A Hatóság ügyfélkapuval vagy cégkapuval rendelkező ügyfelei részére biztosítja ezen elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételét.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás (bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatkezelés) – érintetti beadvány

 

Jogainak érvényesítése érdekében a bűnüldözési, nemzetbiztonsági vagy honvédelmi célú adatkezelés érintettje a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat. Az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni az Infotv.-ben meghatározott eltérésekkel.

 

 Ügyindítás  Kapcsoló formanyomtatványok  Magyar nyelvű tájékoztató Angol nyelvű tájékoztató   Adatkezelési tájékoztató
e papir logo keret forms icon link icon eng taj icon pdf icon v2