Ügyszám Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya Fájl Dátum
 2024. április      
NAIH-6583-4-2024 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló törvény visszamutatásra .pdf 2024.04.29
NAIH-6645-2-2024 Az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/8004. számú törvényjavaslathoz benyújtott 6-os alszámú, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 29. módosítópontja .pdf 2024.04.25
NAIH-6583-2-2024 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2024.04.25
NAIH-6500-2/2024 Az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/8004. számú törvényjavaslat adatvédelmi célú egyeztetése .pdf 2024.04.22
NAIH-6253-2-2024 Az egyes értékpapírok forgalmazásával kapcsolatos tájékoztatási tevékenység veszélyhelyzeti szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2024.04.10
NAIH-6222-4-2024 A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényhez kapcsolódó, az eKrétába digitális azonosítóval való belépésről szóló törvények módosítása .pdf 2024.04.10
NAIH-6222-2-2024 A digitális állam megvalósítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/7999. számú törvényjavaslat .pdf 2024.04.10
NAIH-6008-2-2024 Az oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2024.04.05
NAIH-5966-2-2024 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a foglalkoztatói adminisztrációs kötelezettségeket egyszerűsítő esemény alapú adatszolgáltatási platform pilot projektben megvalósuló adatkezelésével összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2024.04.03
 NAIH-5515-2-2024  A szakképzéssel összefüggő és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2024.04.02 
 2024. március      
NAIH-5570-2-2024 Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2024.03.25
NAIH-5564-2-2024 Az egyes anyakönyvezéssel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2024.03.25
NAIH-5540-2-2024 Az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2024.03.22
NAIH-5468-2-2024 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény .pdf 2024.03.20
NAIH-5472-2-2024 Az Országgyűlés által meghatározott feladatokról és határidőkről szóló kimutatás .pdf 2024.03.18
NAIH-5385-2-2024 Az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvények és egyéb büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2024.03.18
NAIH-5343-2-2024 A Magyarország Kormánya és az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2024.03.18
NAIH-5036-2-2024 A Központi Statisztikai Hivatal jogállását és feladatait érintő egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2024.03.11
NAIH-4979-2-2024 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2024.03.06
 NAIH-4714-2-2024  A belügyi ágazati feladatellátást támogató törvények módosításáról szóló törvény .pdf  2024.03.06
2024. február      
NAIH-4594-2-2024 A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2024.02.29
NAIH-4403-2-2024 Az egyes, képzéssel összefüggő feladatok ellátása tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2024.02.29
NAIH-3304-6-2024 Az idegenrendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2024.02.29
NAIH-4169-2-2024 A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2024.02.22
NAIH-4168-2-2024 A speciális személy- és vagyonvédelmi ellenőrzést igazoló tanúsítvánnyal, valamint a helyszínelői és bűnügyi technikai tevékenységgel összefüggő egyes rendelkezésekről szóló kormányrendelet .pdf 2024.02.22
NAIH-4096-2-2024 Az egyes agrárügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2024.02.19
NAIH-3782-2-2024 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2024.02.15
NAIH-3781-2-2024 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2024.02.15
NAIH-3741-2-2024 A magán egészségügyi-szolgáltatónál szakmai szabályok megszegésével nyújtott szolgáltatásból eredő ellátás költségének megtéríttetéséhez kapcsolódó részletszabályokról szóló kormányrendelet .pdf 2024.02.15
NAIH-3311-2-2024 Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2024.02.13
NAIH-3313-2-2024 A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2024.02.12
NAIH-3312-2-2024 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló BM rendelet .pdf 2024.02.12
NAIH-3310-2-2024 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló BM rendelet .pdf 2024.02.12
NAIH-3307-2-2024 A belügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2024.02.12
NAIH-3304-2-2024 A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2024.02.12
NAIH-3084-2-2024 A szociális és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2024.02.09
NAIH-1858-2/2024. A kiemelt hulladékjogi szabályszegést elkövetők nyilvántartásának tartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokról, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2024.02.01
2024.január      
NAIH-2505-2-2024 Az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2024.01.31
NAIH-1293-2-2024 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet és az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2024.01.29
NAIH-974-2-2024 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre vonatkozó díjképzés átláthatóságának biztosítása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által közérdekből közzéteendő adatok köréről és a közzététel módjáról szóló 13/2023. (VI. 30.) EM rendelet módosításáról szóló EM rendelet .pdf 2024.01.25
NAIH-850-2-2024 A speciális személy- és vagyonvédelmi ellenőrzést igazoló tanúsítvánnyal, valamint a helyszínelői és bűnügyi technikai tevékenységgel összefüggő egyes rendelkezésekről szóló kormányrendelet .pdf 2024.01.23
NAIH-11-2-2024 A tanárbéremelés koncenpciója .pdf 2024.01.05
NAIH-126-1-2024 A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2024.01.04