Ügyszám Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya Fájl Dátum
 2022.augusztus      
 NAIH-7077-2-2022  A nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2019/1024. európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésére vonatkozó jogharmonizációs javaslat .pdf 2022.08.31
 NAIH-6596-2-2022 A nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2019/1024. európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésére vonatkozó jogharmonizációs javaslat .pdf 2022.08.04 
2022. július      
NAIH-6440-2-2022 A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól szóló 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról szóló SZTFH rendelet .pdf 2022.07.26
NAIH-6378-2-2022 A 2023. évre szóló Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) adatfelvételei .pdf 2022.07.26
NAIH-6369-2-2022 A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és működéséről, valamint az 1053/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2022. június 9-i (EU) 2022/922 rendelettel kapcsolatos jogharmonizációs módosítása .pdf 2022.07.26
NAIH-6274-2-2022 A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/559 számú törvényjavaslat .pdf 2022.07.26
NAIH-6181-2-2022 A koncessziós eljárásokkal és a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetésének részletes szabályairól szóló SZTFH rendelet .pdf 2022.07.06
NAIH-6154-2-2022 A 2022/2023. tanév rendjéről szóló BM rendelet .pdf 2022.07.06
 NAIH-5956-5-2022 Az európai adatkormányzásról és az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról (adatkormányzási rendelet) szóló, 2022. május 30-i (EU) 2022/868 európai parlamenti és tanácsi rendelet jogharmonizációs célú módosítása - módosított változat .pdf 2022.07.06
 NAIH-5871-4-2022 Egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2022.07.04
 2022. június      
NAIH-5956-3-2022 Az európai adatkormányzásról és az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról (adatkormányzási rendelet) szóló, 2022. május 30-i (EU) 2022/868 európai parlamenti és tanácsi rendelet jogharmonizációs célú módosítása .pdf 2022.06.30
NAIH-6075-3-2022 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/369 számú törvényjavaslat .pdf 2022.06.28
NAIH-6075-2-2022 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/369 számú törvényjavaslat .pdf 2022.06.28
NAIH-6075-1-2022 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/369 számú törvényjavaslat .pdf 2022.06.28
 NAIH-5941-4-2022  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.06.28
 NAIH-5941-2-2022  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.06.21
 NAIH-5871-2-2022 Egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.06.17
 NAIH-5774-2-2022 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C § (4b) bekezdéssel történő kiegészítése, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 28. § (4b) bekezdéssel történő kiegészítése .pdf 2022.06.13
 NAIH-5665-2-2022 Az egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2022.06.07
 NAIH-5591-2-2022 Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény .pdf 2022.06.07
2022. május      
NAIH-5467-2-2022 A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.05.25
NAIH-5466-2-2022 A honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.05.25
NAIH-5533-2-2022 A koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról szóló kormányrendelet .pdf 2022.05.25
NAIH-5532-2-2022 Az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyeztetett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2022.05.25
NAIH-5531-2-2022 Az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló kormányrendelet .pdf 2022.05.25
NAIH-5357-2-2022 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 55. § (7) bekezdésének módosítása - adatkezelési rendelkezés .pdf 2022.05.17
NAIH-5194-2-2022 A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló T/27 számú törvényjavaslat .pdf 2022.05.06
NAIH-5059-2-2022 Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.05.02
NAIH-5058-2-2022 Az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának támogatásáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.05.02
NAIH-5057-2-2022  Az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.05.02
NAIH-4992-2-2022  A szerkezetátalakítási szakértők továbbképzésének szabályairól szóló NVTNM rendelet .pdf 2022.05.02
2022. április      
NAIH-4849-2-2022 Az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló törvény .pdf 2022.04.22
NAIH-4848-2-2022 A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.04.22
NAIH-4847-2-2022 A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.04.22
NAIH-4846-2-2022 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.04.22
NAIH-4845-2-2022 Az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2022.04.22
NAIH-4844-2-2022 A Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre, és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásához, valamint a külföldön kapott Covid-19 elleni védőoltás magyarországi regisztrációjához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló törvény .pdf 2022.04.22
NAIH-4843-2-2022 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.04.22
NAIH-4552-4-2022  A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.04.19 
NAIH-407-1-2022  Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2022-2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló kormányhatározat .pdf 2022.04.14
 NAIH-4552-2-2022  A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.04.13
2022. március      
NAIH-4146-2-2022 Az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló kormányrendelet .pdf 2022.03.28
NAIH-4065-2-2022 Az in vitro fertilizációs eljárások egyes veszélyhelyzeti szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2022.03.25
NAIH-4044-2-2022 A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.03.25
NAIH-3853-3-2022 Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 13. § (5) és (7) bekezdésével kapcsolatos állásfoglalás .pdf 2022.03.24
NAIH-3688-2-2022 Az Ukrajna területéről érkezett személyek magyarországi szálláshelyéről szóló adatszolgáltatási kötelezettségről szóló veszélyhelyzeti kormányrendelet .pdf 2022.03.10
NAIH-3523-2-2022 A takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló kormányrendelet .pdf 2022.03.07
NAIH-3508-2-2022 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.03.04
2022. február       
NAIH-2723-6-2022 Az idősügyi digitalizációs program megvalósításához szükséges adatkezeléssel kapcsolatos, veszélyhelyzet ideje alatt érvényes egyes szabályokról szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2022.02.15
NAIH-2723-4-2022 Az idősügyi digitalizációs program megvalósításához szükséges adatkezeléssel kapcsolatos, veszélyhelyzet ideje alatt érvényes egyes szabályokról szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2022.02.15
NAIH-2734-2-2022 A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf  2022.02.10
 NAIH-2723-2-2022 Az idősügyi digitalizációs program megvalósításához szükséges adatkezeléssel kapcsolatos, veszélyhelyzet ideje alatt érvényes egyes szabályokról szóló kormányrendelet .pdf  2022.02.09
2022. január      
NAIH-26-2-2022 "Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégia" 2020-2021. évre vonatkozó intézkedési tervének végrehajtásáról szóló jelentés .pdf 2022.01.10
NAIH-637-2-2022 A veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésével kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló kormányrendelet .pdf 2022.01.12
NAIH-640-2-2022 A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.01.13
NAIH-854-2-2022 A felsőoktatásra vonatkozó egyes járványügyi egészségügyi adatok kezeléséről szóló kormányrendelet .pdf 2022.01.17
NAIH-856-2-2022 Az egyes felsőoktatási intézmények adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló kormányrendelet .pdf 2022.01.17
NAIH-863-2-2022 A Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2022.01.17
NAIH-736-2-2022 Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2022.01.19
NAIH-1303-2-2022 A bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló SzTFH rendelet .pdf 2022.01.25