Ügyszám Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya Fájl Dátum
2023. február      
NAIH-3721-2-2023 Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.02.27
NAIH-3370-1-2023 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 62. § (4) bekezdésének módosítására javaslat .pdf 2023.02.15
NAIH-3258-2-2023 Az oltottságot igazoló hatósági  igazolvány kiállításának megszüntetésével összefüggésben egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló kormányrendelet .pdf 2023.02.15
NAIH-2898-2-2023 A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság és a Tanúvédelmi Szolgálat Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szervezetébe történő integrációjáról szóló BM rendelet .pdf 2023.02.13
NAIH-2832-2-2023 A különleges jogállású szerveknél, valamint a helyi önkormányzatok és a vármegyei önkormányzatok egyes hivatalainál elrendelhető 2023. évi igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló kormányrendelet .pdf 2023.02.13
 NAIH-2351-2-2023  Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.02.01
2023. január      
NAIH-2192-2-2023 A visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2023.01.31
NAIH-2191-2-2023 Az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.01.31
NAIH-2190-2-2023 A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2023.01.31
NAIH-1949-2-2023 A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.01.31
NAIH-1897-2-2023 A veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló BM rendelet .pdf 2023.01.30
NAIH-1757-2-2023 Az egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervhez kapcsolódó módosításáról szóló törvény .pdf 2023.01.30
NAIH-1713-2-2023 A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.01.30
NAIH-1286-2-2023 A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2023.01.24
NAIH-1285-2-2023 A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2023.01.24
NAIH-1284-2-2023 A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló  Megállapodás Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2023.01.24
NAIH-1283-2-2023 A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2023.01.24
NAIH-1230-2-2023 A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveket érintő, egyes humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2023.01.24
NAIH-1138-2-2023 Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény .pdf 2023.01.24
NAIH-681-2-2023 A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.01.13
NAIH-680-2-2023 A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság és a Tanúvédelmi Szolgálat Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szervezetébe történő integrációjáról szóló BM rendelet .pdf 2023.01.13