Ügyszám Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya Fájl Dátum
2016. december      
NAIH-6757-2-2016-J A Rendőrség hivatásos állományának 3000 fős létszámfejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2016.12.23
NAIH-6762-2-2016-J A Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2016.12.23
NAIH-6751-2-2016-J A Szarvas közigazgatási területén megvalósuló húsipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.12.21
NAIH-6650-2-2016-J Az egyes büntető és büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletekről szóló IM rendelet .pdf 2016.12.15
NAIH-6651-2-2016-J A terhelt és a meghatalmazott védő készkiadása, illetve a meghatalmazott védő díja megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról szóló IM rendelet .pdf 2016.12.15
NAIH-6652-2-2016-J A kormányzati funkciókról és szakágazatokról szóló NGM rendelet .pdf 2016.12.15
NAIH-6675-2-2016-J A járási hivatalok átalakításához kapcsolódóan egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.12.15
NAIH-6550-2-2016-J A Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. kecskeméti telephelyén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.12.12
NAIH-6604-2-2016-J Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.12.12
NAIH-6169-2-2016-J Egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.12.08
NAIH-6225-2-2016-J A felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.12.08
NAIH-6305-2-2016-J Az autonóm járművek hazai kifejlesztéséhez szükséges közúti közlekedési jogszabályi rendelkezések megállapításáról szóló NFM rendelet .pdf 2016.12.08
NAIH-6380-2-2016-J A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.12.08
NAIH-6393-2-2016-J Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.12.08
NAIH-6481-2-2016-J A Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikájáról szóló kormányhatározat .pdf 2016.12.08
NAIH-6519-2-2016-J A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ kijelöléséről szóló kormányrendelet .pdf 2016.12.08
NAIH-6524-2-2016-J Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről szóló kormányrendelet .pdf 2016.12.08
NAIH-6528-2-2016-J A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.12.08
NAIH-6531-2-2016-J Az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.12.08
NAIH-6541-2-2016-J Az Arany János-emlékévhez kapcsolódó feladatokról szóló kormányhatározat .pdf 2016.12.08
NAIH-6575-2-2016-J Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.12.08
NAIH-6485-2-2016-J A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.12.07
NAIH-6494-2-2016-J Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.12.07
NAIH-6495-2-2016-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról, a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól, a XI. Miniszterelnökség és a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetek közötti, valamint a LXXII. Egészségbiztosítási Alapon belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló kormányhatározat .pdf 2016.12.07
NAIH-6509-2-2016-J A Budapest XI. kerületében K+F ingatlanfejlesztési beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.12.07
NAIH-6510-2-2016-J A Debrecen közigazgatási területén megvalósuló, tejipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.12.07
NAIH-6511-2-2016-J A Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. Székház megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.12.07
2016. november      
NAIH-6171-2-2016-J Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosításának kezdeményezése .pdf 2016.11.29
NAIH-6327-2-2016-J Az országgyűlési biztosnak a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség működésére szolgáló területeire történő belépéséről szóló 11/1996. (IX. 25.) HM rendelet módosításának kezdeményezése .pdf 2016.11.29
NAIH-6328-2-2016-J A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről szóló 1/1996. (VI. 19.) TNM rendelet módosításának kezdeményezése .pdf 2016.11.29
NAIH-6329-2-2016-J A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok által használt objektumokba történő belépés rendjéről szóló 39/2007. (X. 10.) HM rendelet felülvizsgálatának kezdeményezése .pdf 2016.11.29
NAIH-6330-2-2016-J A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet felülvizsgálatának kezdeményezése .pdf 2016.11.29
NAIH-6276-4-2016-J A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat .pdf 2016.11.28
NAIH-6362-2-2016-J Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.11.25
NAIH-6369-2-2016-J A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.11.25
NAIH-6386-2-2016-J Az államháztartási belső kontrollrendszer 2015. évi helyzetéről és működéséről szóló, Magyarország Kormánya részére készített Jelentés .pdf 2016.11.25
NAIH-6227-2-2016-J Szempontrendszer az államigazgatási szervek integritási és korrupcióellenes kockázatkezelési tevékenységének - az integritás tanácsadók közreműködésével történő - figyelemmel kíséréséhez és 2. szempontrendszer az államigazgatási szervek integritásjelentéseinek elemzéséhez .pdf 2016.11.23
NAIH-6054-2-2016-J Az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz való ügyféloldali hozzáférés, valamint a személyre szabott ügyintézési felület (SZÜF/Web-Lak) biztosításának új koncepciójáról és annak bevezetéséről szóló kormányhatározat .pdf 2016.11.22
NAIH-6161-2-2016-J A nemzetbiztonsági ellenőrzés biztonsági kérdőívének kitöltéséről, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló kormányrendelet .pdf 2016.11.22
NAIH-6208-2-2016-J A Nemzeti Korrupcióellenes Programmal összefüggő intézkedések 2017-2018. évre vonatkozó tervéhez elkészített koncepció .pdf 2016.11.21
NAIH-6276-2-2016-J A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat .pdf 2016.11.19
NAIH-6201-2-2016-J Az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló NFM rendelet .pdf 2016.11.18
NAIH-6016-2-2016-J Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2016.11.15
NAIH-6017-2-2016-J Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.11.15
NAIH-6125-2-2016-J A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/12742. számú törvényjavaslat, továbbá a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló T/12714. számú törvényjavaslat egyes részeiről szóló állásfoglalás  .pdf 2016.11.10
NAIH-6056-2-2016-J A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló T/12591 számú törvényjavaslat .pdf 2016.11.07
NAIH-5966-2-2016-J Az M4 gyorsforgalmi út Püspökladány - Berettyóújfalu közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről szóló kormányrendelet .pdf 2016.11.04
NAIH-5969-2-2016-J Az Európai Unió egészére kiterjedő, harmonizált, a tagállamok részéről kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás (e-call) bevezetésével kapcsolatos feladatokról szóló kormányhatározat .pdf 2016.11.04
NAIH-5970-2-2016-J Az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2016.11.04
NAIH-5971-2-2016-J Az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.11.04
NAIH-5974-2-2016-J A rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló BM rendelet .pdf 2016.11.04
NAIH-5976-2-2016-J Az egyes, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény végrehajtására kiadott rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2016.11.04
NAIH-5977-2-2016-J Az egyes miniszteri rendeleteknek a rendészeti szakközépiskolák szakgimnáziumokká válásával kapcsolatos módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2016.11.04
NAIH-5996-2-2016-J A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat és kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2016.11.04
NAIH-5997-2-2016-J A hivatalos statisztikáról szóló törvény .pdf 2016.11.04
NAIH-5795-2-2016-J Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2016.11.03
2016. október      
NAIH-5279-2-2016-J Állásfoglalás a kötelező felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény tárgyi rendelkezéseiről a kártörténeti nyilvántartásból lekérhető kártörténeti adatok átadásának lehetőségére vonatkozóan .pdf 2016.10.27
NAIH-5443-2-2016-J Az egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról szóló T/12250 számú törvényjavaslat .pdf 2016.10.27
NAIH-5571-2-2016-J A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2016.10.27
NAIH-5573-2-2016-J A felsőoktatási intézmények alaptevékenységének a finanszírozásáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.10.27
NAIH-5574-2-2016-J A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.10.27
NAIH-5575-2-2016-J A köznevelés szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáró szóló törvény .pdf 2016.10.27
NAIH-5598-2-2016-J A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2016.10.27
NAIH-5673-2-2016-J A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló BM rendelet .pdf 2016.10.27
NAIH-5695-2-2016-J Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2016.10.27
NAIH-5696-2-2016-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2016.10.27
NAIH-5698-2-2016-J A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2016.10.27
NAIH-5699-2-2016-J Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2016.10.27
NAIH-5700-2-2016-J A Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2016.10.27
NAIH-5701-2-2016-J A Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2016.10.27
NAIH-5754-2-2016-J A Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2016.10.27
NAIH-5756-2-2016-J A Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendelet .pdf 2016.10.27
NAIH-5793-2-2016-J A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2016.10.27
NAIH-5794-2-2016-J  A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2016.10.27
NAIH-5796-2-2016-J Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.10.27
NAIH-5815-2-2016-J A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.10.27
NAIH-5855-2-2016-J A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia cselekvési tervéről szóló kormányhatározat .pdf 2016.10.27
NAIH-5856-2-2016-J A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet, a különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet, valamint az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2016.10.27
NAIH-5873-2-2016-J Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.10.27
NAIH-5875-2-2016-J Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról szóló NGM rendelet .pdf 2016.10.27
NAIH-5911-2-2016-J A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2016.10.27
NAIH-5912-2-2016-J A Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2016.10.27
NAIH-5913-2-2016-J A Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2016.10.27
NAIH-5922-2-2016-J Az igazságszolgáltatás - bíróság, ügyészség - működése során felmerülő korrupciós kockázatok felmérésének eredményéről szóló jelentés .pdf 2016.10.26
NAIH-5776-2-2016-J Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletének a nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés szabályaival kapcsolatos megállapításairól és az ezzel összefüggő szabályozási lehetőségekről szóló kormány jelentés .pdf 2016.10.24
NAIH-5706-2-2016-J A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság kezelésében lévő Érsebészeti és Intervenciós Adatbázis kapcsán az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosításának kezdeményezése .pdf 2016.10.13
NAIH-5430-2-2016-J Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2016.10.07
NAIH-5472-2-2016-J A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2016.10.07
NAIH-5492-2-2016-J Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításának kezdeményezése .pdf 2016.10.07
NAIH-5517-2-2016-J A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásairól szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.10.07
2016. szeptember      
NAIH-3529-3-2016-J Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása; az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatására, továbbá az államháztartásért felelős miniszterrel közösen a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelési folyamatnak a szervezésére, a szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására készített módszertani útmutató .pdf 2016.09.27
NAIH-5248-2-2016-J A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben induló Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendelet .pdf 2016.09.27
NAIH-5259-2-2016-J A Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó Módosított Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2016.09.27
NAIH-5293-2-2016-J A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.09.27
NAIH-5357-2-2016-J A Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.09.27
NAIH-5385-2-2016-J Az egyes, gyógyászati segédeszközökkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.09.27
NAIH-3186-2-2016-J A Magyar Orvosi Kamara etikai szabályaira vonatkozó jogszabály módosítás kezdeményezés .pdf 2016.09.26
NAIH-4933-4-2016-J Az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2016.09.19
NAIH-5025-2-2016-J A kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.09.19
NAIH-5027-2-2016-J A kulturális örökség védelmével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló MvM rendelet .pdf 2016.09.19
NAIH-5139-2-2016-J A Nemzeti Védelmi Szolgálat által előkészített, Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól szóló második akciótervéről szóló 1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozat 3. pontjában előírt feladat végrehajtását szolgáló módszertani útmutató .pdf 2016.09.19
NAIH-5140-2-2016-J A tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról szóló NFM rendelet .pdf 2016.09.19
NAIH-5141-2-2016-J Az egyes vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos kormányrendelet .pdf 2016.09.19
NAIH-5160-2-2016-J Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.09.19
NAIH-5162-2-2016-J A Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.09.19
NAIH-5178-2-2016-J A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és kapcsolódó más törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2016.09.19
NAIH-5179-2-2016-J A Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2016.09.19
NAIH-5180-2-2016-J A Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2016.09.19
NAIH-5222-2-2016-J A rendfokozati vizsgáról szóló BM rendelet .pdf 2016.09.19
NAIH-5223-2-2016-J A biztonsági beszerzési eljárásokban részvételre jogosult gazdasági szereplők jegyzékével összefüggő előzetes minősítés, eljáráshoz kötődő minősítés és a jegyzéken tartás során alkalmazandó iratmintákról, valamint a jegyzék tartalmi elemeiről szóló HM rendelet .pdf 2016.09.19
NAIH-4721-4-2016-J A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2016.09.01
NAIH-4927-2-2016-J A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2016.09.01
NAIH-4933-2-2016-J Az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2016.09.01
2016. augusztus      
NAIH-4925-2-2016-J A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet véleményezéséről szóló NFM rendelet .pdf 2016.08.31
NAIH-4585-2-2016-J Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2016.08.26
NAIH-4720-2-2016-J A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2016.08.26
NAIH-4721-2-2016-J A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2016.08.26
NAIH-4770-2-2016-J A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet, valamint az Európai Gazdasági Térség kikötőibe érkező, ott tartózkodó, illetve onnan induló magyar lajstromba bejegyzett tengeri hajókon keletkező hulladékok és rakománymaradványok kiürítéséről szóló 67/2005. (IX. 13.) GKM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet .pdf 2016.08.26
NAIH-4771-2-2016-J A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.08.26
NAIH-4785-2-2016-J A terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról, valamint a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2016.08.26
NAIH-4822-2-2016-J Az egyes, az Országgyűlési Őrség hivatásos állományára vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2016.08.26
NAIH-4837-2-2016-J A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.08.26
NAIH-4838-2-2016-J A nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.08.26
NAIH-4926-2-2016-J Az egyes büntető tárgyú törvényeknek az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Varga és társai kontra Magyarország ügyben hozott ítéletéhez kapcsolódó módosításáról szóló törvény .pdf 2016.08.26
NAIH-4826-2-2016-J A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.08.25
NAIH-4734-2-2016-J Az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 4. c) pontja szerinti feladat végrehajtásáról szóló részletes jelentés .pdf 2016.08.05
NAIH-4545-2-2015-J A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv.) és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény közötti ellentmondás feloldása érdekében Szaztv. módosítása .pdf 2016.08.03
NAIH-4608-2-2016-J A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2016.08.03
NAIH-4609-2-2016-J A Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2016.08.03
NAIH-4655-2-2016-J Az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2016.08.03
NAIH-4656-2-2016-J Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás célelőirányzatok jogcím 2016. évi előirányzatának emeléséről szóló kormányhatározat .pdf 2016.08.03
NAIH-4659-2-2016-J A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.08.03
NAIH-4660-2-2016-J A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.08.03
NAIH-4703-2-2016-J A Nyílt Kormányzati Együttműködés (OGP) keretében tett 1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozattal elfogadott Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásokkal kapcsolatos félidős önértékelési Jelentés .pdf 2016.08.03
2016. július      
NAIH-4342-2-2016-J A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.07.28
NAIH-4345-2-2016-J A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet, valamint a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet .pdf 2016.07.28
NAIH-4346-2-2016-J A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról készült NFM rendelet .pdf 2016.07.28
NAIH-4544-2-2016-J A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.07.28
NAIH-4582-2-2016-J Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.07.28
NAIH-4589-2-2016-J A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.07.28
NAIH-4274-2-2016-J Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2016.07.25
NAIH-4328-2-2016-J A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó haditechnikai eszközök és szolgáltatások részletes paramétereinek meghatározásáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.07.25
NAIH-4396-2-2016-J A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányába fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és a szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a büntetés-végrehajtási szervezet 2015. évi ellátási tevékenységéről szóló jelentés .pdf 2016.07.25
NAIH-4397-2-2016-J A Tura város területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.07.25
NAIH-4445-2-2016-J Az alapvető biztonsági érdekeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló kormányrendelet .pdf 2016.07.25
NAIH-4462-2-2016-J Az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalának és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.07.25
NAIH-4472-2-2016-J Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.07.25
NAIH-4504-2-2016-J A védelmi és biztonsági beszerzések tekintetében alkalmazandó hirdetményekről, valamint azok feladásának és közzétételének szabályairól, a bírálati összegezések mintáiról és a beszerzések éves statisztikai összegzéséről szóló HM rendelet .pdf 2016.07.25
NAIH-4404-2-2016-J A 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet jogharmonizációs javaslata .pdf 2016.07.13
NAIH-3975-2-2016-J Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térről szóló EMMI rendelet .pdf 2016.07.07
NAIH-4089-2-2016-J A régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő végleges befogadásáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.07.07
NAIH-3439-4-2016-J A minősített adat védelméről szóló törvény végrehajtására kiadott egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.07.04
NAIH-4177-2-2016-J Az önkormányzati ASP rendszerről szóló kormányrendelet .pdf 2016.07.04
NAIH-4205-2-2016-J A titkosított kommunikációról szóló kormányrendelet .pdf 2016.07.04
NAIH-4206-2-2016-J A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.07.04
NAIH-4207-2-2016-J Az egyes kormányrendeleteknek a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.07.04
2016. június      
NAIH-3912-2-2016-J A polgári perrendtartásról szóló törvény .pdf 2016.06.29
NAIH-3980-2-2016-J A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló EMMI rendelet .pdf 2016.06.29
NAIH-4090-2-2016-J A Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2016.06.29
NAIH-4091-2-2016-J A Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2016.06.29
NAIH-4092-2-2016-J Az egyes vasúti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló NFM rendelet .pdf 2016.06.29
NAIH-3728-2-2016-J Az új büntetőeljárásról szóló törvény .pdf 2016.06.22
NAIH-3843-2-2016-J A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény II. és IV. fejezete, illetve a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet jogharmonizációs célú jogalkotási javaslata .pdf 2016.06.22
NAIH-3968-2-2016-J A Vecsés város területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló kormányhatározat .pdf 2016.06.22
NAIH-3969-2-2016-J A Vecsésen megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.06.22
NAIH-3721-2-2016-J Az egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2016.06.21
NAIH-3766-2-2016-J A bizalmi felügyeletnek fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről szóló BM rendelet .pdf 2016.06.21
NAIH-3767-2-2016-J A bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről szóló BM rendelet .pdf 2016.06.21
NAIH-3768-2-2016-J A bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről szóló BM rendelet .pdf 2016.06.21
NAIH-3784-2-2016-J Az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról szóló IM rendelet .pdf 2016.06.21
NAIH-3786-2-2016-J Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló IM rendelet .pdf 2016.06.21
NAIH-3858-2-2016-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.06.21
NAIH-3883-2-2016-J Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet és a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.06.21
NAIH-3785-2-2016-J Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénnyel összefüggésben egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet .pdf 2016.06.20
NAIH-3882-2-2016-J A minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító szervezetekről és a kijelölésükre vonatkozó szabályokról szóló BM rendelet .pdf 2016.06.20
NAIH-3907-2-2016-J A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló EMMI rendelet .pdf 2016.06.20
NAIH-3908-2-2016-J Az egyes miniszteri rendeleteknek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2016.06.20
NAIH-3909-2-2016-J A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ katonai nyomozó hatósági hatáskörének gyakorlásáról és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló BM rendelet .pdf 2016.06.20
NAIH-3910-2-2016-J A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról szóló BM rendelet .pdf 2016.06.20
NAIH-3911-2-2016-J A terrorcselekmény bekövetkezése vagy annak veszélye esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatók által kötelezően biztosítandó hívószámokat használó szervek köréről szóló BM rendelet .pdf 2016.06.20
NAIH-3925-2-2016-J Az egyes egészségügyi alapellátást érintő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.06.20
NAIH-3926-2-2016-J Az egyes egészségügyi alapellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.06.20
NAIH-3942-2-2016-J A Budapest XIII. kerület Váci út - Árboc utca - Esztergomi út - Róbert Károly krt. által határolt területen megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.06.20
NAIH-3467-2-2016-J Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi ….. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/10723. számú törvényjavaslat .pdf 2016.06.08
NAIH-3492-2-2016-J A felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.06.08
NAIH-3529-2-2016-J A Nyílt Kormányzati Együttműködés keretében tett 1460/2015. (VII. 8.) kormányhatározattal elfogadott második akcióterv 5. pontja szerinti, módszertani útmutató az érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartás szabályainak alkalmazásához  .pdf 2016.06.08
NAIH-3553-2-2016-J A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2016.06.08
NAIH-3554-2-2016-J Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő közzétételi kötelezettségre vonatkozó súlyos jogsértés eseteinek a meghatározásáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.06.08
NAIH-3712-2-2016-J Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekhez kapcsolódó piacfelügyeleti eljárások szabályait tartalmazó jogszabályok tervezetének véleményezése kapcsán az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2016.06.08
NAIH-3713-2-2016-J Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekhez kapcsolódó piacfelügyeleti eljárások szabályait tartalmazó jogszabályok tervezetének véleményezése kapcsán a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.06.08
NAIH-3714-2-2016-J Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekhez kapcsolódó piacfelügyeleti eljárások szabályait tartalmazó jogszabályok tervezetének véleményezése kapcsán, az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló NFM rendelet .pdf 2016.06.08
NAIH-3715-2-2016-J Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekhez kapcsolódó piacfelügyeleti eljárások szabályait tartalmazó jogszabályok tervezetének véleményezése kapcsán, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet .pdf 2016.06.08
NAIH-3716-2-2016-J Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekhez kapcsolódó piacfelügyeleti eljárások szabályait tartalmazó jogszabályok tervezetének véleményezése kapcsán, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet .pdf 2016.06.08
NAIH-3717-2-2016-J A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. ((VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.06.08
NAIH-3718-2-2016-J A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2016.06.08
NAIH-3719-2-2016-J A T.E.S.I. 2020 - Testnevelés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedésekről szóló kormányhatározat .pdf 2016.06.08
NAIH-3720-2-2016-J Az egyes kormányrendeleteknek a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.06.08
NAIH-3723-2-2016-J Az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.06.08
NAIH-3725-2-2016-J A pedagógusok elmőneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.06.08
NAIH-3780-2-2016-J A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet, valamint a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2016.06.08
2016. május      
NAIH-3439-2-2016-J A minősített adat védelméről szóló törvény végrehajtására kiadott egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.31
NAIH-3493-2-2016-J A Délkelet-európai Rendészeti Központ (SELEC) és Szaúd-Arábia közötti együttműködés .pdf 2016.05.31
NAIH-3545-2-2016-J Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.31
NAIH-3547-2-2016-J A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvénynek az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Varga és társai kontra Magyarország ügyben hozott ítéletéhez kapcsolódó módosításáról szóló törvény .pdf 2016.05.31
NAIH-3255-2-2016-J A perkapu szolgáltatás bevezetéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.18
NAIH-3392-2-2016-J A vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban elnevezésű projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.23
NAIH-3476-2-2016-J A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2016.05.23
NAIH-3477-2-2016-J A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2016.05.23
NAIH-2975-2-2016-J Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény .pdf 2016.05.18
NAIH-3176-2-2016-J A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról szóló …/2016. (……) EMMI rendelet .pdf 2016.05.18
NAIH-3231-2-2016-J A Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló T/10306. számú törvényjavaslat .pdf 2016.05.18
NAIH-3256-2-2016-J Az egyes migrációs tárgyú és a velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.18
NAIH-3387-2-2016-J Az elektronikus ügyintézés céljára felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.18
NAIH-3085-2-2016-J A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.05.13
NAIH-3200-2-2016-J Az érettségi vizsga részletes körülményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 33/2015. (VI. 24.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2016.05.13
NAIH-3257-2-2016-J Az egyes repülőtéri zajvédelemmel összefüggő rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.13
NAIH-3258-2-2016-J A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet módosításáról szóló NFM rendelet .pdf 2016.05.13
NAIH-3020-2-2016-J Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  .pdf 2016.05.10
NAIH-3145-2-2016-J Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/10536. számú törvényjavaslat .pdf 2016.05.09
NAIH-2922-2-2016-J A térségi, az elővárosi, városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.05
NAIH-2923-2-2016-J Az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.05
NAIH-2924-2-2016-J Az egyes vasúti tárgyú kormányrendeletek módosítása kapcsán a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.05
NAIH-2925-2-2016-J A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.05
NAIH-2926-2-2016-J Az egyes vasúti tárgyú kormányrendeletek módosítása kapcsán az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.05
NAIH-2927-2-2016-J Az egyes vasúti tárgyú kormányrendeletek módosítása kapcsán a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.05
NAIH-2928-2-2016-J A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.05
NAIH-2929-2-2016-J A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.05
NAIH-2930-2-2016-J Az egyes vasúti tárgyú kormányrendeletek módosítása kapcsán a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól szóló 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.05
NAIH-2941-2-2016-J A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.05.05
2016. április      
NAIH-2455-5-2016-J A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/10307. számú törvényjavaslat .pdf 2016.04.27
NAIH-2501-7-2016-J Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény .pdf 2016.04.26
NAIH-2832-2-2016-J A Kopaszi gát környezetében Budapesten megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.04.26
NAIH-2894-2-2016-J Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.04.26
NAIH-2895-2-2016-J A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.04.26
NAIH-2455-4-2016-J A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/10307. számú törvényjavaslat .pdf 2016.04.21
NAIH-2703-2-2016-J A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenes munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2016.04.21
NAIH-2763-2-2016-J Az e-kereskedelem területén a fogyasztóvédelmi intézményrendszer működéséről és a bírságolási gyakorlatáról szóló Jelentés .pdf 2016.04.21
NAIH-2501-3-2016-J Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény .pdf 2016.04.15
NAIH-2522-2-2016-J Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény .pdf 2016.04.15
NAIH-2738-2-2016-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló BM rendelet .pdf 2016.04.15
NAIH-2358-2-2016-J A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2016.04.12
NAIH-2484-2-2016-J A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról szóló T/9894. számú törvényjavaslat .pdf 2016.04.12
NAIH-2477-2-2016-J A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2016.04.11
NAIH-2508-2-2016-J Az Országos Széchenyi Könyvtár elhelyezése érdekében a Magyar Rádió volt épületegyüttesének hasznosítására vonatkozó ötletpályázat lebonyolításához szükséges forrás biztosításáról szóló kormányrendelet vagy kormányhatározat .pdf 2016.04.11
NAIH-2516-2-2016-J A hitelbiztosítéki nyilvántartásról és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2016.04.11
NAIH-2484-2-2016-J Az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvényhez kapcsolódó egyes BM rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2016.04.08
NAIH-2425-2-2016-J Az egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2016.04.06
NAIH-2455-2-2016-J A terrorellenes intézkedésekkel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvény .pdf 2016.04.05
2016. március      
NAIH-2106-2-2016-J A 2016/2017. tanév rendjéről szóló  EMMI rendelet .pdf 2016.03.31
NAIH-2255-2-2016-J A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2016.03.31
NAIH-2256-2-2016-J A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.03.31
NAIH-2257-2-2016-J A kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról szóló NFM rendelet .pdf 2016.03.31
NAIH-2057-3-2016-J A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló T/9660. számú törvényjavaslat .pdf 2016.03.25
NAIH-2207-2-2016-J A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló törvény .pdf 2016.03.24
NAIH-2024-2-2016-J A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.03.23
NAIH-2107-2-2016-J Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2016.03.23
NAIH-2108-2-2016-J A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok létesítésével összefüggő egyes kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.03.23
NAIH-2111-2-2016-J A Vajdahunyad vára műemléki épületrekonstrukciójához szükséges források biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2016.03.23
NAIH-2215-2-2016-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2016.03.23
NAIH-2130-2-2016-J A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosításáról szóló T/9632. számú törvényjavaslat .pdf 2016.03.21
NAIH-991-2-2016-J A Magyar Pszichológus Kamaráról szóló törvény .pdf 2016.03.11
NAIH-992-2-2016-J A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.03.11
NAIH-1932-2-2016-J A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény  .pdf 2016.03.11
NAIH-1943-2-2016-J A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.03.10
NAIH-1697-2-2016-J A külképviseletről és a tartós külszolgálatról szóló törvény .pdf 2016.03.10
NAIH-1831-2-2016-J Az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.03.10
NAIH-1844-2-2016-J Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2016.03.10
NAIH-1845-2-2016-J A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.03.10
NAIH-1846-2-2016-J Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendelet .pdf 2016.03.10
NAIH-1879-2-2016-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya tagjainak 2016. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló BM rendelet .pdf 2016.03.07
NAIH-1703-2-2016-J Az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2016.03.07
NAIH-1714-2-2016-J A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2016.03.07
2016. február      
NAIH-2016-1715-2-J a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló T/9380. számú törvényjavaslat .pdf 2016.02.29
NAIH-1654-2-2016-J Az egyes felsőoktatási, valamint egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.02.29
NAIH-1569-2-2016-J A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2016. évi mértékéről szóló kormányrendelet .pdf 2016.02.29
NAIH-1405-2-2016-J A Magyarországon tanulmányokat végzett külföldi hallgatók részére Alumni Találkozó megrendezéséről és Alumni Hálózat létrehozásáról szóló kormányhatározat .pdf 2016.02.22
NAIH-1445-2-2016-J A Tanács nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 2015/1601 határozata végrehajtásáról szóló kormányhatározat .pdf 2016.02.18
NAIH-1358-2-2016-J Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2016.02.18
NAIH-2016-1288-8-J a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló T/8829. számú törvényjavaslat .pdf 2016.02.18
NAIH-1054-2-2016-J Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.02.16
NAIH-2016-1288-2-J a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló T/8829. számú törvényjavaslat .pdf 2016.02.12
NAIH-1177-2-2016-J Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2016.02.12
NAIH-716-2-2016-J A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/8549. számú törvényjavaslat .pdf 2016.02.05
NAIH-819-2-2016-J Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2016.02.04
NAIH-694-2-2016-J A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendelet .pdf 2016.02.04
NAIH-693-2-2016-J A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2016.02.04
NAIH-408-2-2016-J Az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről szóló EMMI rendelet .pdf 2016.02.04
2016. január      
NAIH-866-2-2016-J A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet .pdf 2016.01.29
NAIH-657-4-2016-J A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a különleges jogrend szabályozásának információs alapjogi kereteiről .pdf 2016.01.28
NAIH-416-2-2016-J A TEK műveleti kötéltechnikai tevékenység ellátásának szabályairól szóló BM rendelet  .pdf 2016.01.20
NAIH-439-2-2016-V A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az egészségügyi dokumentációk kiadása során felmerülő költségek viseléséről .pdf 2016.01.15
NAIH-188-2-2016-J Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2016.01.15
NAIH-75-2-2016-J A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó módosításáról szóló törvény .pdf 2016.01.07