A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tájékoztatja ügyfeleit, hogy az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 6. § (1) bekezdése alapján

2023.12.27-től 2023.12.29-ig

igazgatási szünetet tart.

 

Az igazgatási szünet időtartama az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3.  § (2) bekezdés 1., 2., 3. és 7. pontja alapján nem számít bele

  • a Hatóság előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,
  • azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben a Hatóság vagy annak vezetője félként vagy a fél képviselőjeként vesz részt, ideértve azokat az eljárásokat is, amelyekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény vagy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény soronkívüliséget ír elő,
  • a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe, valamint
  • a közérdekű adat megismerésére irányuló igények, a panaszok és közérdekű bejelentések ügyintézésének határidejébe.

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hatóságnál a személyes ügyfélfogadás és a telefonos ügyfélszolgálat szünetel.

A Hatóság hivatali tárhelyére, valamint postacímére érkező küldemények az igazgatási szünet időtartama alatt nem kerülnek átvételre, a beadványok személyesen nem nyújthatók be.

A fentiekkel kapcsolatosan a Hatóság kéri az ügyfelek szíves megértését és együttműködését.

 

Dr. habil. Péterfalvi Attila

elnök, c. egyetemi tanár

 

2023. október 27-én az Európai Adatvédelmi Testület („EDPB”) a norvég felügyeleti hatóság kezdeményezésére indult sürgősségi eljárásban elfogadta az 01/2023-as számú kötelező erejű döntését. Az EDPB döntésében utasítja az ír hatóságot, mint fő felügyeleti hatóságot, hogy végleges intézkedésében tiltsa meg a Meta IE számára egyes, általa üzemeltetett platformokon gyűjtött személyes adatok viselkedésalapú hirdetés céljából történő, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) [„szerződéses jogalap”] és f) pontjára [„az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke”] alapított kezelését az EGT-területén. Mivel az EDPB Titkársága már 2023. október 27-én hivatalosan közölte döntését az ír felügyeleti hatósággal, az ír hatóságnak 2023. október 27-től számított legfeljebb két héten belül kell meghoznia végleges intézkedését. A Meta IE a végleges intézkedés vele való közlésétől számított legfeljebb egy héten belül köteles eleget tenni a végleges intézkedésnek.

Az EDPB sajtóközleménye a következő linken keresztül érhető el:

https://edpb.europa.eu/news/news/2023/edpb-urgent-binding-decision-processing-personal-data-behavioural-advertising-meta_en

Magyarország ratifikálta az Európa Tanács megújított adatvédelmi egyezményét (ún. 108+ Egyezmény). Az Európa Tanács 108. adatvédelmi egyezménye a személyes adatok gépi feldolgozásának tárgyában 1998 óta a magyar jog része (kihirdette az 1998. évi VI. törvény). Az 1981-ben született egyezmény  érdeme, hogy nemzetközi jogi dokumentumokban itt szerepel először a magánélet védelméből levezetve, de attól függetlenítve a személyes adatok védelméhez való jog, valamint a mai napig ez a legnagyobb területi hatállyal rendelkező kötelező nemzetközi jogi adatvédelmi norma. A 108. Egyezmény modernizálására vonatkozó határozatot követően a 2011-ben folytatott nyilvános konzultáció folyományaként 2018-ra megerősítést nyerhetett a modernizáció két fő célkitűzése: az alapelvek változatlan tisztelete mellett a digitális korszak kihívásaira való reflektálás, valamint az egyezmény nyomon követési mechanizmusának megerősítése. Magyarország most 30. országként ratifikálta a 108+ Egyezményt (melynek hatályba lépéséhez 38 aláírás szükséges).

A hír az Európa Tanács honlapján angol nyelven itt olvasható_https://www.coe.int/en/web/data-protection/-/hungary-becomes-the-30th-party-to-ratify-the-protocol-amending-convention-108-known-as-convention-108-1

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a "Budapesti Lakógyűlés" adatkezelésével összefüggésben a Belügyminisztérium részére