Közzétételre kerültek az adatvédelmi tisztviselők 2023. évi konferenciájának videóanyagai valamint elérhetővé tettük a 2022. évi esemény felvételeit is!

Az Országgyűlés 2023. december 13-i ülésnapján elfogadta a nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról szóló törvényt, amelynek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.) érintő módosításai 2024. január 1. napján lépnek hatályba.

A módosítás értelmében – egyebek mellett – az Infotv. egy új VI/B. Fejezettel egészül ki, amely a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok átláthatóságának és azok megismerhetőségére vonatkozó követelmények teljesülésének ellenőrzésére irányuló feladat- és hatáskört, valamint ehhez kapcsolódó jelentéstételi kötelezettséget telepít a NAIH-ra.

A módosítás a közfeladatot ellátó szervek, a helyi önkormányzatok, valamit a köztulajdonban álló gazdasági társaságok tekintetében egy új, a korábbihoz képest kibővített adatszolgáltatási kötelezettséget vezet be, melynek a kötelezett szervek minden év január 31-ig kötelesek eleget tenni, és az előző évre vonatkozóan adatot szolgáltatni a következő adatokról (abban az esetben is, ha nem kaptak, vagy nem utasítottak el adatigénylést):

a) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igények teljesítésének és megtagadásának számáról és a megtagadások jellemző indokairól,

b) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges napok átlagos számáról, valamint

c) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi helyének pontos internetes elérhetőségéről.

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szerveknek, – ahogyan eddig is – ezt követően is nyilvántartást kell vezetniük az elutasított adatigénylési kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól. E nyilvántartás valamint az iratkezelési nyilvántartás képezi az új adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatbázist.

Az adatszolgáltatásra szolgáló iFORM űrlapot a Hatóság a:

https://naih.hu/online-ugyinditas

internet oldalán 2024 januárjában fogja közzé tenni.

A NAIH elvárja az adatszolgáltatásra kötelezettek együttműködését és a kötelezettségeik maradéktalan teljesítését.

Budapest, 2023. december 21.

 

Dr. habil. Péterfalvi Attila

elnök

c. egyetemi tanár

A Gazdasági Versenyhivatal Tik-Tok ellen 2020-ban megindított versenyfelügyeleti eljárása - melyben a GVH a NAIH-ot is megkereste -  2023. november 27-én kötelezettségvállalással zárult, mely számos  adatvédelmi, köztük kiemelten a gyermekkorú felhasználók adatvédelmi  jogait is érintő kitételt tartalmaz.

 

A Gazdasági Versenyhivatal által közzétett nyilvános határozat itt olvasható.

Az EU-USA adatvédelmi keretrendszer újabb mérföldköveként Merrick B. Garland, az Egyesült Államok főügyésze 2023. november 14-én ünnepélyes beiktatási ceremónia keretében hivatalosan is feleskette a nyolctagú, független adatvédelmi felülvizsgálati bíróság hat bíráját.

Az adatvédelmi felülvizsgálati bíróság az Egyesült Államok hírszerzési tevékenységére vonatkozó biztosítékok megerősítéséről szóló elnöki rendelet által létrehozott új jogorvoslati eljárás második szintjeként szolgál. A bíróság az Igazságügyi Minisztérium Adatvédelmi és Polgári Jogi Hivatalán belül, de önállóan működik, döntéseit a hírszerző ügynökségeknek be kell tartaniuk.

A bíróság a Nemzeti Hírszerzési Igazgató Hivatalának polgári szabadságjogok védelméért felelős tisztviselője azon döntéseit vizsgálja felül, melyeket az amerikai hírszerzési tevékenységből eredő jogsértések miatt magánszemélyek által benyújtott panaszok kapcsán hozott.

Az adatvédelmi felülvizsgálati bírósággal kapcsolatos további információk a https://www.justice.gov/opcl/redress-data-protection-review-court oldalon érhetők el.