

Kamerás megfigyelés jogellenessége

.pdf

2019.12.06

NAIH/2019/6245

Hangfelvétel másolatban történő kiadása

.pdf

2019.11.29

NAIH/2019/5112/15

Hozzáférési jog megsértése, másolási  díj  jogellenes megállapítása

.pdf

2019.11.18

NAIH/2019/3107

Raiffeisen Bank Zrt. befektetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adatkezelése

.pdf

2019.11.15

 

Ítélet a NAIH/2019/3107 sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 106.K.700.570/2019/24.)

.pdf

2020.06.11

NAIH/2019/4424

Törléshez való jog megsértése, jogalap nélküli adatkezelés, célhoz kötöttség, adattakarékosság és átláthatóság elvének megsértése

.pdf

2019.11.11

NAIH/2019/2485

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ incidenskezelési gyakorlata

.pdf

2019.10.24

 

Ítélet a NAIH/2019/2485 sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék  105.K.700.539/2019/16)

.pdf

2020.06.17

NAIH/2019/769/

Munkavállaló munkaeszközeinek ellenőrzése

.pdf

2019.10.15

NAIH/2019/5062

Felszólítás: Aláírásgyűjtés egyes adatvédelmi követelményei

.pdf

2019.10.11

NAIH/2019/2076

Önkormányzatok általi kamerás adatkezelés

.pdf

2019.10.04

NAIH/2019/3417

Adatlekérdezés polgármesteri hivatalnál

.pdf

2019.09.25

NAIH/2019/28/15

Hozzáféréshez való jog gyakorlása

.pdf

2019.09.06

NAIH/2019/3202

Célhoz kötöttség és adattakarékosság elvének megsértése, jogalap nélküli adatkezelés, adattovábbítás jogszerűségének vizsgálata, tájékoztatási kötelezettség

.pdf

2019.09.04

NAIH/2019/3620/4

közjegyző adatkezelése, érdekelt iratbetekintése, hozzáférési jog

.pdf

2019.08.08

 

Ítélet a NAIH/2019/3620/4 sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 105.K.700.447/2019/19)

.pdf

2020.06.16

NAIH/2019/2566

Követeléskezelési célból végzett adatkezelés jogalapja

.pdf

2019.08.08

 

Elsőfokú ítélet a NAIH/2019/2566 sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 105.K.700.451/2019/9.)

.pdf

2020.02.12

 

Másodfokú ítélet a NAIH/2019/2566 sz. ügyben (Kúria Kf.V.39.291/2020/5.)

.pdf

2020.09.14

NAIH/2019/1590

A szükségesnél szélesebb körű adattovábbítás

.pdf

2019.08.08

NAIH/2019/2466

Munkavállaló kamerás megfigyelése

.pdf

2019.08.02

NAIH/2019/417
NAIH/2018/6716/V

Cikk eltávolítására vonatkozó kérelem és az érintett törléshez való jogának érvényesítése

.pdf

2019.07.31

NAIH/2019/3114

Zárt képviselőtestületi ülésen hozott döntésekről szóló polgármesteri beszámolók közzététele egy volt munkatárs közszolgálati jogvitával (munkaügyi per) kapcsolatos személyes adatainak kitakarása nélkül

.pdf

2019.07.19

NAIH/2019/2472

Bírák érdek-képviseleti egyesületi tagságra vonatkozó adatának jogellenes kezelése

.pdf

2019.07.17

NAIH/2019/1837/

Banki adatkezelés és érintetti joggyakorlás

.pdf

2019.06.26

NAIH/2019/2402

Törléshez való jog megsértése, jogalap nélküli adatkezelés, célhoz kötöttség és adattakarékosság elvének megsértése

.pdf

2019.06.26

NAIH/2019/860

Magánszemély által üzemeltetett kamerával folytatott adatkezelés jogszerűsége

.pdf

2019.06.26

NAIH/2019/2471

Budapesti Rendőr-főkapitányság incidenskezelési gyakorlata

.pdf

2019.06.25

NAIH/2019/2434

KHR-ben szereplő személyes adatok törlése iránti kérelem elutasítása

.pdf

2019.06.19

NAIH/2019/2215/18

A hozzáférési kérelem pontosítása; a hozzáférési kérelem elektronikus formában való teljesítése

.pdf

2019. 06. 18.

