A Hatóság ügyfélkapuval vagy cégkapuval rendelkező ügyfelei részére biztosítja ezen elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételét.

 

Vizsgálati eljárás kezdeményezése adatvédelmi ügyben (bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatkezelés)

 

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok bűnüldözési, nemzetbiztonsági vagy honvédelmi célú kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Jogainak érvényesítése érdekében emellett a bűnüldözési, nemzetbiztonsági vagy honvédelmi célú adatkezelés érintettje a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő az Infotv. 14. §-ban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja.

 

 Ügyindítás  Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató   Adatkezelési tájékoztató
e papir logo keret link icon eng taj icon pdf icon v2