Az Információszabadság Nemzetközi Napja alkalmából az UNESCO által Üzbegisztánban több, mint 300 résztvevő számára szervezett nemzetközi konferencián 2022. szeptember 28-án elfogadásra került az ún. Taskenti Nyilatkozat, mely többek között hangsúlyozza a transzparencia követelményének betartását az összes közfeladatot ellátó szerv és személy számára  és felhív a modern digitális technológiák alkalmazására ezen a téren is.

The Tashkent Declaration on Universal Access to Information (Draft)

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) több beadvány érkezett, amelyekben az érintettek a népszámlálás vonatkozásában a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) kereskedelmi tevékenységére is hivatkozva fejtik ki az adatgyűjtéssel összefüggő aggályaikat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) több bejelentés is érkezett az ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság (a továbbiakban: ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt.) alkoholtartalmú italok vásárlása kapcsán kialakított új adatkezelési gyakorlatára vonatkozóan.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tudomására jutott, hogy az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat elnökének rendelkezése alapján, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő 6-18 év közötti gyermekek az intelligenciaszintjük felmérésére irányuló – az interneten elérhető – teszt kitöltésére kötelezettek, amely kötelezettség teljesítését a gyermekek gyámjainak (helyettes gyámjainak, nevelőszüleinek, illetve a gyermekotthon/lakásotthon nevelőinek) kell biztosítaniuk.