3.4  közzétételi egység tárgya  Dátum
 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött 
 általános forgalmi adó nélkül számított  ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő 
 egy évnél hosszabb időtartamra kötött  szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
 
nettó 5m forint feletti szerződések 2024.02.21
nettó 5m forint feletti szerződések 2023.06.30
nettó 5m forint feletti szerződések 2022.12.31
nettó 5m forint feletti szerződések 2022.06.30
nettó 5m forint feletti szerződések 2021.12.31
nettó 5m forint feletti szerződések 2021.06.30
nettó 5m forint feletti szerződések 2020.12.31
nettó 5m forint feletti szerződések 2019.12.31
nettó 5m forint feletti szerződések 2019.06.30
nettó 5m forint feletti szerződések 2018.12.31