Az Európai Uniós adatvédelmi hatóságokkal folytatott interjúk során a Partnerek információt gyűjtöttek a felügyeleti hatóságok által nyújtott képzésekről, és azonosították az új uniós adatvédelmi rendelet alkalmazásának nehézségeit.
A Partnerek az interjúk során szerzett információk alapján dolgozták ki a képzési anyagok tervezetét.
Az képzési anyagok angol nyelven a STAR projekt honlapján érhetőek el a következő linken:http://www.project-star.eu/training-materials.

 

GDPR képzési anyagok Fájl
1. témakör - Bevezetés az uniós adatvédelmi rendszerbe  (STAR projekt) .pptx
2. témakör - A személyes adatok kezelésének céljai és jogalapjai (STAR projekt) .pptx
3. témakör - Az érintetti jogok és azok gyakorlása (STAR projekt) .pptx
4. témakör - Az adatkezelők és adatfeldolgozók felelőssége (STAR projekt) .pptx
5. témakör - Az adatvédelmi tisztviselő (STAR projekt) .pptx
6. témakör - Az adatvédelmi hatóság (STAR projekt) .pptx
7. témakör - Technikai és szervezési intézkedések (STAR projekt) .pptx
8. témakör - Kockázatalapú megközelítés (STAR projekt) .pptx
9. témakör - Az adatvédelmi hatásvizsgálat (STAR projekt) .pptx
10. témakör - Adatvédelmi kommunikáció (STAR projekt) .pptx
11. témakör - Uniós adatvédelmi kapcsolatrendszer (STAR projekt) .pptx

 

 

A STAR projekt az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és Polgárság 2014-2020 (REC-RDAT-TRAI-AG-2016) programjának társfinanszírozásában, 769138 szám alatt futott 2017-2019 között.