Ügyszám Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya Fájl Dátum
2021. december      
NAIH-9147-2-2021 A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.12.22
NAIH-8863-4-2021 Az egyes felsőoktatásra vonatkozó járványügyi egészségügyi adatok kezeléséről szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2021.12.22
NAIH-9046-2-2021 Az egyes felsőoktatási intézmények adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló kormányrendelet .pdf 2021.12.21
NAIH-9045-2-2021 A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő végrehajtásásról szóló kormányrendelet .pdf 2021.12.17
NAIH-9044-2-2021 A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.12.17
NAIH-9015-2-2021 Az egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.12.17
NAIH-8957-2-2021 A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló egyes rendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.12.14
NAIH-8916-2-2021 Az orvosi bélyegzőkről szóló 50/2015. (XI. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2021.12.09
NAIH-8915-2-2021 Az Elektronikus Halottvizsgálati Bizonyítványt Kiállító Rendszer funkcióinak bővítésével kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.12.09
NAIH-8914-2-2021 Az Elektronikus Halottvizsgálati Bizonyítványt Kiállító Rendszer funkcióinak bővítésével kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2021.12.09
NAIH-8863-2-2021 Az egyes felsőoktatásra vonatkozó járványügyi egészségügyi adatok kezeléséről szóló kormányrendelet .pdf 2021.12.08
NAIH-8828-2-2021 Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló T/17669 számú törvényjavaslat; az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása a keresőképtelenség orvosi felülvizsgálata tárgyában .pdf 2021.12.03
NAIH-8734-2-2021 Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és egyes vagyongazdálkodást érintő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.12.02 
NAIH-8731-2-2021 A nemzeti sportinformációs rendszerről szóló kormányrendelet .pdf 2021.12.02 
 NAIH-8214-3-2021 A Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/17430 számú törvényjavaslat módosító javaslata .pdf 2021.12.02 
2021. november      
NAIH-8599-2-2021 Egyes településrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.11.26
NAIH-8626-2-2021 A Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramról, valamint a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.11.26
NAIH-8536-2-2021 Az egyes törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, és a védelmi és biztonsági feladatok összehangolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2021.11.24
NAIH-8501-2-2021 A személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről szóló kormányrendelet .pdf 2021.11.24
NAIH-7556-7-2021 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása a pandémia-értékelő regiszterrel kapcsolatban .pdf 2021.11.24
NAIH-8572-2-2021 Az egyes kormányrendeleteknek a hatósági eljárások korszerűsítését célzó módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.11.22
NAIH-8503-2-2021 A koncessziós eljárásokkal és a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetésének részletes szabályairól szóló SZTFH rendelet .pdf 2021.11.22
NAIH-7556-6-2021 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása a pandémia-értékelő regiszterrel kapcsolatban .pdf 2021.11.22
NAIH-8545-2-2021 A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.11.18
NAIH-8544-2-2021 A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.11.18
NAIH-8543-2-2021 Az egyes kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottait érintő veszélyhelyzeti szabályokról szóló kormányrendelet .pdf 2021.11.18
NAIH-8441-2-2021 Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tisztjelöltjeivel összefüggésben szükséges miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2021.11.15
NAIH-8414-2-2021 A bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló IM rendelet .pdf 2021.11.15
 NAIH-8389-2-2021 Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló T/17442. számú törvényjavaslat .pdf 2021.11.15
 NAIH-7391-4-2021 A Nemzeti Adatvagyon Tanácsról szóló kormányhatározat visszamutatásra .pdf 2021.11.05
NAIH-7391-2-2021 A Nemzeti Adatvagyon Tanácsról szóló kormányhatározat .pdf 2021.11.05
NAIH-8214-1-2021 A Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/17430 számú törvényjavaslat .pdf 2021.11.04
2021. október       
NAIH-8122-2-2021 Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.10.29
NAIH-8098-2-2021 A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.10.29
NAIH-8096-2-2021 Az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2021.10.29
NAIH-8068-2-2021 A népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről szóló 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.10.29
NAIH-8062-2-2021 A népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről szóló 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.10.29
NAIH-8016-2-2021 Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló SZTFH rendelet .pdf 2021.10.28
NAIH-8055-2-2021 A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.10.27
NAIH-8012-2-2021 A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól szóló SZTFH rendelet .pdf 2021.10.27
NAIH-8011-2-2021 Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló SZTFH rendelet .pdf 2021.10.27
NAIH-8010-2-2021 A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló SZTFH rendelet .pdf 2021.10.27
NAIH-8009-2-2021 Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló SZTFH rendelet .pdf 2021.10.27
NAIH-8008-2-2021 A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól szóló SZTFH rendelet .pdf 2021.10.27
NAIH-8007-2-2021 A felszámolók névjegyzékéről szóló SZTFH rendelet .pdf 2021.10.27
NAIH-7959-2-2021 A Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer alkalmazásáról és az azzal összefüggő követelményekről szóló PM rendelet .pdf 2021.10.27
NAIH-7958-2-2021 Az egyes kormányrendeleteknek a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.10.27
NAIH-7957-2-2021 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2021.10.27
NAIH-7940-2-2021 Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól szóló SZTFH rendelet .pdf 2021.10.27
NAIH-7918-2-2021 Az egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2021.10.27
NAIH-7903-2-2021 Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.10.27
NAIH-7861-2-2021 Az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2021.10.25
NAIH-7852-2-2021 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.10.25
NAIH-7811-2-2021 Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és az egyes köznevelési és szakképzési tárgyú, valamint a jelnyelvoktatói névjegyzék vezetésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 65/2021. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.10.25
NAIH-7751-2-2021 Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2021.10.20
NAIH-7556-4-2021 Az egyes járványügyi védekezést szolgáló pandémia-értékelő regiszterre vonatkozó részletes szabályokról szóló 333/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2021.10.20
NAIH-7736-2-2021 A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.10.19
NAIH-7735-2-2021 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.10.19
NAIH-7731-2-2021 Az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvény .pdf 2021.10.19
NAIH-7730-2-2021 A mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatok visszaszorítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2021.10.19
NAIH-7760-2-2021 Egyes kormányrendeleteknek a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.10.18
NAIH-7752-2-2021 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.10.18
NAIH-7390-5-2021 A nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2021.10.18
NAIH-7666-2-2021 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény .pdf 2021.10.15
NAIH-7615-2-2021 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2021.10.14
NAIH-6921-4-2021 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.10.12
NAIH-7548-2-2021  Az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2021.10.08
 NAIH-7556-2-2021  Az egyes járványügyi védekezést szolgáló pandémia-értékelő regiszterre vonatkozó részletes szabályokról szóló 333/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.10.06
 NAIH-7526-2-2021  Az egyes területrendezéssel, településrendezéssel és a kulturális örökség védelmével összefüggő törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2021.10.06 
 NAIH-7500-2-2021  A Mesterséges Intelligencia rendelet .pdf 2021.10.04 
 NAIH-7429-2-2021  Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitásnak a határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén történő megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény .pdf 2021.10.04 
2021. szeptember      
NAIH-7390-2-2021 A nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról szóló kormányrendelet .pdf 2021.09.30
NAIH-7418-2-2021 A folyamiutas-adatok kockázatelemzésével kapcsolatos szabályozás kialakításáról szóló törvény .pdf 2021.09.29
NAIH-7334-2-2021 A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről és szétválásáról szóló törvény .pdf 2021.09.27
NAIH-7297-2-2021 Az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2021.09.24
NAIH-7267-2-2021 A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló ITM rendelet .pdf 2021.09.24
NAIH-7266-2-2021 Az (EU) 2020/1828 irányelv szerinti a jegyzékbe való felkerülés céljából lefolytatandó eljárásról, valamint a jogsérelem orvoslására irányuló képviseleti keresetek finanszírozásának vizsgálatáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.09.24
NAIH-7265-2-2021 A kereskedelemmel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.09.24
NAIH-7263-2-2021 A fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2021.09.24
NAIH-7327-2-2021 A felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/17098. számú törvényjavaslat .pdf 2021.09.21
NAIH-7260-2-2021 A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felsőoktatási közfeladataihoz kapcsolódó hosszú távú minőségi és teljesítményelvű finanszírozásáról, valamint egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának érvényesítése érdekében történő módosításáról szóló törvény .pdf 2021.09.17
NAIH-7124-2-2021 Az áldozatsegítési szolgáltatások fejlesztése érdekében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.09.13
NAIH-7125-2-2021 Az orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók járványügyi védekezésben történő részvételéről szóló kormányrendelet .pdf 2021.09.13
NAIH-7123-1-2021 A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítására javaslattétel .pdf 2021.09.13
NAIH-6950-2-2021 A járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.09.08
NAIH-6949-2-2021 A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.09.08
NAIH-6921-2-2021 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.09.08
 2021. augusztus      
NAIH-6773-2-2021 A Stipencium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet és a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.08.25
NAIH-6546-2-2021  Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EMMI rendelet .pdf  2021.08.11
 NAIH-6380-2-2021 A Magyarország védelmét és biztonságát erősítő egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf  2021.08.06
 NAIH-6333-2-2021 Az egyes eljárások elektronizálásával összefüggő törvények módosításáról szóló törvény .pdf  2021.08.06
NAIH-6364-2-2021 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.08.05
2021. július      
NAIH-6232-2-2021 A járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló kormányrendelet (60 év felettiek oltása) .pdf 2021.07.30
NAIH-6053-2-2021 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020-2023. évekre vonatkozó intézkedési terve .pdf 2021.07.19
NAIH-5980-2-2021 A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.07.19
NAIH-5965-6-2021 A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet .pdf 2021.07.07
NAIH-5965-3-2021 A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet .pdf 2021.07.06
NAIH-5965-1-2021 A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet .pdf 2021.07.06
NAIH-5249-4-2021 A különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről szóló rendeletről, valamint a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2021.07.06
NAIH-5641-2-2021 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.07.06
NAIH-5848-2-2021 Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról szóló PM rendelet .pdf 2021.07.01
 NAIH-5842-2-2021   Az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf  2021.07.01 
 2021. június      
NAIH-5647-2-2021 A 2022. évre szóló Országos Statisztikai Adatfelvételi Program adatfelvételeinek tervezete .pdf 2021.06.29
NAIH-5747-2-2021 A veszélyhelyzetben az uniós digitális covid-igazolvány kiállításával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló kormányrendelet .pdf 2021.06.25
NAIH-5694-6-2021 A védettségi igazolvány QR-kód adattartalma módosításához szükséges, a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet ismételten átdolgozott tervezete .pdf 2021.06.23
NAIH-5694-4-2021 A védettségi igazolvány QR-kód adattartalma módosításához szükséges, a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.06.22
NAIH-5434-4-2021 Egyes járványügyi védekezést szolgáló pandémia regiszterre vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendelet (a COVID-19 megbetegedési és vakcinációs regiszterről, a vakcinákkal kapcsolatos nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokról) .pdf 2021.06.17
NAIH-5564-1-2021 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 16/C § (Nemzeti Keresztdonációs és Donorkizárási Regiszter - jogalkalmazási problémái .pdf 2021.06.15
NAIH-5434-3-2021 Az egyes járványügyi védekezést szolgáló pandémia-értékelő regiszterre vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendelet .pdf 2021.06.15
NAIH-5426-2-2021 A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló T/16365. számú törvényjavaslathoz készített, a Covid-igazolvány kiállításával összefüggő módosító javaslat .pdf 2021.06.15
NAIH-5341-2-2021 Az atomenergia 2019. évi hazai alkalmazásának biztonságáról készített jelentés .pdf 2021.06.15
NAIH-4640-4-2021 Az Európai Parlament és a Tanács az Unió egész területén magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről, valamint az (EU) 2016/1148 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelve .pdf 2021.06.15
NAIH-5249-2-2021 A különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről szóló, valamint a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről szóló kormányrendelet .pdf 2021.06.02
NAIH-5176-2-2021 Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló T/16369 számú törvényjavaslat .pdf 2021.06.02
 NAIH-5218-2-2021  Az egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról szóló T/16204 számú törvényjavaslat  .pdf   2021.06.01
 NAIH-5177-2-2021  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló T/16367 számú törvényjavaslat .pdf  2021.06.01
 NAIH-2749-2-2021  A nemzetiségi névnek a magánútlevélen történő feltüntetéséhez szükséges források biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf  2021.06.01
2021.május      
NAIH-5211-2-2021 A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/16365 számú törvényjavaslat .pdf 2021.05.28
NAIH-5075-2-2021 A veszélyhelyzet idején a védőoltást igazoló applikáció használatával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.05.20
NAIH-5034-2-2021 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.05.20
NAIH-4942-2-2021 Egyes kormányrendeleteknek a településtervezés egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.05.20
NAIH-4941-2-2021 A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet .pdf 2021.05.20
NAIH-4866-2-2021 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.05.18
NAIH-4762-2-2021 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.05.12
NAIH-4711-2-2021 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2021.05.12
NAIH-4710-2-2021 Egyes törvényeknek a rászoruló gyermekek gondozását segítő intézkedésekkel összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2021.05.12
NAIH-4709-2-2021 Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló T/15994 számú törvényjavaslat .pdf 2021.05.12
NAIH-4640-2-2021 Az Európai Parlament és a Tanács az Unió egész területén magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről, valamint az (EU) 2016/1148 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelve .pdf 2021.05.12
NAIH-4577-2-2021 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló T/15969. számú törvényjavaslat módosító javaslata .pdf 2021.05.12
NAIH-4520-4-2021 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/15992. számú törvényjavaslat módosító javaslata .pdf  2021.05.12
NAIH-4491-2-2021 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/15992. számú törvényjavaslat .pdf  2021.05.12
2021. április      
NAIH-4520-2-2021 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/15992. számú törvényjavaslat .pdf 2021.04.30
NAIH-4327-2-2021 A jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése és a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2021.04.29
NAIH-4326-2-2021 A rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2021.04.29
NAIH-4518-2-2021 A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2021.04.29
NAIH-4492-2-2021 A COVID-19 megbetegedési és vakcinációs regiszterről, a vakcinákkal kapcsolatos nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokról és az Operatív Törzs adatkezeléséről szóló kormányrendelet ismételt visszamutatásra .pdf 2021.04.28
NAIH-4325-2-2021 A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2021.04.28
NAIH-4168-2-2021 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.04.28
NAIH-4167-2-2021 A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.04.28
NAIH-4109-2-2021 Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról szóló PM rendelet .pdf 2021.04.28
NAIH-4108-2-2021 Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2021.04.28
NAIH-4107-2-2021 A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló ITM rendelet .pdf 2021.04.28
NAIH-4106-2-2021 A hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2021.04.28
NAIH-4105-2-2021 Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.04.28
NAIH-4081-2-2021 Az egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2021.04.19
NAIH-4025-2-2021 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.04.19
NAIH-4023-2-2021 A fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2021.04.19
NAIH-3971-2-2021 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény adatvédelmi vonatkozású módosításáról szóló törvény .pdf 2021.04.19
NAIH-3860-2-2021 A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló törvény .pdf 2021.04.19
NAIH-4040-2-2021 A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.04.12
NAIH-2870-8-2021 A védelmi és biztonsági feladatok összehangolásáról, valamint a különleges jogrend idején bevezethető intézkedésekről szóló törvény .pdf 2021.04.06
NAIH-3759-2-2021 Az egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2021.04.01
NAIH-3758-2-2021  Az egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2021.04.01
NAIH-3756-2-2021 A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletnek a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban dolgozók koronavírus elleni oltásával kapcsolatos módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.04.01
NAIH-3739-2-2020 A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.04.01
NAIH-3713-2-2021 A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.04.01
NAIH-3673-2-2021 A Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszer létrehozásával összefüggésben egyes törvénymódosításokról szóló törvény .pdf 2021.04.01
2021. március      
NAIH-3550-2-2021 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2021.03.25
NAIH-3548-2-2021 Egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.03.25
NAIH-3517-2-2021 A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.03.25
NAIH-2870-6-2021 A védelmi és biztonsági feladatok összehangolásáról, valamint a különleges jogrend idején bevezethető intézkedésekről szóló törvény adatkezelési kivonata .pdf 2021.03.24
NAIH-3375-2-2021 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2021.03.16
NAIH-2870-4-2021 A védelmi és biztonsági feladatok összehangolásáról, valamint a különleges jogrend idején bevezethető intézkedésekről szóló törvény .pdf 2021.03.05
NAIH-2870-3-2021 A védelmi és biztonsági feladatok összehangolásáról, valamint a különleges jogrend idején bevezethető intézkedésekről szóló törvény .pdf 2021.03.05
2021. február      
NAIH-2603-2-2021 Egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvény .pdf 2021.02.24
NAIH-2105-2-2021 A közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2021.02.10
NAIH-2145-2-2021 Az egyes köznevelési és szakképzési tárgyú, valamint a jelnyelvoktatói névjegyzék vezetésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.02.08
NAIH-1982-1-2021 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2021. január 1-jei hatállyal történő módosításával kapcsolatos észrevétel .pdf 2021.02.02
NAIH-2064-3-2020 A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató honlap és mobil alkalmazás fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez nyújtott támogatásról szóló kormányhatározat .pdf 2021.02.02
NAIH-1817-2-2021 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § (2) bekezdésével, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2010/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésével és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjával kapcsolatos jogalkalmazási problémák .pdf 2021.02.01
NAIH-1486-3-2021 A biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.02.01
2021. január      
NAIH-1406-2-2021 A veszélyhelyzet idején biztosított arcképes azonosítást biztosító videotechnológián alapuló telemedicináról szóló kormányrendelet .pdf 2021.01.27
NAIH-508-2-2021 A koronavírus elleni védőoltás igazolásáról szóló kormányrendelet .pdf 2021.01.11