Amennyiben a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében, vagy érintetti jogai érvényesítésével kapcsolatban a Hatósághoz kíván fordulni, az alábbi lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatálya alá tartozó adatkezelés esetén

 a) érintettként adatvédelmi hatósági eljárás indítását kérelmezheti a 2018. május 25-e utáni adatkezelési tevékenységek vonatkozásában. A kérelemre vonatkozó formai és tartalmi követelményekről és az eljárásra vonatkozó szabályokról itt olvashat bővebben.

 b) a Hatósághoz bejelentést tehet, és a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti, ha megítélése szerint a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A bejelentés alapján induló vizsgálatra vonatkozó szabályokról itt olvashat bővebben.


Bűnüldözési (bűnmegelőzési, büntetés-végrehajtási, szabálysértési), nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatkezelés esetén

 a) érintettként adatvédelmi hatósági eljárás indítását kezdeményezheti bűnüldözési,[1] nemzetbiztonsági[2] és honvédelmi[3] célú személyes adatok kezelése vonatkozásában. A kérelemre vonatkozó formai és tartalmi követelményekről és az eljárásra vonatkozó szabályokról itt olvashat bővebben.

 b) érintettként bejelentéssel az adatkezelő intézkedése jogszerűségének megállapítása céljából a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti, ha

  • bűnüldözési (szabálysértési)[1] és büntetés-végrehajtási,
  • nemzetbiztonsági[2], vagy
  • honvédelmi[3] célból

végzett adatkezeléshez kapcsolódóan érintetti jogainak gyakorlása céljából a vizsgálat kezdeményezését megelőzően az adatkezelőhöz fordult és az adatkezelő e jogainak érvényesítését korlátozta vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasította. A bejelentés alapján induló vizsgálatra vonatkozó szabályokról itt olvashat bővebben.

 

Az eljárásokhoz kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót itt érheti el:


[1]A jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzésére vagy elhárítására, a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és felderítésére, valamint a szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, továbbá a büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban megállapított jogkövetkezmények végrehajtására irányuló tevékenységet folytató szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: bűnüldözési adatkezelést folytató szerv) ezen tevékenység keretei között és céljából - ideértve az ezen tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok levéltári, tudományos, statisztikai vagy történelmi célból történő kezelését is - (a továbbiakban együtt: bűnüldözési cél) végzett adatkezelése;

[2] A nemzetbiztonsági szolgálatok jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében végzett adatkezelése, valamint a rendőrség terrorizmust elhárító szervének jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében végzett, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelése;

[3]A honvédségi adatkezelésről szóló törvény, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény, és a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelés;