A NAIH a projekt első fázisában a konzorciumi szakértő team tagjainak támogatásával szakmai rendezvények segítségével indította a projekt célcsoportjainak tagjai közötti tapasztalatcserét, valamint az első munkafázisban elkészített helyzetfeltárás során megállapított kutatási hipotézisek első, a célcsoport tagjaival történő átbeszélését.

A sorozat keretében két típusú rendezvényre került sor:

  1. tematikus fókuszú rendezvények
    1. környezeti adatok: civil szereplők
    2. felsőoktatás szereplői
    3. pályázatok nyilvánossága: forráskezelő szervezetek
  2. régiónként, helyi szereplőket megszólító, hasonló forgatókönyv szerint (azonos tematikájú plenáris előadások és szekciók) megvalósuló 7 regionális rendezvény.

A rendezvények a rendkívüli vírus helyzetre tekintettel speciális forgatókönyv szerint valósultak meg:

  1. a rendezvényszervező cég központi helyszínt biztosított a rendezvényen előadó, illetve a projekt menedzsmentjét képviselő szakértők számára;
  2. a meghívott résztvevők on-line kapcsolódtak be mind a plenáris előadások meghallgatásába, mind a szekciómunkába.

Az első szakmai szakaszban 2021. május 20. és június 17. között 10 rendezvény valósult meg az alábbiak szerint:

 

Megvalósítás időszaka

2021. május 20. – 2021. június 17. között

Helyszín

Szakértői bázis: Budapest, online csatlakozással

Rendezvények száma

10

Meghívott szervezetek száma összesen

1765

Résztvevők száma összesen

544

 

Sorszám

Időpont

Rendezvény típusa

Megnevezése

1.

2021. május 20.

Tematikus

Környezetvédelem és információszabadság

2.

2021. május 26.

Tematikus

Felsőoktatás és információszabadság

3.

2021. május 27.

Tematikus

Pályázatok és információszabadság

4.

2021. június 1.

Regionális

Észak-Magyarország

5.

2021. június 3.

Regionális

Közép-Magyarország

6.

2021. június 8.

Regionális

Közép-Dunántúl

7.

2021. június 10.

Regionális

Észak-Alföld

8.

2021. június 15.

Regionális

Nyugat-Dunántúl

9.

2021. június 16.

Regionális

Dél-Alföld

10.

2021. június 17.

Regionális

Dél-Dunántúl