A Hatóság ügyfélkapuval vagy cégkapuval rendelkező ügyfelei részére biztosítja ezen elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételét.

 

Vizsgálati eljárás kezdeményezése adatvédelmi ügyben (GDPR)

 

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, ezen ügyekben nincs helye bírság kiszabásának, iratbetekintésnek, bírósági jogorvoslatnak.

 

 Ügyindítás - e-Papír  Magyarnyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató   Adatkezelési tájékoztató
e papir logo keret  link icon eng taj icon pdf icon v2