NAIH/2019/1838

Törlési kérelem teljesítésének elutasítása

.pdf

2019.06.07

NAIH/2019/1598

Engedély nélkül végzett követelésvásárlási tevékenységgel összefüggő adatkezelés

.pdf

2019.06.03

NAIH/2019/1859

Kamerafelvételek kiadásának elmulasztása

.pdf

2019.05.31

NAIH/2019/13

Személyes adatok hatósági ügyben történt jogellenes kezelése

.pdf

2019.05.28

NAIH/2019/1189/11

Bérleti jogviszony során keletkezett dokumentumok másolatban történő kiadása

.pdf

2019.05.23

 

Ítélet a NAIH/2019/1189/11 sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 105.K.700.364/2019/11)

.pdf

2020.02.19

NAIH/2019/55

A Sziget Zrt. által szervezett rendezvényeken folytatott, beléptetéssel összefüggő adatkezelések

.pdf

2019.05.23

NAIH/2019/3854

Adatvédelmi incidenssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítése

.pdf

2019.05.21

NAIH/2019/890

Az érintett részéről a közérdekű bejelentés tartalmának megismerhetősége

.pdf

2019.05.16

NAIH/2019/4127
NAIH/2018/5476/H

Hozzáférési jog megsértése

.pdf

2019.05.08

NAIH/2019/214/23

Személyes adatokhoz jogellenes hozzáférés biztosítása

.pdf

2019.04.30

 

Elsőfokú ítélet (Fővárosi Törvényszék 101.K.700.342/2019/40)

.pdf

2020.02.25

 

Másodfokú ítélet (Kúria Kf.V.39.033/2020/12.)

.pdf

2020.06.17

NAIH/2019/2153

Adatvédelmi incidensről nem megfelelő tartalmú tájékoztatás az érintetteknek

.pdf

2019.04.24

NAIH/2019/167.
NAIH/2018/7142/H

A hozzáférési jog gyakorlásának biztosítása; a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalap alkalmazása

.pdf

2019.04.17

NAIH/2019/133.
NAIH/2018/7235/H

Hozzáférési jog gyakorlására irányuló kérelem teljesítése

.pdf

2019.04.05

NAIH/2019/2668
NAIH/2018/5457/V

Adatvédelmi incidenssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása

.pdf

2019.03.21

 

Elsőfokú ítélet a NAIH/2019/2668 sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 101.K.700.223/2019/14.)

.pdf

2019.07.10

 

Másodfokú ítélet a NAIH/2019/2668 sz. ügyben (Kúria Kf.III.37.998/2019/10.)

.pdf

2020.07.10

NAIH/2019/721

Tájékoztatás adatvédelmi incidensről

.pdf

2019.03.19

NAIH/2019/2526.
NAIH/2018/6142/H

A törléshez és a helyesbítéshez való jog

.pdf

2019.03.04

NAIH/2019/596

Jogalap nélküli adattovábbítás

.pdf

2019.02.28

NAIH/2019/1841
NAIH/2018/6093/H

Érintetti joggyakorlásra vonatkozó kérelem elbírálása

.pdf

2019.02.20

NAIH/2019/363
NAIH/2018/6408/H

Pontosság elvének megsértése

.pdf

2019.02.08

2018

NAIH/2018/21/H
NAIH/2016/6545/H

A Magyarországi Szcientológia Egyház és a Szcientológia Egyház XVIII. Misszió adatkezelése

.pdf

2018.12.28

 

Magyarországi Szcientológia Egyház és a Szcientológia Egyház XVIII. Misszió adatkezelése
Kúria ítélete
Ügy száma: Kf.VI.39.029/2020/14.

.pdf

2020.09.07

 

Magyarország Szcientológia Egyház és a Szcientológia Egyház XVIII. Misszió adatkezelése
Fővárosi Törvényszék ítélete
Ügy száma: 103.K.700.137/2019/49.

.pdf

2020.03.11

 

Szcientológia Egyház Központi Szervezet lefoglaló végzésre vonatkozó felülvizsgálati kérelem elutasítása
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzése
Ügy száma: 34.Kpk.45.041/2017/9.

.pdf

2017.05.11

NAIH/2018/5573/H

Személyes adatok közlése harmadik személlyel

.pdf

2018.12.21

NAIH/2018/5559/H

Érintetti joggyakorlás kamerafelvételek vonatkozásában

.pdf

2018.12.21

NAIH/2018/1728/H

Egészségügyi dokumentáció kiadása

.pdf

2018.07.26

 

Ítélet a NAIH/2018/1728/H sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 102.K.700.907/2018/15. )

.pdf

2019.04.10

NAIH/2018/4517/H
NAIH/2017/759/H

Követeléskezelés megbízási szerződés alapján

.pdf

2018.07.10

NAIH/2018/3102/6
NAIH/2016/77

Bűnügyi személyes adatok továbbítása és gyűjtése követeléskezelési célból

.pdf

2018.06.26

NAIH/2018/3295/H
NAIH/2017/666/H

Gyógyszergyári munkafolyamatok kamerás megfigyelése

.pdf

2018.05.23

NAIH/2018/776/H
NAIH/2017/3940/H

Társasház elektronikus megfigyelőrendszere

.pdf

2018.05.15

NAIH/2018/793/H
NAIH/2017/5328/H

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének játékos-nyilvántartó rendszerével kapcsolatos adatkezelés

.pdf

2018.05.29

NAIH/2018/3474/H
NAIH/2017/3355/H

Az ISZT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési gyakorlata

.pdf

2018.05.30

NAIH/2018/3102/1
NAIH/2016/77

Jogellenes adatkezelési tevékenység az engedményezésen alapuló követeléskezelés során

.pdf

2018.05.23

 

Ítélet a NAIH/2018/3102/1 sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 101.K.700.681/2018/15. )

.pdf

2019.03.20

NAIH/2018/3393/H
NAIH/2016/3821/H

ingatlanjog.hu honlap adatkezelése

.pdf

2018.05.23

NAIH/2018/698/H
NAIH/2017/3887/H

Követeléskezelő érdekmérlegelésre alapozott adatkezelése

.pdf

2018.05.23

 

Ítélet a NAIH/2018/698/5/H sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 101.K.700.718/2018/9.)

.pdf

2018.11.28

 

Ítélet a NAIH/2018/698/5/H sz. ügyben (Kúria Kf.II.37.119/2019/5.)

.pdf

2020.01.15

NAIH/2018/296/H
NAIH/2016/5717/H

előzetes tájékoztatás követelményének megsértése

.pdf

2018.05.16

NAIH/2018/1031/H
NAIH/2016/4774/H

Adattörlés engedményezett követelés behajtása során

.pdf

2018.03.14

 

Ítélet a NAIH/2018/1031/H sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 101.K.700.586/2018/11.)

.pdf

2018.09.19

 

Ítélet a NAIH/2018/1031/H sz. ügyben (Kúria Kf.VI.38.198/2018/6.)

.pdf

2020.01.22

NAIH/2018/153/H
NAIH/2017/3989/H

Direkt  marketing-célú hozzájárulás, az érintett törlési kérelme

.pdf

2018.03.14

 

Ítélet a NAIH/2018/153/H. sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 101.K.700.588/2018/18.)

.pdf

2018.10.10

 

Ítélet a NAIH/2018/153/H. sz. ügyben (Kúria Kf.II.38.169/2018/6.)

.pdf

2019.09.11

NAIH/2018/609/H
NAIH/2017/2018/H

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj behajtása

.pdf

2017.12.20

NAIH/2018/412/2/H  
NAIH/2017/984/H

áruházlánc kamerás megfigyelőrendszere

.pdf

2018.01.

NAIH/2018/356/H
NAIH/2017/3979/H

a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. adatkezelése

.pdf

2018.01.22

2017

NAIH/2017/5980/H
NAIH/2016/272/H

Termékbemutató adatkezelése

.pdf

2017.12.19

NAIH/2017/1961/H

Üzemanyagtöltő állomások elektronikus megfigyelőrendszereinek üzemeltetésével végzett adatkezelés

.pdf

2017.10.24

NAIH/2016/1994/H

Webáruház adatkezelése

.pdf

2017.07.07

NAIH/2017/148/H
NAIH/2016/6544/H

A Magyarországi Szcientológia Egyház és a Szcientológia Egyház Központi Szervezet adatkezelése

.pdf

2017.10.13

 

Ítélet a NAIH/2017/148/H. sz. ügyben (Kúria Kfv.II.37.743/2019/21)

.pdf

2020.09.29

 

Ítélet a NAIH/2017/148/H. sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 13.K.700.014/2018/60.)

.pdf

2019.03.22

NAIH/2017/639/H

Személyes adatok kezelése nyereményjáték kapcsán

.pdf

2017.08.02

NAIH/2017/439/H  NAIH/2016/5159/H

Csomagátvizsgálás

.pdf

2017.07.

 

Ítélet a NAIH/2017/439/H. sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 13.K.700.011/2018/5.)

.pdf

2018.03.13

NAIH/2017/1051/H
NAIH/2016/5616/H

Személyes adatok kezelése kölcsönnyújtás során

.pdf

2017.03.21

 

Ítélet a NAIH/2017/1051/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Mü. Bíróság 5.K.31.249/2017/5. )

.pdf

2017.06.14

 

Ítélet a NAIH/2017/1051/H. ügyben (Kúria Kfv.III.37.801/2017/6.).

.pdf

2018.12.04

NAIH/2017/280/H
NAIH/2016/5980/H

elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével végzett adatkezelés

.pdf

2017.06.16

NAIH/2017/434/H
NAIH/2016/5980/H

elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével végzett adatkezelés

.pdf

2017.04.19

NAIH/2017/935/5/H

Követeléskezelés engedményezés alapján
(Kapcsolódó ügy: NAIH-6254-18/2012/H és NAIH/2015/81/26/H)

.pdf

2017.03.21

NAIH/2017/936/5/H

Követeléskezelés megbízás alapján
(Kapcsolódó ügy: NAIH-6254-19/2012/H és NAIH/2015/81/27/H)

.pdf

2017.03.21

NAIH/2017/352/H

Munkavállaló személyes adatainak felhasználása

.pdf

2017.03.31

NAIH/2017/472/H.
NAIH/2016/5658/H

Egészségügyi dokumentáció kiadása

.pdf

2017.03.09

 

Ítélet a NAIH/2017/472/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.31.816/2017/10. )

.pdf

2017.12.07

NAIH/2016/5859/H

Külföldi adattovábbítás

.pdf

2017.03.03

NAIH/2017/653/H
NAIH/2016/5709/H

Adatkezelési tájékoztatás, adattörlés engedményezett követelés behajtása során

.pdf

2017.02.15

NAIH/2016/3398/H

Adatkezelési tájékoztatás, adattörlés megszűnt lakossági bankszámlához kapcsolódó adatkezelés során

.pdf

2016.12.20

NAIH/2016/5688/H

Előzetes tájékoztatás hiánya

.pdf

2016.12.21

NAIH/2016/1011/H

Adatbázis építés

.pdf

2016.12.21

NAIH/2016/3274/H

Ingatlandepo.com és ingatlanbazar.com honlap adatkezelése

(Kapcsolódó ügy: NAIH-510/2012/H)

.pdf

2016.11.18

NAIH/2016/5004/H

Adatkezelési tájékoztatás

.pdf

2016.12.12

NAIH/2016/6717/H

Adatkezelési tájékoztatás engedményezett követelés behajtása során

.pdf

2016.11.28

NAIH/2017/491/H
NAIH/2016/2504/H

Bűnügyi személyes adatok védelméhez fűződő jog megsértése

.pdf

2017.01.10

NAIH/2016/2752/H

Külföldi adattovábbítás

.pdf

2016.09.09

NAIH/2016/2754/H

Külföldi adattovábbítás

.pdf

2016.06.21

NAIH/2016/5877/5/H

Zárt üléseken tárgyalt, személyes adatokat tartalmazó döntéstervezetek nyilvános elérhetősége archív honlapon

