Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete (NKE ITKI) 2022 tavaszán ismét megrendezi éves konferenciáját a technológiai fejlődésnek az államra, a társadalomra és a jogra gyakorolt hatásával összefüggő témák megvitatására.

2020-ban és 2021-ben két konkrét „felforgató technológia” volt konferenciáink terítékén: a mesterséges intelligencia és az internetes platformok. Idén, konkrét technológia meghatározása nélkül, egy kulcsfontosságú hatásterületet, a demokráciát választottuk fókuszpontnak. Azt kívánjuk körbejárni, hogy az új technológiák milyen hatással járnak a demokrácia működésére és minőségére.

Az információs technológiák rohamos fejlődésével rendelkezésünkre álló digitális eszközök és megoldások széles körű elterjedése egyre fokozódó mértékben fejti ki hatását az államszervezet demokratikus működésére, illetve a demokrácia számára meghatározó társadalmi, gazdasági folyamatokra is. A demokrácia minőségét érintően is megfigyelhető az a kettősség, hogy az új megoldások egyfelől új lehetőségeket kínálnak és számos előnnyel járhatnak, másfelől viszont újfajta kockázatokat is magukban rejtenek és károkat is okozhatnak.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a konferencia idén is széles horizonttal kívánja elemezni a témát, az új technológiák pozitív és negatív hatásait egyaránt érintve. Egyrészt az újabb technológiák körébe sorolható bármely megoldásnak – az internettől a Big Data alapú alkalmazásokon, mesterséges intelligencián át a különféle digitális eszközökig – helye van a vizsgálandó kérdések között, másrészt a demokrácia szempontrendszerét tágra nyitva a konferencia nem szorítkozik csupán az államszervezet működését vagy az alkotmányos jogokat közvetlenül érintő kérdések vizsgálatára, hanem helyet kíván biztosítani a demokrácia feltételrendszeréhez hozzátartozó társadalmi és gazdasági folyamatok feltárásának is. Az alkotmányjogi vagy politikatudományi előadásokon túl tehát számítunk a civilisztika, továbbá a szociológia vagy a gazdaságtan vonatkozó kérdéseit taglaló prezentációkra is.

Szervezők: 
Alkotmánybíróság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet (NKE ITKI)

Időpont:
2022. május 25.

Helyszín: 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ, 1083 Budapest, Üllői út 82. 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2009/

Program:

09:00–10:10 Plenáris előadások
10:10–10:20 Technikai szünet

Párhuzamos szekcióülések

10:20–11:50 Szekcióülések I. 
11:50–12:45 Ebédszünet
12:45–14:15 Szekcióülések II. 
14:15–14:30 Kávészünet 
14:30–16:00 Szekcióülések III. 

RÉSZLETES PROGRAM

09:00-10:10
I. PLENÁRIS ELŐADÁSOK

9:00-9:10 Megnyitó: Deli Gergely rektor, NKE  
9:10-9:30 Sulyok Tamás elnök, Alkotmánybíróság: Technológia és alkotmánybíráskodás: kihívások és realitások
9:30-9:50 Péterfalvi Attila elnök, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 
Ki őrzi az őrzőket? A titkos információgyűjtés adatvédelmi megközelítése a "Pegasus-ügy" tanulságai alapján
9:50-10:10 Török Bernát igazgató, NKE ITKI: Új technológiák új kihívásai a demokrácia számára

 

10:10–10:20 Technikai Szünet

 

II. PÁRHUZAMOS SZEKCIÓÜLÉSEK

SZEKCIÓÜLÉSEK  I. (10:20–11:50)

SZEKCIÓ 1. KÖZADATOK HASZNOSÍTÁSA

A szekciót vezeti: Tóth Éva vizsgáló, NAIH Információszabadság Főosztály

10:20-10:35 Sántha György ügyvezetői tanácsadó,
Nemzeti Adatvagyon Ügynökség
A közadatok újrafelhasználása Magyarországon hatósági szemmel
10:35-10:50 Ződi Zsolt tudományos főmunkatárs, NKE ITKI Előtérben a közadatok – a hasznosítás kultúrája
10:50-11:05 Vadász Pál vezető kutató, NKE ITKI Közadatok – adathasznosítói szemmel
11:05-11:20 Szőke Gergely László PTE ÁJK A semleges adatközvetítők szerepe az adathasznosítás előmozdításában
11:20-11:50 Q+A

 

SZEKCIÓ 2. KIBERBIZTONSÁG ÉS DEMOKRÁCIA

A szekciót vezeti: Bojnár Katinka jogász, Alkotmánybíróság

10:20-10:35 Krasznay Csaba intézetvezető, NKE KBKI DDoS támadások a médiaszolgáltatók ellen
10:35-10:50 Bányász Péter adjunktus, NKE ÁNTK Lélektani műveletek az ukrán-orosz háborúban 
10:50-11:05 Nyáry Gábor tudományos munkatárs, NKE KBKI Kiberháború, vagy felforgatás? Geopolitika a kibertérben
11:05-11:20 Sorbán Kinga tudományos segédmunkatárs,
NKE ITKI
Hacktivizmus a demokráciában – bűncselekmény vagy politikai véleménynyilvánítás?
11:20-11:50 Q+A

 

11:50–12:45 Ebédszünet

SZEKCIÓÜLÉSEK  II. (12:45–14:15)

