Dr. Szabó Endre Győző a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) jelenlegi európai uniós együttműködésért felelős elnökhelyettese 2023. augusztus 15. napjával lemondott elnökhelyettesi megbízásáról. Dr. Szabó Endre Győző a „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem” adományozásáról szóló 23/2020. (IX.24.) NAIH elnöki utasításban foglaltak alapján megkapta a NAIH ezüst emlékérmet, amely díj megilleti az elnökhelyettest megbízatásának megszűnése esetén.

Dr. Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke 2023. augusztus 16-i hatállyal Dr. Sziklay Júlia főosztályvezetőt nevezi ki nemzetközi elnökhelyettesnek.

Dr. Sziklay Júlia jogi diplomáját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán „summa cum laude” minősítéssel 1995-ben, kiváló minősítésű politológus oklevelét szintén az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának politológus szakán 1998-ban vette át. 1998-ban jeles minősítésű jogi szakvizsgát tett, PhD fokozatát „summa cum laude” minősítéssel 2012-ben nyerte el a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán (az értekezés címe: Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása).

A jogi diploma megszerzése után fél évig bírósági fogalmazó, majd 1995 szeptemberétől az újonnan felálló Adatvédelmi Biztos Irodájának munkatársa, 2004-től főosztályvezető-helyettesi, 2007-től főosztályvezetői beosztásban.

2009-2011 között az állampolgári jogok országgyűlési biztosa nemzetközi ügyeinek felelőse. Munkájának legfőbb eredménye a magyar ombudsman nemzeti emberi jogi intézményi státuszának (NHRI) sikeres ENSZ „A” státuszú akkreditációja 2011-ben.

2012-2018 között az újonnan létrejött Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál főosztályvezetőként a nemzetközi ügyeket és a társadalmi kapcsolatokat koordinálja. A felügyeleti hatóságnál töltött évek során 10 nemzetközi/uniós szakmai projekt irányítója vagy szakértője, több jelentős nemzetközi konferencia szervezője.

2018-2023 között a NAIH Információszabadság főosztályának vezetője. A 2019-22 között lefolytatott „Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése” című kiemelt, uniós támogatású KÖFOP kutatási projekt szakmai vezetője.

Több, mint 40 tudományos publikáció szerzője főként az információs jogok, az online gyermekjogok, az ombudsmani jogvédelem témakörében.

2018 óta oktat gyermekjogi és információs jogi szakjogász képzéseken az ELTE-n és az NKE-n, az ELTE adatvédelmi szakjogász képzésén az információszabadság c. tantárgy felelőse. Rendszeresen vesz részt meghívott előadóként nemzetközi vagy hazai konferenciákon.

2008-ban Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült.

 

Budapest, 2023. augusztus 11.

Dr. Péterfalvi Attila

elnök, c. egyetemi tanár