.pdf

2016.12.15

2016

NAIH/2016/5618/H
NAIH/2015/630/H

Adatkezelés saját követeléskezelés során

.pdf

2016.11.07

NAIH/2016/2208/H NAIH/2015/584/H

Külföldi megbízók követeléseinek behajtása

.pdf

2016.09.21

NAIH/2016/4234/H
NAIH/2015/526/H

Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

.pdf

2016.08.12

NAIH/2016/623/H

adatbiztonsági követelmény megsértése

.pdf

2016.08.30

NAIH/2016/148/H
NAIH/2015/7278/H

e-mail adatbázis használata MLM célra

.pdf

2016.09.09

NAIH/2016/4104/H
NAIH-2298/2013/H

közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

.pdf

2016.09.14

NAIH/2016/1314/H

kamerás adatkezelés

.pdf

2016.08.26

NAIH/2016/2504/H

bűnügyi személyes adatok védelméhez fűződő jog megsértése

.pdf

2016.06.23

 

Ítélet a NAIH/2016/2504/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Mü. Bíróság 13.K.32.793/2016/15. )

.pdf

2017.06.08

 

A Kúria ítélete a NAIH/2016/2504/H. számú ügyben

.pdf

2019.10.08

NAIH/2016/2438/H
NAIH/2015/3211/H

termékbemutatók adatkezelési gyakorlata

.pdf

2016.04.04

NAIH/2016/515/H
NAIH/2015/1579/H

termékbemutatók adatkezelése

.pdf

2016.01.19

NAIH/2015/2201/H

Előzetes tájékoztatás

.pdf

2016.01.12

2015

NAIH/2015/1159/H

anonim álláshirdetések

.pdf

2015.12.21

NAIH/2015/16/H
NAIH-1815/2014/H

Személyes adatok kezelése adósságbehajtás során

.pdf

2015.12.04

 

Ítélet a NAIH/2015/16/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.283/2016/42. )

.pdf

2017.03.09

NAIH/2015/545/7/H  NAIH-1436/2014/H

Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

.pdf

2015.11.20

NAIH/2015/81/26/H

Követeléskezelés engedményezés alapján (Kapcsolódó ügy: NAIH-6254-18/2012/H , NAIH/2017/935/5/H )

.pdf

2015.11.02

 

Ítélet a NAIH/2015/81/26/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Mü. Bíróság 29.K.34.567/2015/16 )

.pdf

2016.07.13

NAIH/2015/81/27/H

Követeléskezelés megbízás alapján (Kapcsolódó ügy: NAIH-6254-19/2012/H,   NAIH/2017/936/5/H )

.pdf

2015.11.02

 

Ítélet a NAIH/2015/81/27/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Mü. Bíróság 29.K.34.568/2015/9 )

.pdf

2016.07.13

NAIH/2015/1228/H

MLM-rendszer adatkezelése

.pdf

2015.12.08

 

Ítélet a NAIH/2015/1228/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Mü. Bíróság 5.K.30.137/2016/5. )

.pdf

2016.07.01

NAIH/2015/3347/H

Termékbemutatóval kapcsolatos adatkezelés

.pdf

2015.11.11

NAIH/2015/1887/H
NAIH-1795/2014/H

Termékbemutatókkal kapcsolatos egészségügyi adatkezelés

.pdf

2015.07.08

NAIH/2015/328/H
NAIH-2550/2014/H

Személyes adatok kezelése kölcsönnyújtás során

.pdf

2015.09.02

NAIH/2015/2765/H

Betegadatok nyilvánosságra kerülése az interneten

.pdf

2015.08.24

NAIH/2015/3174/H
NAIH-1813/2014/H

Követeléskezelés megbízási jogviszony alapján

.pdf

2015.05.12

NAIH/2015/83/6/H NAIH-828/2014/H

Termékbemutatókkal kapcsolatos adatkezelés

.pdf

2015.07.02

NAIH/2015/21/20/H  NAIH-17/2014/H

Engedményezés és megbízás alapján végzett követeléskezelés

.pdf

2015.06.15

 

Ítélet a NAIH/2015/21/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Mü. Bíróság 13.K.32.819/2015/16. )

.pdf

2016.09.30

NAIH/2015/3355/H

Közmunka programban résztvevők kamerás megfigyelése

.pdf

2015.07.08

NAIH/2015/515/H

Adatbázis építés és értékesítés

.pdf

2015.05.29

NAIH/2015/187/H

Társkereső honlap adatkezelése

.pdf

2015.04.27

NAIH/2015/1300/4/H
NAIH/1804/2014/H

Termékbemutató

.pdf

2015.04.27

NAIH/2015/965/3/H NAIH/505/2014/H

Adatbázis kereskedelem

.pdf

2015.03.25

NAIH/2015/110/H
NAIH/1601/2014/H

On-line marketing

.pdf

2015.03.10

NAIH/2015/1402/H

Munkavállaló személyes adatainak jogellenes kezelése (kapcsolódó ügy: NAIH-421/2013/H)

