A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) több beadvány érkezett, amelyekben az érintettek a népszámlálás vonatkozásában a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) kereskedelmi tevékenységére is hivatkozva fejtik ki az adatgyűjtéssel összefüggő aggályaikat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) több bejelentés is érkezett az ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság (a továbbiakban: ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt.) alkoholtartalmú italok vásárlása kapcsán kialakított új adatkezelési gyakorlatára vonatkozóan.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tudomására jutott, hogy az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat elnökének rendelkezése alapján, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő 6-18 év közötti gyermekek az intelligenciaszintjük felmérésére irányuló – az interneten elérhető – teszt kitöltésére kötelezettek, amely kötelezettség teljesítését a gyermekek gyámjainak (helyettes gyámjainak, nevelőszüleinek, illetve a gyermekotthon/lakásotthon nevelőinek) kell biztosítaniuk.

A Hatósághoz érkezett beadványokban foglaltak szerint egy üzemanyag szolgáltató a töltő-állomásain az üzemanyag hatósági áron történő értékesítéséhez leolvassa a gépjármű forgalmi engedélyén szereplő vonalkódot és rögzíti a rendszerében. Az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettek részére az üzemanyagtöltő állomásokon tájékoztató nem állt rendelkezésre, illetőleg az egyik kút munkatársai szóban sem tudtak érdemi tájékoztatást adni.

A fentiekre és a beadványokban foglaltakra tekintettel a Hatóság az alábbi közleményt teszi közzé: