A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tájékoztatja ügyfeleit, hogy a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján

 

2022.12.22-től 2022.12.30-ig

igazgatási szünetet tart.

 

Az igazgatási szünet időtartama a Kormányrendelet 3. § (2) bekezdés a) és c) pontjai alapján nem számít bele

  • a Hatóság előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe és
  • a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe.

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hatóságnál a személyes ügyfélfogadás és a telefonos ügyfélszolgálat szünetel.

A Hatóság hivatali tárhelyére, valamint postacímére érkező küldemények az igazgatási szünet időtartama alatt nem kerülnek átvételre, a beadványok személyesen nem nyújthatók be.

A fentiekkel kapcsolatosan a Hatóság kéri az ügyfelek szíves megértését és együttműködését.

 

Dr. Péterfalvi Attila

elnök