Az EU-USA adatvédelmi keretrendszer újabb mérföldköveként Merrick B. Garland, az Egyesült Államok főügyésze 2023. november 14-én ünnepélyes beiktatási ceremónia keretében hivatalosan is feleskette a nyolctagú, független adatvédelmi felülvizsgálati bíróság hat bíráját.

Az adatvédelmi felülvizsgálati bíróság az Egyesült Államok hírszerzési tevékenységére vonatkozó biztosítékok megerősítéséről szóló elnöki rendelet által létrehozott új jogorvoslati eljárás második szintjeként szolgál. A bíróság az Igazságügyi Minisztérium Adatvédelmi és Polgári Jogi Hivatalán belül, de önállóan működik, döntéseit a hírszerző ügynökségeknek be kell tartaniuk.

A bíróság a Nemzeti Hírszerzési Igazgató Hivatalának polgári szabadságjogok védelméért felelős tisztviselője azon döntéseit vizsgálja felül, melyeket az amerikai hírszerzési tevékenységből eredő jogsértések miatt magánszemélyek által benyújtott panaszok kapcsán hozott.

Az adatvédelmi felülvizsgálati bírósággal kapcsolatos további információk a https://www.justice.gov/opcl/redress-data-protection-review-court oldalon érhetők el.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felhívást tett közzé a 2023. évi adatvédelmi tisztviselők konferenciája kapcsán.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tájékoztatja ügyfeleit, hogy az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 6. § (1) bekezdése alapján

2023.12.27-től 2023.12.29-ig

igazgatási szünetet tart.

 

Az igazgatási szünet időtartama az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3.  § (2) bekezdés 1., 2., 3. és 7. pontja alapján nem számít bele

  • a Hatóság előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,
  • azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben a Hatóság vagy annak vezetője félként vagy a fél képviselőjeként vesz részt, ideértve azokat az eljárásokat is, amelyekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény vagy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény soronkívüliséget ír elő,
  • a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe, valamint
  • a közérdekű adat megismerésére irányuló igények, a panaszok és közérdekű bejelentések ügyintézésének határidejébe.

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hatóságnál a személyes ügyfélfogadás és a telefonos ügyfélszolgálat szünetel.

A Hatóság hivatali tárhelyére, valamint postacímére érkező küldemények az igazgatási szünet időtartama alatt nem kerülnek átvételre, a beadványok személyesen nem nyújthatók be.

A fentiekkel kapcsolatosan a Hatóság kéri az ügyfelek szíves megértését és együttműködését.

 

Dr. habil. Péterfalvi Attila

elnök, c. egyetemi tanár

 

2023. október 27-én az Európai Adatvédelmi Testület („EDPB”) a norvég felügyeleti hatóság kezdeményezésére indult sürgősségi eljárásban elfogadta az 01/2023-as számú kötelező erejű döntését. Az EDPB döntésében utasítja az ír hatóságot, mint fő felügyeleti hatóságot, hogy végleges intézkedésében tiltsa meg a Meta IE számára egyes, általa üzemeltetett platformokon gyűjtött személyes adatok viselkedésalapú hirdetés céljából történő, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) [„szerződéses jogalap”] és f) pontjára [„az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke”] alapított kezelését az EGT-területén. Mivel az EDPB Titkársága már 2023. október 27-én hivatalosan közölte döntését az ír felügyeleti hatósággal, az ír hatóságnak 2023. október 27-től számított legfeljebb két héten belül kell meghoznia végleges intézkedését. A Meta IE a végleges intézkedés vele való közlésétől számított legfeljebb egy héten belül köteles eleget tenni a végleges intézkedésnek.

Az EDPB sajtóközleménye a következő linken keresztül érhető el:

https://edpb.europa.eu/news/news/2023/edpb-urgent-binding-decision-processing-personal-data-behavioural-advertising-meta_en