Az EDPB  2024. április 17-i ülésén a GDPR 64. cikk (2) bekezdése alapján a holland, a norvég és a hamburgi adatvédelmi hatóság kezdeményezésére 08/2024. számon a személyes adatok viselkedésalapú reklámozás céljából történő kezeléséhez való hozzájárulás érvényessége tárgyában a nagy online platformok által alkalmazott „hozzájárulás vagy fizetés” („consent or pay”) modellekkel összefüggésben kötelező véleményt fogadott el.

Az EDPB álláspontja szerint a legtöbb esetben nem teljesíthetők az érvényes hozzájárulás követelményei, ha a nagy online platformok csak a személyes adatok viselkedésalapú, reklámcélú kezeléséhez való hozzájárulás és a díj fizetése közötti választási lehetőség elé állítják a felhasználókat, így nem lehet alapértelmezett megközelítés az ilyen adatkezelők számára, hogy a személyes adatok viselkedésalapú, reklámcélú kezelését magában foglaló szolgáltatások helyett csak fizetős alternatívákat kínálnak.

Emellett az EDPB hangsúlyozza, hogy a hozzájárulás beszerzése nem mentesíti az adatkezelőket a GDPR rendelkezéseinek – különösen az 5. cikkben meghatározott alapelveknek –  való megfelelés kötelezettsége alól.

A fentieken túlmenően az  EDPB további kritériumokat is meghatároz az önkéntes, tájékozott, konkrét és egyértelmű hozzájárulás kritériumainak értékeléséhez, amelyeket a nagy online platformoknak figyelembe kell venniük a „hozzájárulás vagy fizetés” modellek alkalmazásakor.

A vélemény teljes szövege – angol nyelven – a következő hivatkozásról érhető el:

https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-082024-valid-consent-context-consent-or_en