A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye

alkoholtartalmú italok vásárlása kapcsán kialakított adatkezelési gyakorlat vonatkozásában

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) több bejelentés is érkezett az ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság (a továbbiakban: ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt.) alkoholtartalmú italok vásárlása kapcsán kialakított új adatkezelési gyakorlatára vonatkozóan. A beadványokban jelentősen eltérő adatkezelési gyakorlatot panaszoltak az egyes üzletekben.

A Hatóság az ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. alkoholtartalmú italok vásárlása kapcsán 2022. nyarában kialakított és jelenlegi adatkezelési gyakorlatának az általános adatvédelmi rendeletben[1] foglalt előírásoknak való megfelelősége tárgyában 2022. augusztus 19. napján hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást indított.

 

Budapest, 2022. szeptember 22.

Dr. Péterfalvi Attila

elnök

  c. egyetemi tanár

 

[1] AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)