ÖSSZEFOGLALÓ - ARCADES PROJEKT 2015

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

ÖSSZEFOGLALÓ

 
 
ARCADES Szeminárium összefoglaló
 
2015. október 20-22.
 
 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) adatvédelmi hatóságként kiemelt feladatának tekinti a gyermekek jogainak védelmét és az adatvédelmi ismeretek minél szélesebb körben történő terjesztését. A gyermekek jogainak védelmén belül a NAIH célja az internet világához kötődő adatvédelmi jogsértések megelőzése, a felvilágosítás és a jogtudatosítás. Az adatvédők számára mindig is kiemelt feladat volt a gyermekek jogainak, személyes adatainak védelme, hiszen ők koruknál és az ebből fakadó élettapasztalat hiányánál fogva eleve kiszolgáltatottabbak, mint felnőtt társaik.
 
 
Mindezekből következően a Hatóság 2013 őszén indította útjára a „Kulcs a net világához!” elnevezésű hosszú távú gyermekjogi projektjét, melynek egy újabb állomása a 2014 novemberében indult ARCADES („Introducing dAta pRoteCtion AnD privacy issuEs at schoolS in the European Union”) projekt.
 
 
Az Európai Unió Bizottsága 2014 júliusában fogadta el a lengyel adatvédelmi biztos (GIODO – Bureau of the Inspector General for Personal Data Protection) által koordinált, a NAIH, a Brüsszeli Vrije Egyetem (VUB – Vrije Universiteit Brussel) egyik kutatócsoportja (Research Group on Law, Science, Technology and Society (LSTS), valamint a szlovén adatvédelmi biztos (IP – Information Commissioner of the Republic of Slovenia) partnerségével megvalósuló ARCADES projektpályázatot, amelynek központi célkitűzése az, hogy az EU tagállamaiban az adatvédelem, mint tanóra beépüljön a közoktatásba.
 

A projektpartnerek mind olyan szervezetek, amelyek számos tapasztalattal rendelkeznek az adatvédelem oktatása terén, illetve korábban már készítettek oktatási anyagokat. A projekt hivatalosan 2014. november 3-án indult, és a határokon átnyúló, adatvédelmi tudatosság növelésére fókuszáló oktatás- és oktatási anyag fejlesztő közös munka 18 hónapon keresztül, várhatóan 2016 májusáig tart.
 

Az ARCADES átfogó célja az adatvédelmi, illetve adatbiztonsági ismeretek növelése különösen a 6-19 éves fiatalok körében és a tudatosabb eszközhasználatra, a veszélyekre történő figyelemfelhívás. Ennek egyik legfontosabb módszere a diákokat oktató pedagógusok képzése, és a diákok igényeihez legjobban illeszkedő oktatási anyag előállítása, amelyre egy verseny keretében a diákok bevonásával kerül sor. E célok elérése érdekében a projektben részt vevő adatvédelmi szervek (NAIH, GIODO és IP) a saját államukban 200 pedagógus számára szemináriumot tartanak. A szemináriumra az egységes adatvédelmi tananyag összeállítása is a projekt keretében történik. A pedagógus-továbbképzésen a NAIH munkatársai olyan tudást és segédanyagot próbálnak átadni a pedagógusoknak, amely segítségével a tanárok megismerhetik az adatvédelem alapvető elveit, mai kihívásait, veszélyeit, a szabályozási környezetet, illetve az egyes jogvédelmi mechanizmusokat. A képzési anyag segítségével elkészíthetik saját óravázlataikat, így könnyebbé és hatékonyabbá válhat a diákok adatvédelmi oktatása.
 
 
A Hatóság által szervezett háromszor egynapos szemináriumon a NAIH munkatársai a plenáris ülésen az elnöki köszöntőt követően bemutatatták a NAIH hazai és európai szintű gyermekjogvédelmi tevékenységét, az online megfélemlítés problématérképét, a veszélyekkel érintett korosztályt, és az ARCADES projekt keretében elkészített adatvédelmi ismereteket oktató segédanyagot).
 
 
Ezt követően a pedagógusok az alábbi interaktív tematikus munkacsoporti beszélgetéseken vehettek részt:
 
 
1.    Dr. Belső Nóra pszichiáter szakorvos: Az internet veszélyei – személyiségtorzulás
 
 
Az előadás keretében a résztvevők a mértéktelen internethasználat által okozott addikciókról, kóros viselkedésformákról, és mindezek következményeként kialakult pszichés zavarokról, azok felismerési módjairól, valamint azok lehetséges megoldásairól szerezhettek hasznos ismereteket. A pszichiáter szakorvos a valós életből merített példákon és személyes tapasztalatain keresztül próbálta szemléletessé tenni a pedagógusok számára a fiatalokat érintő veszélyeket és azok kezelési módjait.
 
 
2.       Reményiné Csekeő Borbála pszichológus: Segítő szervezetek – civilek és hatóságok
 
 
A fent megjelölt témában a pszichológus szakértő egyrészt bemutatta a résztvevőknek a Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány segélyvonalán bejelentkező  gyermekek és kamaszok által megélt lelki problémákat, a zaklatók és áldozatok motivációit, másrészt kitért azon segítséget nyújtó szervezetek és hatóságok munkájára, melyek tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak a gyermekjogok védelméhez és a bajba jutott fiatalok problémáinak orvoslásához.
 
 
 
 
 
3.    Digitális Tudás Akadémia szakemberei (Szabó Gábor, Ombodi Gábor és Linzenbold Mónika): Tudatos internethasználat – gyakorlati tanácsok
 
 
Az Akadémia szakemberei az előadásaik során igyekeztek felhívni a pedagógusok figyelmét az internet, illetve az egyes infokommunikációs- és okoseszközök tudatos használatára és a különféle programok, alkalmazások adatvédelmi beállításainak fontosságára.
 

A szemináriumot követően 2015 novemberében egy másik kiemelt feladat az iskolai csoportok (egy tanár és hét diákja) számára meghirdetett verseny lebonyolítása. A versenyfelhívás célja az, hogy 7 diák és pedagógusuk maguk készítsék el a szerintük legjobbnak vélt adatvédelmi tanóra forgatókönyvét. A legjobb pályázók díjat is kapnak, illetve az első helyezett pedagógus diákjaival együtt az ARCADES projektet záró, 2016 januárjában tartandó brüsszeli konferenciára is kiutazhat , ahol tolmács segítségével bemutathatják mintaórájukat.
 

A projekt során két főbb munkaanyag készül(t). Az egyik a pedagógusok továbbképzési tananyaga (kézikönyv), a másik, a projekt eredményeit összefoglaló záró kiadvány, amely – a tervek szerint – tartalmazni fogja a továbbképzési tananyagot, a legjobb óravázlatokat, ábrákat, posztereket, információs grafikákat, a záró konferencia eredményeit. A cél egy olyan kiadvány összeállítása, amelyet az Európai Unió valamennyi tagállama adatvédelmi, illetve minisztériumi intézményéhez el fogunk juttatni, és amely egységes alapul szolgálhat minden uniós állam hatósága számára az adatvédelem oktatásához.
 
 
A projekt keretében elkészített pedagógusoknak szóló segédanyagok az alábbi linken ingyenesen elérhetőek és letölthetőek:
 
 

 
 
 
A 2015. október 20-22. szeminárium plenáris ülésének előadásai:

 
 
 
 
Az egyes munkacsoportokon résztvevő előadók tevékenységéről az alábbi linkeken tájékozódhatnak:

                    
Felmerülő kérdéseire választ kaphat a +36 (1) 391-1455 telefonszámon
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz