Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25/N. § (2) bekezdése szerint a Hatóság elnöke legalább évente egyszer összehívja az adatvédelmi tisztviselők konferenciáját. Az esemény a Hatóság és az adatvédelmi tisztviselők rendszeres szakmai kapcsolattartását szolgálja, célja a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó jogszabályok alkalmazása során az egységes joggyakorlat kialakítása.

A szakmai kapcsolattartást tehát nem az adatkezelővel, hanem elsősorban a Hatósághoz bejelentett adatvédelmi tisztviselővel összefüggésben írja elő a jogszabály.

A Hatóság a szakmai együttműködés jegyében az elmúlt években lehetőséget nyújtott az adatvédelmi tisztviselők számára is a konferencia előadások tartalmának alakítására, ugyanis a konferenciát megelőzően online kérdőíves rendszerben mérte fel az adatvédelmi tisztviselők igényeit, szakmai felkészültségét, és a szélesebb kört érintő adatvédelemmel és információszabadsággal kapcsolatos kérdéseiket, témafelvetéseiket.

A konferencia előadásai és a kapcsolódó dokumentumok évenkénti bontásban érhetők el.