.pdf

2015.02.23

 

Ítélet a NAIH/2015/1402/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Mü. Bíróság 2.K.32.824/2015/10. )
(kapcsolódó ügy: NAIH-421/2013/H)

.pdf

2016.01.22

2014

NAIH-99/2014/H

Termékbemutatók adatkezelése

.pdf

2014.12.22

NAIH-827/42/2014/H

Termékbemutatók adatkezelése

.pdf

2014.12.19

NAIH-1812/2014/H

Követeléskezelés

.pdf

2014.12.05

NAIH-542/41/2014/H

Adatbázis-kereskedelem

.pdf

2014.12.22

NAIH-826/2014/H

Termékbemutató adatkezelése

.pdf

2014.09.11

NAIH-320/2014/H

Termékbemutatókkal kapcsolatos adatkezelés

.pdf

2014.09.11

 

Ítélet a NAIH-320/2014/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Mü. Bíróság 13.K.33.952/2014/11. )

.pdf

2015.06.30

NAIH-1257/2014/H

Követeléskezelés

.pdf

2014.10.15

NAIH-2818/2013/H

Adatkezelés saját követelés kezelése során

.pdf

2014.07.31

NAIH-2298/2013/H

Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

.pdf

2014.07.29

 

Ítélet a NAIH-2298/2013/H. sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Mü. Bíróság 13.K.33.175/2014/23. )

.pdf

2015.06.18

 

Kúria ítélete a NAIH-2298/2013/H. sz . ügyben (Kfv.II.37.886/2015/7.)

.pdf

2016.04.27

NAIH-2801/2013/H

Egészségügyi adat, biztosítási titok továbbítása

.pdf

2014.06.10

NAIH-1778-48/2013/H

Követeléskezelés engedményezés és megbízás alapján

.pdf

2014.05.10

 

Ítélet a NAIH-1778-48/2013/H. sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Mü. Bíróság 5.K.32.206/2014/24. )

.pdf

2015.04.15

NAIH-1778-53/2013/H

Követeléskezelés gazdasági társaság megbízása alapján

.pdf

2014.05.10

 

Ítélet a NAIH-1778-53/2013/H. sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Mü. Bíróság 5.K.32.209/2014/26. )

.pdf

2015.04.16

 

Kúria Kfv.III.37.619/2015/6. számú ítélete  a NAIH-1778-53/2013/H számú ügyben

.pdf

2015.10.27

NAIH-1778-54/2013/H

Követeléskezelés közüzemi szolgáltató megbízása alapján

.pdf

2014.05.10

 

Ítélet a NAIH-1778-54/2013/H. sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Mü. Bíróság 5.K.32.207/2014/27. )

.pdf

2015.04.16

 

A Kúria Kfv.III.37.618/2015/6 számú  ítélete a NAIH-1778-54/2013/H számú ügyben

.pdf

2015.10.27

NAIH-1941/2013/H

Munkahelyi kamerás megfigyelés és személyes adatok kezelése

.pdf

2014.03.31

NAIH-4996/2012/H

Termékbemutató adatkezelése

.pdf

2014.04.30

NAIH-1777/2013/H

Követeléskezelés engedményezés esetén

.pdf

2014.02.14

 

Ítélet a NAIH-1777-27/2013/H. sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Mü. Bíróság 13.K.34.287/2014/14. )

.pdf

NAIH-1970/2013/H

Ingatlandepo.com és ingatlanbazar.com honlap adatkezelése

.pdf

2014.01.31

 

Bírósági eljárás felfüggesztése (a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.30726/2014/9. sz. végzése)
Kapcsolódó ügy: NAIH-510/2012/H

.pdf

NAIH-1881/2013/H

Tanulók adatainak nyilvánosságra hozatala

.pdf

2014.01.21

2013

NAIH-1625/2013/H

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek közzététele

.pdf

2013.11.14

NAIH-798/2013/H

Társkereső honlap adatkezelése

.pdf

2013.11.07

 

