Az Információszabadság Napja

2023. szeptember 28.

 

Felismerve a közérdekű információhoz való hozzáférés jelentőségét és ennek a demokráciában és a jog- és esély egyenlőségben betöltött szerepét, az ENSZ 74. Közgyűlése 2019 októberében az információhoz való egyetemes hozzáférés[1] nemzetközi napjává nyilvánította szeptember 28-át.

Korábban e napot az UNESCO Általános Konferenciája 2015-ben jelölte ki határozatában, amely minden év szeptember 28-át az információhoz való egyetemes hozzáférés nemzetközi napjává (IDUAI) nyilvánította. Az UNESCO szándéka szerint platformot és keretet biztosít minden érdekelt fél számára, hogy részt vegyenek a jelen digitális korban az információkhoz való hozzáférési politikáról szóló nemzetközi vitákban, lehetővé teszi a megalapozott döntéshozatalt, elősegíti az innovációt, valamint elősegíti az elfogadást és a társadalmi fejlődést.

2023-ban az UNESCO az online térre összpontosít. Az oxfordi nyitóülésen és az azt követő a magas szintű kerekasztal során az emberi jogokról tartott világkonferencián elfogadott Bécsi Nyilatkozat keretében tanácskoznak és vitatják meg az információhoz való hozzáférés az internet működésének zavarait.

Napirendre kerül:

  • az internet hozzáférhetősége, és a csatlakozási lehetőségek;
  • a kormányok, az igazságszolgáltatás és az információs biztosok szerepe az internet megfelelő működésének biztosításában, mint az információhoz való jog és más emberi jogok előmozdítója;
  • valamint a nemzetközi együttműködés szükségessége az emberi jogok és az Agenda 2030 céljainak elérése érdekében az információkhoz való hozzáférés megerősítése területén.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, az információszabadság nemzetközi napja alkalmából ismételten fontosnak tartja hangsúlyozni a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapvető jog fontosságát, az információ­szabadságról szóló törvény által biztosított hozzáférés és széleskörű nyilvánosság előnyeit, hatását a jogállam demokratikus működésére, és a társadalmi párbeszéd kialakulására, kiemelve az adatnyilvánosságnak a közügyek megvitatásában és megvitathatóságában és a korrupció megelőzésében és visszaszorításában betöltött szerepét.

Az információszabadság olyan közös alapvető érték, melynek megóvása és biztosítása mellett független hatóságként a NAIH jelenleg és a jövőben is teljes mértékben elkötelezett. A Hatóság e nap alkalmából is felhívja az érintettek és a közvélemény figyelmét a nemrégiben lezárult „az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékony­ságának növelése” címet viselő KÖFOP projektjének eredményeire, illetve a döntéshozók számára készített összefoglalójára[2].

Részben a projekt nyomán már 2022-ben sor került több az információszabadságot érintő igen jelentős jogalkotási aktusra, amely 2022/2023-ban megteremtette – a magyar jogtörténetben első alkalommal – a közérdekű adatok kötelező közzétételével, megismerhetőségével kapcsolatban közigazgatási eljárás lefolytatását.

A Hatóság ez év márciusától átláthatósági hatósági eljárásban ellenőrzi a közpénzek felhasználásra vonatkozó adatok közzétételét. A Hatóság 777 költségvetési szerv számos szerződését és a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületen (Felület: navu.hu, https://kif.gov.hu/) közzétett adatát vizsgálta meg.

A Hatóság:

  • összesen 121 átláthatósági hatósági eljárást indított,
  • eddig 93 határozat született, valamint
  • 324.942.282.797 Ft közpénz felhasználása vált átláthatóbbá a Felületen az eljárások nyomán.

Egyetlen költségvetési szerv esetén sem volt szükség – így lehetőség sem – bírság kiszabására, szinte minden esetben az önkéntes és pontos közzététel már a határozatok meghozatala előtt megtörtént.

A Hatóság új hatásköre a fenti adatok és az eddigi eredmények alapján tehát hatékonynak bizonyult. A jelenleg kizárólag költségvetési szerveket érintő közzétételi kötelezettség kiterjesztése az önkormányzatokra (illetve valamennyi költségvetési jogi személyre) azonban jelentősen javítaná a közpénzekről hozott döntések átláthatóságát.

 

Az ICIC is közzé tett egy köszöntő videót, melyben az Információs Biztosok Nemzetközi Konferenciája (ICIC) Végrehajtó Bizottságának tagjai mondják el üzeneteiket a jeles nap alkalmából.
A videó itt tekinthető meg: IDUAI video

 

 

Budapest, 2023. szeptember 28.

                                                                                   Dr. habil. Péterfalvi Attila

                                                                                    elnök, c. egyetemi tanár

 

[1] International Day for Universal Access to Information, IDUAI

[2] https://infoszab.hu/sites/default/files/2022-12/Osszefoglalo_jelentes_donteshozok_reszere.pdf