Közlemény 

a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületen előírt közzétételről és az átláthatósági eljárásról

A nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével minden költségvetési szerv köteles meghatározott gazdálkodási adatait az újonnan létrehozott Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén (a továbbiakban: Felület)[1] kéthavi rendszerességgel közzétenni. A közzététel módját és pontos tartalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37/C. §-a és a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló 499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. A közzétételi kötelezettség a 2022. november 29-én vagy azt követően keletkezett adatokra vonatkozik.

Az adatszolgáltatást a Felületről letölthető adatlapon a Felhasználói Szabályzatban[2] található útmutatók szerint kell teljesíteni. A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft. (a továbbiakban: NAVÜ) az adatokat az adatlap beérkezését követő munkanapon a Felületen közzéteszi. Az első alkalommal teljesítendő adatszolgáltatásokat legkésőbb 2023. február 28. napjáig köteles a NAVÜ a Felületen közzétenni.

Amennyiben egy költségvetési szerv a Felületen közzétételi kötelezettségét nem teljesítette vagy a közzétételre a valóságnak nem megfelelő adatokkal vagy hiányosan került sor, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) bejelentés alapján átláthatósági hatósági eljárást indít és hivatalból átláthatósági hatósági eljárást indíthat. Az átláthatósági hatósági eljárásban az ügyintézési határidő 45 nap. A Hatóság jogsértés esetén elrendeli a Felületen a közzétételi kötelezettség soron kívüli, de legfeljebb 15 napon belüli teljesítését. Amennyiben közzétételi kötelezettségének a költségvetési szerv 15 napon belül továbbra sem tesz eleget, a Hatóság bírságot szabhat ki. A bírság mértéke százezertől ötvenmillió forintig terjedhet. A Hatósághoz 2023. február 28. napjától lehet bejelentést tenni az átláthatósági eljárás megindítása céljából.

Budapest, 2023. január 3.

 

[1] https://kif.gov.hu/  

[2] https://kif.gov.hu/#/regulation

 

Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár