Adatvédelem Napja 2023.

 

Az Adatvédelem Napja egy nemzetközi ünnepnap, melyet minden évben január 28-án ünneplünk és elsődleges célja a figyelem felkeltése és a kialakult jó gyakorlatok népszerűsítése az adatvédelem területén.

2018. május 25-én vált kötelezően alkalmazandóvá az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR, melyről az elmúlt 5 esztendő tapasztalatait számba véve elmondhatjuk, hogy a világ legerősebb adatvédelmi jogszabálya. A tagállami hatóságok együttműködése is sikeresnek bizonyult: az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) által koordinált egységes fellépésükkel egyrészt segítették a különböző adatkezelőket (szervezeteket, vállalatokat), hogy megfeleljenek az adatvédelmi rendelet szabályainak, másrészt az alapelvek sérelme és jogellenes adatkezelések esetén beavatkoztak, illetve szükség esetén jelentős bírságokat szabtak ki.   

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2023-ban egy animációs film bemutatásával és ezüst emlékérem adományozásával köszönti az Adatvédelem Napját.

Közlemény

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 30. § (3) bekezdés második fordulata értelmében az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.

Ezzel egyidejűleg az adott szervre vonatkozó közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatást az általános közzétételi lista II. 15. közzétételi egységében is nyilvánosságra kell hoznia az adatkezelőnek.

Tekintettel arra, hogy az Infotv. nem rendelkezik az elutasított közérdekű adatigénylésekre vonatkozó adatszolgáltatás teljesítési módjáról, formájáról, ezért a kötelező statisztika teljesítéséhez a Hatóság egy olyan adatlap alkalmazását ajánlja, melyet egységesen minden adatkezelő eredménnyel tud kezelni.

A Hatóság – az előző évek gyakorlatát követve – ebben az évben is kéri az adatszolgáltatással érintett adatkezelőket, hogy a https://naih.hu/informacioszabadsag/infsz-adatlap-eves-jelenteshez linkről letölthető nyomtatvány kitöltésével az elutasított adatigénylésekre vonatkozó információk mellett adjanak tájékoztatást azokról a közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló kérelmekről is, melyek 2022. év folyamán teljesítésre kerültek.

Az előző évek tapasztalataira figyelemmel az adatszolgáltatás elkészítésénél a Hatóság iránymutatása szerint, ha egy adatigénylésben több adatkörre irányul az adatmegismerés és ezek elutasítása eltérő törvényi indokok alapján történt, javasoljuk az adatigénylést az abban megjelölt adatkörökre bontani. Így az egy beadványban megismerni kívánt adatigénylési kérdések tekintetében pontosan meghatározható lesz a teljesített és az elutasított kérdések száma.

A fentiek alapján 2022. év tekintetében elkészített statisztikai adatszolgáltatást a Hatóságnak 2023. január 31-ig kell megküldeni a következő elérhetőségek egyikén:

hivatali kapu: KR ID: NAIH 429616918

elektronikus levél: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az együttműködésüket köszönjük!

 

Budapest, 2023. január 5.

 

Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár

A nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével minden költségvetési szerv köteles meghatározott gazdálkodási adatait az újonnan létrehozott Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén (https://kif.gov.hu/ a továbbiakban: Felület) kéthavi rendszerességgel közzétenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye igazgatási szünetről, ügyintézési határidőről és a küldemények érkeztetéséről