Ügyszám Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya Fájl Dátum
2018. december      
NAIH-7526-2-2018-J A fogvatartottak számára kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosításáról szóló 4/2009. (III. 20.) IRM utasítás módosításáról szóló BM utasítás .pdf 2018.12.20
NAIH-7525-2-2018-J A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2018.12.20
NAIH-7523-2-2018-J A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.12.20
NAIH-7469-2-2018-J A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.12.20
NAIH-6211-8-2018-J Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2018.12.18
NAIH-7373-2-2018-J A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló HM rendelet .pdf 2018.12.13
NAIH-7283-2-2018-J A polgári peres és nemperes eljárásokban, a közigazgatási perben és az egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült költség mértéke megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló IM rendelet .pdf 2018.12.10
NAIH-7281-2-2018-J A közigazgatási hatósági eljárásban, az idegenrendészeti eljárásban és az adóigazgatási eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült költség mértéke megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2018.12.10
NAIH-7231-2-2018-J A terrorellenes feladatok megvalósításához szükséges létszámfejlesztés finanszírozásáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.12.10
NAIH-7165-2-2018-J Az egyes migrációs tárgyú és más kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2018.12.10
NAIH-7106-2-2018-J A kormányzati igazgatásról szóló T/3610. számú törvényjavaslat .pdf 2018.12.10
NAIH-6876-2-2018-J Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi ….. törvénnyel összefüggő Korm. rendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.12.10
NAIH-6875-2-2018-J Az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2018.12.10
NAIH-6874-2-2018-J Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről szóló kormányrendelet .pdf 2018.12.10
NAIH-7074-4-2018-J A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet átdolgozott, visszamutatásra megküldött tervezete .pdf 2018.12.05
NAIH-7140-2-2018-J A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2018.12.03
NAIH-7130-2-2018-J A Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiájáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.12.03
2018. november      
NAIH-6005-6-2018-J A 2021. évi népszámlálásról szóló törvény .pdf 2018.11.29
NAIH-6670-5-2018-J A rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyról szóló törvényhez tartozó adatvédelmi hatásvizsgálat .pdf 2018.11.29
NAIH-7064-2-2018-J Az egyes migrációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.11.29
NAIH-7074-2-2018-J A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet .pdf 2018.11.29
NAIH-7088-2-2018-J A Magyarország hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó Stratégiájáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.11.29
NAIH-7090-2-2018-J A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.11.29
NAIH-6943-2-2018-J Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2018.11.27
NAIH-6944-2-2018-J A polgári célú robbanóanyagok szállításának és belföldi átadásának rendőrségi engedélyezési eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló BM rendelet .pdf 2018.11.27
NAIH-6933-2-2018-J A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.11.22
NAIH-6400-6-2018-J A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról, valamint a sportversenyek tiltott befolyásolása elleni nemzeti platformról szóló kormányhatározat .pdf 2018.11.16
NAIH-6413-5-2018-J Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2018.11.16
NAIH-6624-4-2018-J A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/2939. számú törvényjavaslat .pdf 2018.11.16
NAIH-6822-2-2018-J Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.11.16
NAIH-6873-2-2018-J A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.11.16
NAIH-6898-2-2018-J A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról szóló 361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.11.16
NAIH-6647-2-2018-J A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet felülvizsgálata .pdf 2018.11.12
NAIH-6748-2-2018-J A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneteli követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet és a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneteli követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2018.11.12
NAIH-6723-2-2018-J Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2018.11.08
NAIH-6608-2-2018-J A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2018.11.07
NAIH-6618-2-2018-J A szakképzési centrumok fenntartásában működő egyes egészségügyi szakképző intézmények átadásáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.11.07
NAIH-6669-2-2018-J Az egészségügyi középfokú szakképzésbe és az egészségtudományi felsőoktatásba járó tanulók/hallgatók ösztöndíj támogatásáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.11.07
NAIH-6670-2-2018-J A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény .pdf 2018.11.07
NAIH-6355-2-2018-J Az egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2018.11.06
NAIH-6619-2-2018-J Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet jogharmonizációs célú javaslata .pdf 2018.11.06
2018.október      
NAIH-6624-2-2018-J A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosítását tartalmazó T/2939. számú törvényjavaslat .pdf 2018.10.31
NAIH-6436-2-2018-J Az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő további teendőkről szóló kormányhatározat .pdf 2018.10.31
NAIH-6435-2-2018-J Egyes kormányrendeleteknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.10.31
NAIH-6434-2-2018-J Egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2018.10.31
NAIH-6428-2-2018-J A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé történő alakulásáról szóló törvény .pdf 2018.10.31
NAIH-6427-2-2018-J Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról szóló törvény, valamint a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolaos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról szóló MvM rendelet .pdf 2018.10.31
NAIH-6414-2-2018-J Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásához kapcsolódó költségek biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.10.31
NAIH-6413-3-2018-J Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló kormányrendelet .pdf 2018.10.31
NAIH-6400-2-2018-J A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvény, valamint a sportversenyek tiltott befolyásolása elleni nemzeti platformról szóló kormányhatározat .pdf 2018.10.31
NAIH-6389-2-2018-J Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2018.10.31
NAIH-6338-2-2018-J A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatóházának beruházásával összefüggő közigazgatósági hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 51/2018. (III. 19.) Korm. rendelet .pdf 2018.10.31
NAIH-6337-2-2018-J A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatóházának megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.10.31
NAIH-6320-2-2018-J Az országgyűlési képviselői igazolvánnyal történő belépés rendjéről, valamint a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról szóló HM rendelet .pdf 2018.10.31
NAIH-6319-2-2018-J A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hajléktalan személyek ellátásával kapcsolatos módosításáról szóló törvény .pdf 2018.10.31
NAIH-6280-2-2018-J A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.10.31
NAIH-6272-2-2018-J Az oktatási nyilvántartásról szóló törvény .pdf 2018.10.31
NAIH-6256-2-2018-J A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló kormányrendelet .pdf 2018.10.31
NAIH-6254-2-2018-J Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.10.31
NAIH-6252-2-2018-J A helyi önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek részére biztosított kincstári könyvvezetési szolgáltatás kialakításáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.10.31
NAIH-6247-2-2018-J Az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai, közműszolgáltatási és adózási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2018.10.31
NAIH-6244-4-2018-J A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2018.10.31
NAIH-6244-2-2018-J A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2018.10.31
NAIH-6219-2-2018-J Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2018.10.31
NAIH-6217-2-2018-J Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2018.10.31
NAIH-6215-2-2018-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2018.10.31
NAIH-6211-4-2018-J Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2018.10.31
NAIH-6211-3-2018-J Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2018.10.31
NAIH-6112-2-2018-J Az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.10.31
NAIH-6211-2-2018-J Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal szakkonzuli hálózatának fejlesztéséről  szóló törvény .pdf 2018.10.18
NAIH-6005-4-2018-J A 2021. évi népszámlálásról szóló törvény .pdf 2018.10.09
NAIH-6123-2-2018-J Az egyes törvényeknek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról szóló kormány-előterjesztés .pdf 2018.10.09
NAIH-6243-2-2018-J Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2018.10.08
NAIH-6172-2-2018-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2018.10.08
NAIH-6115-2-2018-J A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény záró rendelkezései elé iktatandó új fejezet véleményezése: Infotv. 27. § (2) bekezdés f) pontjában szereplő korlátozás .pdf 2018.10.08
NAIH-6105-2-2018-J Az egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2018.10.08
NAIH-6090-2-2018-J Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2018.10.03
NAIH-5578-3-2018-J A belügyi tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2018.10.01
2018.szeptember      
NAIH-5961-2-2018-J A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2018.09.28
NAIH-5988-2-2018-J Az egyes sarkalatos törvényi rendelkezéseknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi C. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2018.09.28
NAIH-5798-2-2018-J Az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2018.09.27
NAIH-5956-2-2018-J A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló törvény .pdf 2018.09.24
NAIH-5813-2-2018-J A Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2018.09.19
NAIH-5254-2-2018-J A Belügyminisztérium egyeztetésre bocsátott jogszabály-tervezeteinek elektronikus közzétételi gyakorlatának véleményezése .pdf 2018.09.14
NAIH-5741-2-2018-J A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségekről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2018.09.13
NAIH-5748-2-2018-J A Magyarország Kormánya és Ukrajna között a személyek visszafogadásáról szóló, Luxemburgban, 2007. június 18. napján aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2018.09.13
NAIH-5750-2-2018-J A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetjei között az Európai Közösség és Ukrajna között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Luxemburgban 2007. június 18. napján aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló kormányrendelet .pdf 2018.09.13
NAIH-5769-2-2018-J A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1993. év február hónap 26. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi XXIV. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló törvény .pdf 2018.09.13
NAIH-5795-2-2018-J Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.09.13
NAIH-5715-2-2018-J A Nemzeti Radon Cselekvési Terv elfogadásáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.09.11
NAIH-5743-2-2018-J A Budapest II. kerület, Labanc u. 57. szám alatti ingatlanegyüttes átalakítása során feltárt műszaki és építési hiányosságok helyreállításával kapcsolatos beruházások, továbbá az elhelyezési feladatok végrehajtásához szükséges források biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.09.11
NAIH-5578-2-2018-J A belügyi tárgyú és kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2018.09.05
NAIH-5580-2-2018-J A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekkel összefüggő rendőrségi eljárás és a rendezvények biztosításával kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2018.09.05
NAIH-5575-2-2018-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló BM rendelet .pdf 2018.09.04
NAIH-5576-2-2018-J A bel- és igazságügyi területet érintő Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló kormányhatározat .pdf 2018.09.04
NAIH-5577-2-2018-J A bel- és igazságügyi területet érintő uniós határregisztrációs rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati inrézkedésekről és az azok végrehajtását koordináló munkacsoport létrehozásáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.09.04
NAIH-5596-2-2018-J Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban eljáró egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet .pdf 2018.09.04
NAIH-5657-2-2018-J A szociális szolgáltató rendszer számára a hajléktalan ellátással összefüggésben szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.09.04
NAIH-5672-2-2018-J Belügyi tárgyú és kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény; a vízgazdálkodási törvény adatkezelési szabályainak módosítása .pdf 2018.09.04
2018.augusztus      
NAIH-5513-2-2018-J Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.08.28
NAIH-5514-2-2018-J Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról szóló PM rendelet .pdf 2018.08.28
NAIH-5515-2-2018-J Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet, és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.08.28
NAIH-5516-2-2018-J Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport 2018. évi előirányzatairól történő átcsoportosításról szóló kormányhatározat .pdf 2018.08.28
NAIH-5367-2-2018-J Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.08.28
NAIH-5101-2-2018-J A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.08.22
NAIH-5125-2-2018-J A mentesített beszerzésekkel kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.08.22
NAIH-5126-2-2018-J A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.08.22
NAIH-5132-2-2018-J Az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2018.08.22
NAIH-5141-2-2018-J A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyverek hatástalanítására vonatkozó európai uniós követelményekkel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.08.22
NAIH-5146-2-2018-J Az egyes szerzői jogi jogszabályok fogyatékosságügyi célú megalkotásáról és módosításáról szóló törvény .pdf 2018.08.22
NAIH-5164-2-2018-J Az egyes szellemi tulajdoni tárgyú rendeletek módosításáról szóló IM rendelet .pdf 2018.08.22
NAIH-5165-2-2018-J Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.08.22
NAIH-5166-2-2018-J A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról szóló ITM rendelet .pdf 2018.08.22
NAIH-5189-2-2018-J A 2014-2020-as programozási időszak keretében megvalósításra kerülő Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely beruházás kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.08.22
NAIH-5337-2-2018-J Az olvasási képességet hátráltató fogyatékosságban szenvedő kedvezményezett személyek javára végezhető szabad felhasználás részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2018.08.22
NAIH-5364-2-2018-J Az adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló IM rendelet .pdf 2018.08.22
NAIH-4899-2-2018-J A harmadik országbeli állampolgárok egyes kategóriáinak magyarországi tartózkodását korlátozó jogi lehetőségekről, valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal strukturális átalakításának koncepciójáról szóló Kormány jelentés .pdf 2018.08.02
2018.július      
NAIH-4530-2-2018-J A közterület használatának egységes nyilvántartási rendszerének kialakításához és működtetéséhez szükséges többletforrás-igényről szóló kormányhatározat .pdf 2018.07.13
NAIH-4531-2-2018-J A közterület használatának egységes nyilvántartásáról szóló törvény .pdf 2018.07.13
NAIH-4431-2-2018-J A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény Végrehajtási Megállapodása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról  szóló kormányhatározat .pdf 2018.07.13
NAIH-4432-2-2018-J A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2018.07.13
NAIH-4441-2-2018-J A Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2018.07.13
NAIH-4442-2-2018-J A Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2018.07.13
NAIH-4447-2-2018-J A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2018.07.13
NAIH-4411-2-2018-J A 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.07.10
NAIH-4265-2-2018-J A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.07.09
NAIH-4267-2-2018-J Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.07.09
NAIH-4268-2-2018-J Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2018.07.09
NAIH-4430-2-2018-J Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.07.09
NAIH-4047-2-2018-J Módszertani útmutató az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatásáról .pdf 2018.07.03
NAIH-4168-2-2018-J A magánélet védelméről szóló T/706. számú törvényjavaslat .pdf 2018.07.02
NAIH-4195-2-2018-J A gyülekezési jogról szóló T/707. számú törvényjavaslat .pdf 2018.07.02
2018.június      
NAIH-3979-2-2018-J Az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló ITM rendelet .pdf 2018.06.28
NAIH-3982-2-2018-J Az üzleti titok védelméről szóló T/386. számú törvényjavaslat egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló törvény .pdf 2018.06.25
NAIH-3753-2-2018-J A Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény visszamutatása .pdf 2018.06.15
NAIH-3758-2-2018-J A Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2018.06.15
NAIH-3779-2-2018-J A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.06.15
NAIH-3780-2-2018-J A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2018.06.15
NAIH-3895-2-2018-J A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2018.06.15
NAIH-3798-2-2018-J A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.06.14
NAIH-3799-2-2018-J A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet .pdf 2018.06.14
NAIH-3778-2-2018-J Az egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról szóló T/333. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokkal kapcsolatos kormányzati álláspont kialakításáról szóló törvényjavaslat .pdf 2018.06.12
2018.május      
NAIH-3456-2-2018-J A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet .pdf 2018.05.31
2018.április      
NAIH-582-3-2018-J A magyarországi munkáltatók által foglalkoztatottak személyes adatainak őrzésével kapcsolatos törvénymódosítás .pdf 2018.04.18
NAIH-2163-2-2018-J Az egyes büntetőeljárási cselekményekről és büntetőeljárásban részt vevő személyekről szóló IM rendelet .pdf 2018.04.18
NAIH-2166-2-2018-J Az (EU) 2017/2225 és (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendeletek jogharmonizációs célú javaslatainak egyeztetése .pdf 2018.04.18
NAIH-2261-2-2018-J Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2018.04.18
NAIH-2266-2-2018-J Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2018.04.18
NAIH-2403-2-2018-J A társadalombiztosítási ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló kormányrendelet .pdf 2018.04.18
NAIH-2453-2-2018-J A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló IM rendelet .pdf 2018.04.18
NAIH-2220-2-2018-J Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2018.04.11
2018.március      
NAIH-1744-2-2018-J A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2018.03.14
NAIH-1613-2-2018-J A 2018/2019. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet .pdf 2018.03.09
NAIH-1709-2-2018-J A 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben induló Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.03.09
NAIH-1569-2-2018-J Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2018.03.07
NAIH-1570-2-2018-J Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló 53/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2018.03.07
NAIH-1614-2-2018-J Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2018.03.07
NAIH-1615-2-2018-J Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet, továbbá az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2018.03.07
NAIH-1632-2-2018-J A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről szóló kormányrendelet .pdf 2018.03.07
2018. február      
NAIH-1280-2-2018-J A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2018.02.28
NAIH-1282-2-2018-J Az Országgyűlési Őrség parancsnoki nyomozásának szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2018.02.28
NAIH-1283-2-2018-J A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.02.28
NAIH-1349-2-2018-J A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2018.02.28
NAIH-1390-2-2018-J A bírói engedélyhez kötött eszközök alkalmazása indítványozásával, engedélyezésével, illetve igénybevételével kapcsolatos szabályokról szóló BM rendelet .pdf 2018.02.28
NAIH-1391-2-2018-J A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott érintett Védelmi Program keretében biztosított védelmének részletes szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2018.02.28
NAIH-1392-2-2018-J A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2018.02.28
NAIH-1393-2-2018-J Az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításairól szóló BM rendelet .pdf 2018.02.28
NAIH-1467-2-2018-J Az egyes belügyi feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2018.02.28
NAIH-1517-2-2018-J A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.02.28
NAIH-1519-2-2018-J Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2018.02.28
NAIH-597-2-2018-V A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló játékosvédelmi nyilvántartással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató .pdf 2018.02.20
NAIH-1113-2-2018-J Az "okos város" funkcionalitás magyarországi elterjedését szolgáló központi szolgáltatásplatform létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló kormányhatározat .pdf 2018.02.15
NAIH-1114-2-2018-J Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.02.15
NAIH-1115-2-2018-J A terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.02.15
NAIH-1038-2-2018-J A Londonban, 1985. október 16-án kelt, "a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben" tárgyú megállapodás kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2018.02.12
NAIH-1040-2-2018-J A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a büntetés-végrehajtási szervezet 2017. évi ellátási tevékenységéről szóló jelentés .pdf 2018.02.12
NAIH-1169-2018-J A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításának kezdeményezése .pdf 2018.02.12
NAIH-844-2-2018-J Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.02.09
NAIH-932-2-2018-J Az állami közfeladat-kataszterről szóló kormányrendelet .pdf 2018.02.09
NAIH-953-2-2018-J Az állami közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.02.09
NAIH-719-2-2018-J Az Ipar 4.0 iparfejlesztési stratégiáról és intézkedési programjáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.02.05
NAIH-660-2-2018-J Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és feldolgozás részletes szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2018.02.02
2018. január      
NAIH-744-2-2018-J A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2018.01.31
NAIH-677-2-2018-J A hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelv átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.01.31
NAIH-527-2-2018-J A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia akciótervi szintű feladatainak megvalósításáról (2018-2020) és a jogszabályi környezet felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.01.24
NAIH-610-2-2018-J A helyi közszolgáltatás információs rendszerről, valamint a központosított elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.01.24
NAIH-611-2-2018-J A helyi közszolgáltatás információs rendszer működéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.01.24
NAIH-586-2-2018-J A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2018.01.23
NAIH-579-2-2018-J A GDPR végrehajtását biztosító jogharmonizáció kezdeményezése .pdf 2018.01.22
NAIH-579-3-2018-J A GDPR végrehajtását biztosító jogharmonizáció kezdeményezése .pdf 2018.01.22
NAIH-383-2-2018-J Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2018.01.19
NAIH-386-2-2018-J Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2018.01.19
NAIH-582-2018-J A magyarországi munkáltatók által foglalkoztatottak személyes adatainak őrzése .pdf 2018.01.19
NAIH-154-2-2018-J A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezető gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (IV. 10.) NFM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet .pdf 2018.01.12
NAIH-362-2-2018-J A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2018.01.12