Ítélet a NAIH-798/2013/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.K.33.918/2013/8. számú ítélete)

.pdf

2014.03.20

NAIH-559/2013/H

Adatlopási incidens

.pdf

2013.11.07

NAIH-608/2013/H

Anonim álláshirdetések

.pdf

2013.10.25

 

Ítélet a NAIH-608/2013/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.K.33.917/2013/7. számú ítélete)

.pdf

2014.03.05

NAIH-799/2013/H

Társkereső honlap adatkezelése

.pdf

2013.10.21

NAIH-1305/2013/H

Helyi adóra vonatkozó adatok közzététele

.pdf

2013.10.21

NAIH-421/2013/H

Munkavállaló személyes adatainak jogellenes kezelése

.pdf

2013.10.04

 

Ítélet a NAIH-421/2013/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.K.33.485/2013/8. számú ítélete)

.pdf

2014.01.29

 

NAIH-607/2014/H számú végzés, eljárás megszüntetéséről, a NAIH 421/2014/H. sz. ügyhöz kapcsolódóan

.pdf

2014.04.30

 

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 33.Kpk.45.931/2014/4. sz. végzése

.pdf

2014.11.04

 

NAIH-421/2013/H sz. ügyben új  határozat és bírósági ítélet született, ami a kapcsolódó NAIH/2015/1402/H ügyszámon megtalálható

NAIH-400/2013/H

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek adattartalma

.pdf

2013.09.05

NAIH-550/2013/H

Munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos adatkezelés

.pdf

2013.08.23

NAIH-1306/2013/H

Helyi  adóra  vonatkozó  adatok közzététele

.pdf

2013.08.30

NAIH-1303/2013/H

Helyi  adóra  vonatkozó  adatok közzététele

.pdf

2013.08.21

NAIH-1300/2013/H

Helyi  adóra  vonatkozó  adatok közzététele

.pdf

2013.08.21

NAIH-4142/2012/H

Pénzküldési szolgáltatás adatkezelése

.pdf

2013.08.02

NAIH-1204/2013/H

Bűncselekményről való tudósítás

.pdf

2013.07.29

NAIH-1073/2013/H

Bűncselekményről való tudósítás

.pdf

2013.07.26

 

Ítélet a NAIH-1073/2013/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.32.738/2013/7. számú ítélete)

.pdf

2014.03.04

NAIH-008/2013/H

Ingatlanközvetítő cég adatkezelése

.pdf

2013.07.22

NAIH-805/2013/H

Társkereső honlapok adatkezelése

.pdf

2013.08.02

NAIH-803/2013/H

Társkereső honlapok adatkezelése

.pdf

2013.08.02

NAIH-802/2013/H

Társkereső honlapok adatkezelése

.pdf

2013.08.02

NAIH-801/2013/H

Társkereső honlapok adatkezelése

.pdf

2013.09.05

NAIH-800/2013/H

Társkereső honlapok adatkezelése

.pdf

2013.08.02

NAIH-573-16/2013/H

Személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán

.pdf

2013.08.05

NAIH-573-15/2013/H

Személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán

.pdf

2013.08.05

NAIH-1924/2013/H

Az MSZP korábbi székházában tárolt dokumentumokkal kapcsolatos adatkezelés

.pdf

2013.08.27

NAIH-010/2013/H

Adatbázis marketing

.pdf

2013.06.26

NAIH-909/2013/H

HEGYIR rendszer adatkezelése

.pdf

2013.06.20

NAIH-6372/2012/H

Nyereményjáték adatkezelése

.pdf

2013.06.19

 

Ítélet a NAIH-6372/2012/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 22.K.32.468/2013/5. számú ítélete)

.pdf

2014.02.04

NAIH-6254-19/2012/H

Követeléskezelés megbízás alapján
(Kapcsolódó ügy:
NAIH/2017/936/5/H )

.pdf

2013.06.14

 

Ítélet a NAIH-6254-18 / 2012/H sz. ügyben  (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.K.32.393/2013/11. számú ítélete)

.pdf

NAIH-6254-18/2012/H

Követeléskezelés engedményezés alapján  (Kapcsolódó ügy: NAIH/2017/935/5/H )

.pdf

2013.06.14

 

