Az uniós és magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően mindenkinek joga van ahhoz, hogy

  • kérelemre tájékoztatást kapjon arról, hogy a SIS-ben milyen adatokat kezelnek róla
  • a hibás adat kijavítását, helyesbítését kérje
  • a jogellenesen kezelt adat törlését kérje
  • bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz forduljon személyes adataihoz fűződő jogainak védelme érdekében

A fentebb leírt jogokat az érintettek bármelyik schengeni tagállamban gyakorolhatják. A SIS-be bevitt adatok jogszerűségének vizsgálata azon tagállam nemzeti joga alapján kerül elbírálásra, amelyhez a kérést intézik. Ha az adatokat egy másik schengeni állam hatósága rögzítette a SIS-ben, az ellenőrzést a két érintett állam ellenőrző hatóságai szorosan összehangolják.


A vonatkozó magyar törvények alapján bárki kérhet tájékoztatást arról, hogy róla a SIS-ben tárolnak-e adatot, kérelmezheti továbbá a pontatlan adatok helyesbítését, illetve a róla jogellenesen tárolt adatok törlését. A kérelmet az érintett vagy meghatalmazott ügyvédje személyesen, bármely kormányhivatalban, rendőrkapitányságon, illetve külképviseleten terjesztheti elő. A képviseletre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései az irányadók. A kormányhivatal, a rendőrkapitányság, illetve a külképviselet a kérelmet a SIRENE Irodához továbbítja. [1]

A kérelemnek az alábbi adatokat szükséges tartalmaznia[2]:

1. A kérelmező személyes adatai

1.1. Családi és utónév (utónevek)

1.2. Születési családi és utónév (utónevek)

1.3. Születési hely és idő

1.4. Nem

1.5. Állampolgárság

1.6. Úti okmány (személyazonosító okmány) száma

1.7. Lakóhely (kizárólag egy megadása kötelező)

1.8. Értesítési cím (kizárólag egy megadása kötelező)

1.9. Telefonszám (megadása nem kötelező)

1.10. Egyéb elérhetőség (e-mail, fax) (megadása nem kötelező)

2. A kérelmező egyéb közlései

 

A rendőrőrsök elérhetőségei itt kereshetők ki:

http://www.police.hu/hu/ugyintezes

A Kormányhivatalok elérhetőségei itt tekinthetők meg:

https://kormanyhivatalok.hu/

A magyar külképviseletek elérhetőségei itt tekinthetők meg:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/kulkepviseletek/osszes

Formanyomtatvány az érintetti jogok gyakorlására:

https://www.police.hu/en/content/data-stored-in-the-sis

 

A kérelmeket első fokon a SIRENE Iroda bírálja el, aki a kért tájékoztatás nyújtását indokolt esetben megtagadhatja, de tájékoztatni köteles a kérelmezőt ennek tényéről és jogalapjáról, valamint az Info.tv. alapján biztosított jogorvoslat lehetőségéről.

 sirene_iroda.png

SIRENE Iroda

Cím: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Tel. : +36 (1) 443-5861
Fax : +36 (1) 443-5815
E-mail :
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


A SIRENE Iroda döntésével szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet felülvizsgálatot kezdeményezni.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.
Tel. : +36 (1) 391 1400
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mindezek mellett vagy helyett az állampolgár döntése alapján a jogellenes adatkezelés megállapítása és az ebből eredő károk megtérítése iránt az érintett a vonatkozó jogszabályok szerint polgári bírósághoz is fordulhat.

 

[1] a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 26. §

[2] 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet 10. melléklete és 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelet 10. melléklete