Általános tájékoztatás a Schengeni Térségről:

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa_hu?etrans=hu

 

Általános tájékoztatás a Schengeni Információs Rendszerről:

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-information-system_hu

 

Figyelmeztető jelzések és adatok a SIS-ben:

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-information-system/alerts-and-data-sis_hu

 

Hozzáférési jogok és adatvédelem:

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-information-system/access-rights-and-data-protection_hu

Tájékoztatés a SIS Felügyeleti Koordinációs Csoportról (Coordinated Supervision Committee -CSC):

https://edpb.europa.eu/csc/about-csc/legal-framework-coordinated-supervision-committee_en

 

euLISA:

https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii

 

Tájékoztatás SIRENE-együttműködésről:

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-information-system/sirene-cooperation_hu

 


 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1860 Rendelete (2018. november 28.) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R1860-20210803

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2018/1861 rendelete (2018. november 28.) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R1861-20210803

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1862 Rendelete (2018. november 28.) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R1862-20220801&qid=1685089722355

 

2012. évi CLXXXI. törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról:

https://njt.hu/jogszabaly/2012-181-00-00

 

564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól

https://njt.hu/jogszabaly/2021-564-20-22

 

565/2021. (X. 4.) Korm. rendelet a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése és a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól

https://njt.hu/jogszabaly/2021-565-20-22

 

A Bizottság (Eu) 2017/1528 Végrehajtási Határozata (2017. augusztus 31.) a SIRENE-kézikönyvről és a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) további végrehajtási intézkedéseiről szóló 2013/115/EU végrehajtási határozat mellékletének felváltásáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1528