Ítélet a NAIH-6254-19 / 2012/H sz. ügyben  (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.K.32.392./2013/11. számú ítélete)

.pdf

NAIH-4910/2012/H

Termékbemutatókkal kapcsolatos adatkezelés

.pdf

2013.05.21

 

Ítélet a NAIH-4910/2012/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.K.32.116/2013/4. számú ítélete)

.pdf

NAIH-6333/2012/H

Ingatlanhirdetéssel kapcsolatos adatkezelés

.pdf

2013.05.10

NAIH-5951/2012/H

Társkereső oldalak adatkezelése 16 éven aluliak személyes adatainak kezelése, valamint elektronikus hirdetések küldése

.pdf

2013.05.09

 

Ítélet a NAIH-5951/2012/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.31.641/2013/11. számú ítélete)

.pdf

NAIH-5688/2012/H

Szociális adatok kezelése önkormányzati lakások bérbeadása során

.pdf

2013.05.03

NAIH-530/2013/H

Egészségügyi dokumentáció kiadásának megtagadása

.pdf

2013.05.03

NAIH-312/2013/H

Telefonszám közzététele bulvárlapban

.pdf

2013.03.26

NAIH-4952/2012/H

Kamerás megfigyelés

.pdf

2013.03.18

NAIH-5844/2012/H

Kamerás megfigyelés

.pdf

2013.03.11

NAIH-5691/2012/H

Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés

.pdf

2013.03.07

NAIH-5888/2012/H

Kedvezmény-rendszer adatkezelése

.pdf

2013.02.08

NAIH-6313/2012/H

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos adatkezelés

.pdf

2013.01.31

NAIH-6503/2012/H

Adatgyűjtés középiskolában

.pdf

2013.01.17

NAIH-4990/2012/H

Személyes adatok kezelése betétszámla-szerződés kötés során

.pdf

2013.01.08

2012

NAIH-5939/2012/H

Egészségügyi dokumentációról másolat adása

.pdf

2012.12.15

NAIH-5990/2012/H

Helyi adóra vonatkozó adatok közzététele

.pdf

2012.12.15

 

Ítélet a NAIH-5990/2012/H sz. ügyben (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.K.30.241/2013/6. számú ítélete)

.pdf

NAIH-5812/2012/H.

Sportközpontba való belépés adatkezelése

.pdf

2012.11.30

NAIH-5660/2012/H

Biztosítási titokkal való visszaélés

.pdf

2012.11.19

NAIH-4991/2012/H

Személyes adatokat tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatala önkormányzat által

.pdf

2012.10.31

NAIH-4456/2012/H

Egészségügyi adatok visszatartása

.pdf

2012.08.23

 

Ítélet a NAIH-4456/2012/H sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 26.K.32.704/2012/5. számú ítélete)

.pdf

NAIH-510/2012/H

Honlapokon történő adatkezelés (ingatlandepo.com, ingatlanbazar.com )

.pdf

2012.07.31

 

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítélete a NAIH-510/2012/H sz. ügyben (FKMB_2K_113_2013_3)

.pdf

 

A Kúria Kfv. III.37.536/2013/10. sz. végzése előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezéséről

.pdf

 

Magyar álláspont az előzetes döntéshozatali eljárásban

.pdf

 

Luxemburgi Bíróság Ítélete a NAIH-510/2012/H sz. ügyben

.pdf

 

A Kúria Kfv.III.37.942/2015/5. számú  ítélete a NAIH-510/2012/H. számú ügyben

.pdf

NAIH-4638/2012/H

A szociális konzultáció adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi biztosi határozatot módosító hatósági határozat

.pdf

2012.06.14

NAIH-2087/2012/H

Jogellenes adatkezelés, irattározási tevékenység. Adatok istállóban tárolása

.pdf

2012.03.29

 

Bírósági ítélet, jogellenes adatkezelés, irattározási tevékenység NAIH-2087-5/2012/H sz. ügyben (Fővárosi Törvényszék 2.K.3L.506/2012)

.pdf

NAIH-2021/2012/H

Kör e-mail jogellenes kiküldése (takarékszövetkezet)

.pdf

2012.03.27

NAIH-2193/2012/H

Kör e-mail jogellenes kiküldése ( pénztár )

.pdf

2012.03.27

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz