Ügyszám Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya Fájl Dátum
2023.december      
NAIH-10332-2-2023 A belügyminiszter feladatkörét érintő egyes miniszteri rendeleteknek a közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvénymódosításokkal összefüggő módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2023.12.20
NAIH-10300-2-2023 A pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló BM rendelet .pdf 2023.12.20
NAIH-10297-2-2023 A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.12.20
NAIH-10279-2-2023 A felnőttképzést érintő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.12.20
NAIH-10277-2-2023 A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.12.20
NAIH-10276-2-2023 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.12.20
NAIH-10253-2-2023 A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2023.12.20
NAIH-10275-2-2023 Az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.12.19
NAIH-10213-2-2023 A mérlegképes könyvelői, az adótanácsadói és az okleveles adószakértői szabályozott szakmák hatósági képzéséről és vizsgáztatásáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.12.19
NAIH-10194-2-2023 Az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.12.19
NAIH-10193-2-2023 A munkavédelmi bírság mértékéről és a kiszabására vonatkozó részletes szabályokról, valamint a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult személyek nyilvántartásának és továbbképzésének szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2023.12.19
NAIH-10159-2-2023 A közbiztonság megerősítése érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.12.19
NAIH-10146-2-2023 A digitális Covid-igazolvány kiadásának fenntartásához szükséges részletszabályokról szóló kormányrendelet .pdf 2023.12.19
NAIH-10164-2-2023 Az egyes közegészségügyi és járványügyi, valamint egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.12.18
NAIH-10144-2-2023 A központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.12.18
NAIH-10143-2-2023 A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.12.18
NAIH-10145-2-2023 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.12.15
NAIH-10057-3-2023 A nemzetközi kiválósági vendégoktatói ösztöndíj létrehozásáról és a felsőoktatást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.12.14
 NAIH-9937-2-2023 A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V.10.) BM rendelet módosítása  .pdf 2023.12.11
NAIH-9946-2-2023 Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet módosítása .pdf 2023.12.04
NAIH-9865-2-2023 Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosítása .pdf 2023.12.04
2023.november      
NAIH-9796-2-2023 A foglalkozási eredetű rákkeltő, mutagén, vagy reprodukciót károsító anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló GFM rendelet .pdf 2023.11.30
NAIH-9794-2-2023 Az egyes munkavédelmi tárgyú rendeletek módosításáról szóló GFM rendelet .pdf 2023.11.30
NAIH-9658-2-2023 A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2023.11.24
NAIH-9689-2-2023 A Balassi Bálint-ösztöndíjprogramról szóló kormányrendelet .pdf 2023.11.22
NAIH-9548-2-2023 A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény .pdf 2023.11.22
NAIH-9483-2-2023 A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.11.20
NAIH-9580-2-2023 Az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/5892. számú törvényjavaslat 65. §-ának adatvédelmi célú egyeztetése .pdf 2023.11.17
NAIH-9479-2-2023 A minősített adat védelméről szóló törvény és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.11.17
NAIH-9409-2-2023 A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló GFM rendelet .pdf 2023.11.14
NAIH-9385-2-2023 A területfejlesztésről szóló törvény .pdf 2023.11.13
NAIH-9384-2-2023 A közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló T/5655. számú törvényjavaslat; a polgárőrség és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 3. § új (2a) bekezdése .pdf 2023.11.13
NAIH-9173-2-2023 A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendeletnek a büntetőjogi tárgyú törvények módosításával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.11.10
NAIH-9186-2-2023 Az egyes ingatlan-nyilvántartási és térképészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.11.08
NAIH-9136-2-2023 A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvénynek a poggyászrakodás során alkalmazható testkamera bevezetéséről szóló törvénymódosítás .pdf 2023.11.07
NAIH-9103-2-2023 A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a hangtompítóra vonatkozó szabályozást érintő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.11.02
NAIH-9093-2-2023 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek humánreprodukciós eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2023.11.02
NAIH-9091-2-2023 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek humánreprodukciós eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.11.02
NAIH-9035-2-2023 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2023.11.02
2023.október      
NAIH-8986-2-2023 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2023.10.26
NAIH-8984-2-2023 Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2023.10.26
NAIH-8855-2-2023 Az egyes adótörvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.10.26
NAIH-8804-4-2023 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvény visszamutatásra .pdf 2023.10.26
NAIH-8893-2-2023 A globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.10.25
NAIH-8836-2-2023 A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2023.10.25
NAIH-8835-2-2023 Az egyes energetikai tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.10.25
NAIH-8833-2-2023 Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról szóló törvény .pdf 2023.10.25
NAIH-8854-2-2023 Az európai adatkormányzásról szóló 2022/868 (2022. V. 30.) európai parlamenti és tanácsi rendelet, és a Nyílt Adat irányelv harmonizációjához kapcsolódó megfelelési táblázatai .pdf 2023.10.19
NAIH-8837-2-2023 Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.10.19
NAIH-8830-2-2023 Az egyes bányászati tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.10.19
NAIH-8804-2-2023 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.10.19
NAIH-8768-2-2023 A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról szóló ÉKM rendelet .pdf 2023.10.18
NAIH-8767-2-2023 A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2023.10.18
NAIH-8766-2-2023 Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló EM rendelet .pdf 2023.10.18
NAIH-8764-2-2023 A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.10.18
NAIH-8763-2-2023 A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.10.18
NAIH-8340-4-2023 Az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.10.18
NAIH-8654-2-2023 A Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet, valamint a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet módosításáról szóló KIM rendelet .pdf 2023.10.16
NAIH-8628-2-2023 A magyar építészetről szóló törvény .pdf 2023.10.13
 NAIH-8338-4-2023 A közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló törvény visszamutatásra; az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 27. §-ának kiegészítése .pdf  2023.10.09
 2023. szeptember      
NAIH-8338-2-2023 A közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.09.29
NAIH-8441-2-2023 A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.09.28
NAIH-8440-2-2023 A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.09.28
NAIH-8340-2-2023 Az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.09.28
NAIH-8335-2-2023 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.09.28
NAIH-8089-2-2023 A pénzügyi adatokhoz való hozzáférés keretrendszeréről (open finance/FIDA) szóló rendelettervezet .pdf
melléklet (.pdf)
2023.09.27
NAIH-8334-2/2023 A Magyar Kormánytisztviselői Kar tisztújító választásának biztosításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló kormányhatározat .pdf 2023.09.25
NAIH-8332-2-2023 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény és más törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.09.25
NAIH-8181-2-2023 Az önálló bírósági végrehajtó szakmai beszámolójáról szóló SzTFH rendelet .pdf 2023.09.25
NAIH-8236-2-2023 Az önálló bírósági végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtó-helyettesek kötelező szakmai továbbképzéséről szóló SzTFH rendelet .pdf 2023.09.22
NAIH-8148-2-2023 Az (EU) 2016/679 rendelet végrehajtásával kapcsolatos további eljárási szabályok megállapításáról szóló Európai Parlament és a Tanács rendelete .pdf 2023.09.20
NAIH-7952-2-2023 A nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról szóló 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.09.12
NAIH-7951-2-2023 Az Európai Unió Adatkormányzási rendeletének alkalmazásához szükséges törvénymódosításokról szóló törvény .pdf 2023.09.12
NAIH-7950-2-2023 A nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és egyes szolgáltatásokról szóló törvény .pdf 2023.09.12
NAIH-7948-2-2023 A nemzeti adatvagyon-gazdálkodás megvalósításának helyzetéről szóló jelentés .pdf 2023.09.12
NAIH-7949-2-2023 Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai adatkormányzásról és az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról szóló (EU) 2022/868 rendeletének alkalmazásához szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározat .pdf 2023.09.11
NAIH-7930-2-2023 A diaszpóra-magyarsággal történő kapcsolattartás támogatásáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.09.08
NAIH-7929-2-2023 A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2023.09.08
NAIH-7915-2-2023 A rendőrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló 32/2009. (VIII. 19.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2023.09.08
NAIH-7914-2-2023 A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervnél foglalkoztatott fegyveres biztonsági őrök alkalmasságvizsgálatáról szóló BM rendelet .pdf 2023.09.08
NAIH-7913-2-2023  A fegyveres biztonsági őrök fegyver viselésére való egészségi és pszichológiai alkalmasságának feltételeiről, valamint a fegyver viselésére való alkalmasság vizsgálatának és ellenőrzésének a szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2023.09.08 
NAIH-7896-2-2023   A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendeletnek az online térben elkövetett bűncselekmények felderítésére specializálódott egység felállítása érdekében szükséges módosításáról szóló BM rendelet  .pdf 2023.09.08 
NAIH-7865-2-2023   A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf  2023.09.01
2023. augusztus      
NAIH-7865-2/2023 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása .pdf 2023.08.31
NAIH-7755-2-2023 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/868 rendelete (2022. május 30.) az európai adatkormányzásról és az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról (adatkormányzási rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) jogharmonizációs javaslat .pdf 2023.08.29
NAIH-7754-2-2023 A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény hatálybalépésével kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2023.08.28
NAIH-7556-2-2023 A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban akcióterv .pdf 2023.08.23
NAIH-7439-2-2023 Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.08.17
NAIH-7438-2-2023 Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló törvény .pdf 2023.08.17
NAIH-7385-3/2023 Az Európa Tanács Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezményéhez csatolt, a megerősített együttműködésről és az elektronikus bizonyítékok átadásáról szóló második kiegészítő jegyzőkönyve .pdf 2023.08.17
NAIH-7371-2-2023 Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2023.08.10
NAIH-7369-2-2023 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.08.10
NAIH-7272-2-2023 A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.08.07
NAIH-7276-2-2023 A felzárkózó és kedvezményezett települések listájáról, valamint egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.08.04
NAIH-7273-2-2023 Az egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.08.04
NAIH-7216-2-2023 A 2023/2024. tanév rendjéről szóló BM rendelet .pdf 2023.08.03
2023. július       
NAIH-7063-2-2023 A halottvizsgálattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.07.28
NAIH-7058-2-2023 A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2023.07.28
NAIH-7031-2-2023 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2023.07.28
NAIH-6767-3/2023 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.07.14
NAIH-6627-1-2023 A Családjogi Civil Munkacsoport családjogi jogalkotást érintő javaslata - közös szülői felügyelet, törvényes képviselők gyermekük képviseletében egészségügyi dokumentáció kezelése .pdf 2023.07.10
 NAIH-6585-2-2023  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve keretében megvalósuló "A XXI. Századi egészségügy feltételeinek kialakítása" című intézkedéshez kapcsolódó tervezési jelentés - Integrált betegút .pdf 2023.07.07
 NAIH-5781-4-2023  A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet - diákigazolványok másolatának benyújtása .pdf 2023.07.04
 NAIH-6537-2-2023  A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok eljárásait, valamint az anyakönyvi eljárásokat érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.07.04
2023.június      
NAIH-6490-2-2023 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.06.29
NAIH-6452-2-2023 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az emelt biztonságú pszichiátriai ellátással összefüggő módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2023.06.29
NAIH-6450-2-2023 A cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet .pdf 2023.06.29
NAIH-6441-2-2023 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre vonatkozó díjképzés átláthatóságának biztosítása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által közérdekből közzéteendő adatok köréről és a közzététel módjáról szóló EM rendelet .pdf 2023.06.29
NAIH-5235-4-2023 A 2023. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2023.06.29
NAIH-5235-2-2023 A 2023. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2023.06.29
NAIH-4271-2-2023 A 2023. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2023.0629
NAIH-5233-4-2023 A honvédelmi felkészítés 2023. évi egyes kérdéseiről szóló kormányhatározat .pdf 2023.06.28
NAIH-5233-2-2023 A honvédelmi felkészítés 2023. évi egyes kérdéseiről szóló kormányhatározat .pdf 2023.06.28
NAIH-4270-2-2023 A honvédelmi felkészítés 2023. évi egyes kérdéseiről szóló kormányhatározat .pdf 2023.06.28
NAIH-6384-2-2023 A 2023-2025 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia .pdf 2023.06.23
NAIH-6382-2-2023 A humánigazgatási és egyéb belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2023.06.22
NAIH-6335-2-2023 A biztonsági összekötő személy rendszeres szakmai képzésére, továbbképzésére vonatkozó szabályokról szóló BM rendelet .pdf 2023.06.22
NAIH-6289-2-2023 A belügyi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.06.22
NAIH-6383-2-2023 A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 9/2023. (IV. 27.) MK rendelet módosításáról szóló MK rendelet .pdf 2023.06.21
 NAIH-6220-2-2023  A helyi közszolgáltatás információs rendszerről szóló 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.06.16
 NAIH-6208-2-2023  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról szóló 27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2023.06.16
2023.május      
NAIH-5879-2-2023 A gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról szóló T/4025 számú törvényjavaslat .pdf 2023.05.30
NAIH-5874-2-2023 Az egyes iparszabályozási tárgyú rendeletek módosításáról szóló GFM rendelet .pdf 2023.05.30
NAIH-5814-2-2023 A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2023.05.30
NAIH-5781-2-2023 A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló BM rendelet .pdf 2023.05.30
NAIH-5689-2-2023 A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló T/4026 számú törvényjavaslat .pdf 2023.05.22
NAIH-5640-2-2023 A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló törvény .pdf 2023.05.16
NAIH-5432-2-2023 A Záhony közúti határátkelőhely fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 130/2021. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.05.12
NAIH-5406-2-2023 A közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3780 számú törvényjavaslat .pdf 2023.05.12
NAIH-5371-2-2023 Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2023.05.08
NAIH-5356-2-2023 A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2023.05.08
NAIH-5320-3-2023 Az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.05.08
NAIH-3877-2-2023 A köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényben foglalt státusztörvény .pdf 2023.05.08
NAIH-4047-9-2023 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvény ismételt visszamutatásra .pdf 2023.05.04
NAIH-5235-2/2023 A 2023. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2023.05.02
NAIH-5233-2/2023 A honvédelmi felkészítés 2023. évi egyes kérdéseiről szóló kormányhatározat .pdf 2023.05.02
NAIH-5180-2-2023 A szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó törvénymódosításokról szóló törvény .pdf 2023.05.02
2023. április      
NAIH-5061-2-2023 Az egyes földügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.04.27
NAIH-4047-7-2023 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvény visszamutatásra .pdf 2023.04.27
NAIH-4971-2-2023 Az előállítás és az elővezetés végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek egyes tételeiről és mértékéről, valamint az elrendelő szerv részére történő igazolásáról és a költségek megtérítéséről szóló BM rendelet .pdf 2023.04.25
NAIH-4954-2-2023 Az egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról szóló törvény .pdf 2023.04.21
NAIH-4830-2-2023 Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.04.21
NAIH-4826-3-2023 A büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.04.21
NAIH-4809-2-2023 Az egyes családtámogatási, egészségbiztosítási, valamint gyermek- és ifjúságpolitikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.04.21
NAIH-4047-5-2023 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.04.21
NAIH-4726-2-2023 Az Európai Unió Adatkormányzási rendeletének alkalmazásához szükséges rendeletmódosításról szóló kormányrendelet .pdf 2023.04.17
NAIH-4724-2-2023 Az Európai Unió adatkormányzási rendeletének alkalmazásához szükséges törvénymódosításokról szóló törvény .pdf 2023.04.17
NAIH-4720-2-2023 A nemzeti adatvagyon-gazdálkodás megvalósításának helyzetéről szóló jelentés .pdf 2023.04.17
NAIH-3370-4-2023 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény titokfelügyeleti hatósági eljárásra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása (melléklet) .pdf 2023.04.13
NAIH-4625-2-2023 A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló T/3314. számú törvényjavaslat .pdf 2023.04.12
NAIH-4568-2-2023 A hivatásos jogviszonnyal összefüggő, valamint a nyilvántartásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.04.12
NAIH-4507-2-2023 A kisajátítási eljárás során a kártalanítási érték meghatározása kapcsán kirendelt szakértők szakvéleményének tartalmával kapcsolatos szakmai irányító körlevél véleményezése  .pdf 2023.04.12
NAIH-4416-2-2023 A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.04.12
NAIH-4349-6-2023 Az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.04.12
2023. március      
NAIH-4504-2-2023 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról szóló rendelet .pdf 2023.03.31
NAIH-4306-2-2023 Az állampolgársági és anyakönyvi eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.03.28
NAIH-4268-2-2023 A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet módosításáról szóló IM rendelet .pdf 2023.03.28
NAIH-4267-2-2023 A békéltető testületi elnöki és tagsági feladat ellátására vonatkozó kiválasztási eljárás szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló IM rendelet .pdf 2023.03.28
NAIH-4266-2-2023 A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.03.28
NAIH-4265-2-2023 Az elérhetőbb fogyasztóvédelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.03.28
NAIH-4349-4-2023 Az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról szóló törvény visszamutatásra .pdf 2023.03.27
NAIH-4349-2-2023 Az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.03.27
NAIH-4124-2-2023 Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.03.27
NAIH-4047-2-2023 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2023.03.20
NAIH-3880-2-2023 Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2023.03.13
NAIH-3877-2-2023 A köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.03.13
NAIH-3952-2-2023 Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályok módosításáról szóló T/3131. számú törvényjavaslat .pdf 2023.03.08
NAIH-3824-3-2023 Az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó rendelkezésekről szóló törvény .pdf 2023.03.08
NAIH-3818-2-2023 A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról .pdf 2023.03.08
 NAIH-3370-3-2023  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény titokfelügyeleti hatósági eljárásra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása .pdf 2023.03.02
 NAIH-3807-2-2023  Az egyes nyilvántartásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.03.02
2023. február      
NAIH-3721-2-2023 Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.02.27
NAIH-3370-1-2023 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 62. § (4) bekezdésének módosítására javaslat .pdf 2023.02.15
NAIH-3258-2-2023 Az oltottságot igazoló hatósági  igazolvány kiállításának megszüntetésével összefüggésben egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló kormányrendelet .pdf 2023.02.15
NAIH-2898-2-2023 A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság és a Tanúvédelmi Szolgálat Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szervezetébe történő integrációjáról szóló BM rendelet .pdf 2023.02.13
NAIH-2832-2-2023 A különleges jogállású szerveknél, valamint a helyi önkormányzatok és a vármegyei önkormányzatok egyes hivatalainál elrendelhető 2023. évi igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló kormányrendelet .pdf 2023.02.13
 NAIH-2351-2-2023  Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2023.02.01
2023. január      
NAIH-2192-2-2023 A visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2023.01.31
NAIH-2191-2-2023 Az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.01.31
NAIH-2190-2-2023 A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2023.01.31
NAIH-1949-2-2023 A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.01.31
NAIH-1897-2-2023 A veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló BM rendelet .pdf 2023.01.30
NAIH-1757-2-2023 Az egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervhez kapcsolódó módosításáról szóló törvény .pdf 2023.01.30
NAIH-1713-2-2023 A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.01.30
NAIH-1286-2-2023 A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2023.01.24
NAIH-1285-2-2023 A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2023.01.24
NAIH-1284-2-2023 A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló  Megállapodás Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2023.01.24
NAIH-1283-2-2023 A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2023.01.24
NAIH-1230-2-2023 A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveket érintő, egyes humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2023.01.24
NAIH-1138-2-2023 Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény .pdf 2023.01.24
NAIH-681-2-2023 A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2023.01.13
NAIH-680-2-2023 A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság és a Tanúvédelmi Szolgálat Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szervezetébe történő integrációjáról szóló BM rendelet .pdf 2023.01.13