Az általános adatvédelmi rendelet 2018. május 25-i alkalmazandóvá válása óta a kamerás megfigyeléseket szabályozó hazai jogszabályi környezet számos ponton változott, azoknak a rendelet előírásait megszorító, vagy más okból azzal ellentétes korábbi rendelkezéseit 2019 áprilisában hatályon kívül helyezték. Az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó célra az adatkezelő jogos érdeke alapján kamerarendszert üzemeltető széles személyi kör – többek között társasházak és lakásszövetkezetek, bevásárlóközpontok, személyszállítási szolgáltatók vagy munkáltatók – számára így egyértelmű törvényi rendelkezés hiányában nehézséget okozott például az adatkezelés célja szempontjából szükséges adatkezelési időtartam meghatározása, a jogalap alkalmazásához előírt érdekmérlegelési teszt megfelelően dokumentált lefolytatása, sőt esetenként még az adatkezelés jogalapjának kiválasztása is.

 

A 2020 elején elfogadott, a személyes adatok videoeszközökkel történő kezeléséről szóló 3/2019. számú Európai Adatvédelmi Testület iránymutatás, illetve az azzal összhangban születő adatvédelmi hatósági ügyek határozatai az alkalmazott technológiai megoldástól függetlenül ismertetik a bármely személyes adatkezeléssel járó, az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó – tehát nem bűnüldözési, honvédelmi vagy nemzetbiztonsági célból végzett – kamerás megfigyelésre, rögzítésre vonatkozó előírásokat. Az iránymutatás támpontokat ad az otthoni vagy kizárólag magáncélú adatkezelési kivételi körbe eső kamerázás elhatárolásához a már a rendelet hatálya alá eső (például a saját területen túlnyúló, közös tulajdonban álló vagy a közterületre irányuló megfigyelés) ezért az adatkezelési előírásokat alkalmazni köteles tevékenységtől.

 

Pataki Krisztián, adatvédelmi szakértő, Elnökhelyettesi Kabinet: A kamerás megfigyelések adatkezeléséről szóló iránymutatás

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Iránymutatás a személyes adatok videóeszközökkel történő kezeléséről | Iránymutatás az átláthatóságról |
NAIH/2020/2204/8 számú határozat
 

Dr. Barabás Gergely, kamarai jogtanácsos, Adatvédelmi Főosztály: Érdekmérlegelés és elszámoltathatóság – kamerás adatkezelés

 

Dr. Horuczi Szilvia, adatvédelmi szakértő, Engedélyezési és Incidensbejelentési Főosztály: A munkahelyi kamerás megfigyelés szabályai

 

Dr. Fisher Róbert, adatvédelmi szakértő, Szabályozási és Titokfelügyeleti Főosztály: Közterületi kamerázás

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Jogszabályhelyekkel bővített előadás diasor
 

Dr. Kiss Attila, főosztályvezető, Tanúsítási és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya: Kamerás adatkezelések jogszerűsége a Hatósághoz érkezett néhány konzultációs megkeresés tükrében

Az előadáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Állásfoglalás - Fedélzeti kamera alkalmazható-e az üzemanyag-szállítást végző gépjárművek biztonságossá tétele érédekében | Társasházi kamerarendszer jogszerű üzemeltetésének általános adatvédelmi feltételei