Magyarország ratifikálta az Európa Tanács megújított adatvédelmi egyezményét (ún. 108+ Egyezmény). Az Európa Tanács 108. adatvédelmi egyezménye a személyes adatok gépi feldolgozásának tárgyában 1998 óta a magyar jog része (kihirdette az 1998. évi VI. törvény). Az 1981-ben született egyezmény  érdeme, hogy nemzetközi jogi dokumentumokban itt szerepel először a magánélet védelméből levezetve, de attól függetlenítve a személyes adatok védelméhez való jog, valamint a mai napig ez a legnagyobb területi hatállyal rendelkező kötelező nemzetközi jogi adatvédelmi norma. A 108. Egyezmény modernizálására vonatkozó határozatot követően a 2011-ben folytatott nyilvános konzultáció folyományaként 2018-ra megerősítést nyerhetett a modernizáció két fő célkitűzése: az alapelvek változatlan tisztelete mellett a digitális korszak kihívásaira való reflektálás, valamint az egyezmény nyomon követési mechanizmusának megerősítése. Magyarország most 30. országként ratifikálta a 108+ Egyezményt (melynek hatályba lépéséhez 38 aláírás szükséges).

A hír az Európa Tanács honlapján angol nyelven itt olvasható_https://www.coe.int/en/web/data-protection/-/hungary-becomes-the-30th-party-to-ratify-the-protocol-amending-convention-108-known-as-convention-108-1