dpo-konferencia-felhivas-2020 - NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

dpo-konferencia-felhivas-2020Tisztelt Adatvédelmi Tisztviselő!


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tájékoztatja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25/N. § (2) bekezdésére tekintettel a Hatóság elnöke az innen elérhető meghívó útján hívta össze az adatvédelmi tisztviselők 2020. évi konferenciáját adatfeldolgozója elektronikus levelezőrendszerének útján az invitation@survio.com címről.

A Hatóság részére bejelentett adatvédelmi tisztviselők rendkívül nagy számára és a mindannyiukat megillető részvételi jogra tekintettel, az esélyegyenlőség biztosítása, valamint az elhangzott szakmai ismeretek magas szintű hasznosulásának elősegítése érdekében a konferencia elektronikus úton, e-tanulási megoldások alkalmazásával kerül lebonyolításra.

A Hatóság munkatársai a kifejezetten e célból, 20
20 decemberében elérhetővé váló szakmai előadások keretében ismertetik az év legfontosabb adatvédelemmel és információszabadsággal kapcsolatos eredményeit, tapasztalatait.

A Hatóság az adatvédelmi tisztviselőkkel történő szakmai kapcsolattartás jegyében fel kívánja mérni az adatvédelmi tisztviselők általános felkészültségét, igényeit, és emellett lehetőséget nyújt az adatvédelmi tisztviselők számára is az elektronikus úton megvalósuló konferencia előadásai tartalmának alakítására.

Ezért Ön, mint adatvédelmi tisztviselő 20
20. november 13-ig – önkéntes alapon, természetes személyazonosító adatok megadása nélkül – kitölthető online (a survio.com rendszeréből elérhető) kérdőív útján

  • rövid önértékelést adhat adatvédelmi tisztviselői munkájáról, szakmai felkészültségéről, fejlődési igényeiről, illetve

  • lehetősége van olyan szakmai, jogértelmezési kérdést is feltenni, amely megítélése szerint közérdeklődésre tarthat számot, így indokoltnak tartaná, hogy arra az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében az adatvédelmi tisztviselők konferenciájának keretei között elhangzó előadás kitérjen.


A Hatóság a kérdőívre beérkező válaszok figyelembe vételével állítja össze a konferencia tematikáját és az előadások tartalmát, azokban kitér a tágabb érintetti, adatkezelői kört érintő, vagy az adatvédelmi tisztviselők széles köre által felvetett jogértelmezési kérdésekre.

A szakmai kapcsolattartás jegyében megvalósuló adatkezelés kapcsán a Hatóság adatkezelési tájékoztatóját itt találja.

Az adatvédelmi tisztviselők konferenciájához kapcsolódó kérdőív a Hatóság adatfeldolgozója által működtetett rendszerben érhető el az adatvédelmi tisztviselők számára elektronikus levél formájában kiküldött hivatkozásra kattintva.

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segíti az éves adatvédelmi konferencia lebonyolítását!

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz