Ügyszám Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya Fájl Dátum
2021. március      
NAIH-3550-2-2021 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2021.03.25
NAIH-3548-2-2021 Egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.03.25
NAIH-3517-2-2021 A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.03.25
NAIH-2870-6-2021 A védelmi és biztonsági feladatok összehangolásáról, valamint a különleges jogrend idején bevezethető intézkedésekről szóló törvény adatkezelési kivonata .pdf 2021.03.24
NAIH-3375-2-2021 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.03.16
NAIH-2870-4-2021 A védelmi és biztonsági feladatok összehangolásáról, valamint a különleges jogrend idején bevezethető intézkedésekről szóló törvény .pdf 2021.03.05
NAIH-2870-3-2021 A védelmi és biztonsági feladatok összehangolásáról, valamint a különleges jogrend idején bevezethető intézkedésekről szóló törvény .pdf 2021.03.05
2021. február      
NAIH-2603-2-2021 Egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvény .pdf 2021.02.24
NAIH-2105-2-2021 A közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2021.02.10
NAIH-2145-2-2021 Az egyes köznevelési és szakképzési tárgyú, valamint a jelnyelvoktatói névjegyzék vezetésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.02.08
NAIH-1982-1-2021 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2021. január 1-jei hatállyal történő módosításával kapcsolatos észrevétel .pdf 2021.02.02
NAIH-2064-3-2020 A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató honlap és mobil alkalmazás fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez nyújtott támogatásról szóló kormányhatározat .pdf 2021.02.02
NAIH-1817-2-2021 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § (2) bekezdésével, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2010/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésével és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjával kapcsolatos jogalkalmazási problémák .pdf 2021.02.01
NAIH-1486-3-2021 A biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.02.01
2021. január      
NAIH-1406-2-2021 A veszélyhelyzet idején biztosított arcképes azonosítást biztosító videotechnológián alapuló telemedicináról szóló kormányrendelet .pdf 2021.01.27
NAIH-508-2-2021 A koronavírus elleni védőoltás igazolásáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.01.11