2023. október 27-én az Európai Adatvédelmi Testület („EDPB”) a norvég felügyeleti hatóság kezdeményezésére indult sürgősségi eljárásban elfogadta az 01/2023-as számú kötelező erejű döntését. Az EDPB döntésében utasítja az ír hatóságot, mint fő felügyeleti hatóságot, hogy végleges intézkedésében tiltsa meg a Meta IE számára egyes, általa üzemeltetett platformokon gyűjtött személyes adatok viselkedésalapú hirdetés céljából történő, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) [„szerződéses jogalap”] és f) pontjára [„az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke”] alapított kezelését az EGT-területén. Mivel az EDPB Titkársága már 2023. október 27-én hivatalosan közölte döntését az ír felügyeleti hatósággal, az ír hatóságnak 2023. október 27-től számított legfeljebb két héten belül kell meghoznia végleges intézkedését. A Meta IE a végleges intézkedés vele való közlésétől számított legfeljebb egy héten belül köteles eleget tenni a végleges intézkedésnek.

Az EDPB sajtóközleménye a következő linken keresztül érhető el:

https://edpb.europa.eu/news/news/2023/edpb-urgent-binding-decision-processing-personal-data-behavioural-advertising-meta_en