SZEKCIÓ 3. ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁS

A szekciót vezeti: Auer Ádám tanácsadó, Alkotmánybíróság; egyetemi docens, NKE 

12:45-13:00 Bencsik András egyetemi adjunktus ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék  A közigazgatás esete a digitalizációval 
13:00-13:15 Czékmann Zsolt tanszékvezető, egyetemi docens,
Miskolci Egyetem ÁJK
Czibrik Eszter doktorandusz, Miskolci Egyetem ÁJK 
Nagyító alatt az automatikus döntéshozatali eljárás 
13:15-13:30 Fási Csaba osztályvezető, NKE ÁNTK Mesterséges intelligencia alkalmazása a közigazgatási döntéshozatalban
13:30-13:45 Kelemen Roland tudományos munkatárs, NKE HHK Cyberfare State – Egy hibrid állammodell 21. századi megjelenése
13:45-14:00 Kártyás Gábor egyetemi docens, PPKE JÁK Munkajogi Tanszék Szociális párbeszéd a digitális munka korában
14:00-14:15 Q+A

 

SZEKCIÓ 4. AZ ADATKÖZPONTÚ E-HEALTH ÉS JÖVŐJE

A szekciót vezeti: Rab Árpád tudományos főmunkatárs, NKE ITKI

12:45-13:00 Menyhárd Attila kutatóprofesszor,
NKE ITKI
Adatgazdaság az egészségügyi szektorban
13:00-13:15 Kovács Gábor kutatóprofesszor,
NKE ITKI
Az egészségügyi adatvagyon – kiaknázatlan lehetőségek és rendkívüli kockázatok a digitális térben
13:15-13:30 Nogel Mónika egyetemi docens, NKE Precíziós medicina és egészségügyi egyenlőtlenségek
13:30-13:45 Simon Tibor ügyvezető, DokiApp     A DokiApp esettanulmány tapasztalatai
13:45-14:15 Q+A

 

SZEKCIÓ 5. LAPKIADÓK, SZERZŐK ÉS PLATFORMOK

A szekciót vezeti: Lábody Péter SZTNH, kutató, NKE ITKI

12:45-13:00 Kovács Tibor elnök, Magyar Lapkiadók Egyesülete Az új sajtókiadói jogok érvényesítése - kihívások és tapasztalatok 
13:00-13:15 Kabai Eszter jogi igazgató, ARTISJUS Zeneművek felhasználásának szerzői jogi engedélyezése a DSM irányelv átültetése után
13:15-13:30 Detrekői Zsuzsa Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete  Paradigmaváltás a szerzői jogi irányelvben
13:30-13:45 Juhász Levente Public Policy Manager, Google Gondolatok a szerzői jogi szabályok módosítása kapcsán
13:45-14:15 Q+A

 

14:15–14:30 Kávészünet

SZEKCIÓÜLÉSEK  III. (14:30–16:00)

SZEKCIÓ 6. MÉDIA ÉS NYILVÁNOSSÁG

A szekciót vezeti: Szikora Tamás tudományos segédmunkatárs, NKE ITKI

14:30-14:45 Bartóki-Gönczy Balázs tanszékvezető, egyetemi docens, NKE ÁNTK     A műhold megakonstellációk hatása a demokráciára
14:45-15:00 Gosztonyi Gergely egyetemi adjunktus,
ELTE ÁJK
European Media Freedom Act
15:00-15:15 Klein Tamás egyetemi docens, METU Az újmédia hatása az alapjogok érvényesülésére, különös tekintettel a véleményszabadságra – paradigmaváltás előtt az alapjogi gondolkodás?
15:15-15:30 Papp János Tamás tudományos segédmunkatárs, PPKE JÁK Az Európai Unió platformszabályozása a demokratikus nyilvánosság védelmében
15:30-15:45 Csudai Tünde doktorandusz, NKE KDI  A tömegtájékoztatásra irányadó médiaszabályozás (újabb) kihívása. A pluralizmus érvényesülése a tájékoztatás piacán
15:45-16:00 Q+A

 

SZEKCIÓ 7. A MAGÁNÉLET VÉDELME

A szekciót vezeti: Naszladi Georgina tanácsadó, Alkotmánybíróság

14:30-14:45 Necz Dániel  LL.M. PhD hallgató, PPKE JÁK; ügyvéd, SimpLEGAL Dr. Necz Dániel Ügyvédi Iroda Az arcfelismerő rendszerek hatása a demokráciára
14:45-15:00 Pók László  adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakjogász A magánszféra védelmének szerepe a 21. századi demokráciában
15:00-15:15 Zanathy Anna doktorandusz, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Profilozás a közösségi oldalakon: áldás vagy átok?
15:15-15:30 Molnár András adjunktus, SZTE ÁJTK, Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet Magánszféra XXI. századi módra: a „mental privacy” fogalmával kapcsolatos alapjogi dilemmák, különös tekintettel az önvádra kötelezés tilalmára
15:30-16:00 Q+A

 

SZEKCIÓ 8. MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

A szekciót vezeti: Pünkösty András tudományos munkatárs, NKE ITKI

14:30-14:45 Báldy Péter ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézete Lehet-e diszkriminatív a Mesterséges Intelligencia? – A MI alkalmazásának diszkrimináció-kockázatai
14:45-15:00 Hárs András adjunktus, NKE ÁNTK Conceptual Difficulties and Regulatory Divergence in the Transformation of Human Rights
15:00-15:15 Domokos Márton  ügyvéd, szenior tanácsadó, CMS Budapest Ügyvédi Iroda Hogyan segíthetik a Mesterséges Intelligenciával kapcsolatos „emberi jogi hatásvizsgálatok” a demokráciát
15:15-15:30 Katona Illés hallgató, ELTE ÁJK Elvesztett emberség – autonóm fegyverek és demokrácia
15:30-15:45 Kántor Ákos doktorandusz, KRE ÁJK MI és a jogalkotás – kihívások és dilemmák
15:45-16:00 Q+A