Ügyszám Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya Fájl Dátum
2022. december      
NAIH-9323-2-2022 Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2022.12.20
NAIH-9271-2-2022 A Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.12.20
NAIH-9209-2-2022 A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendeletnek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2022. évi … törvénnyel összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.12.20
NAIH-9208-2-2022 Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet módosításáról szóló IM rendelet .pdf 2022.12.20
NAIH-9207-2-2022 A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.12.20
NAIH-9192-2-2022 Az egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2022.12.20
NAIH-9189-2-2022 Az egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.12.20
NAIH-8923-4-2022 A veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártásának engedélyezésére, ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó hatósági tevékenységről szóló kormányrendelet .pdf 2022.12.20
NAIH-9188-2-2022 A szabálysértési eljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2022.12.19
NAIH-9176-2-2022 A szerződéses határvadász jogviszonyával, képzésével és vizsgáztatásának rendjével összefüggő egyes szabályokról szóló BM rendelet .pdf 2022.12.16
NAIH-9191-2-2022 Az igazgatási szünettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.12.15
NAIH-8992-2-2022 Az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasság vizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról szóló BM rendelet .pdf 2022.12.09
NAIH-8788-2-2022 A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló MK rendelet .pdf 2022.12.07
 NAIH-8696-4-2022 A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló BM rendelet visszamutatásra .pdf 2022.12.05
 2022. november      
NAIH-7199-2-2022 A Magyarország Nemzeti Digitalizációs Stratégiájáról (2022-2030), valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló kormányhatározat (Magyar Közlöny 197. szám 11. 30.) .pdf 2022.09.05
NAIH-8923-2-2022 A veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártásának engedélyezésére, ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó hatósági tevékenységről szóló kormányrendelet .pdf 2022.11.30
NAIH-8921-2-2022 A Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.11.30
NAIH-8920-2-2022 A szabálysértési eljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2022.11.30
NAIH-8696-2-2022 A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2022.11.30
 NAIH-8879-2-2022  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.11.28
NAIH-6596-7-2022 A nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2019/1024. európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésére vonatkozó jogharmonizációs javaslat ismételt visszamutatásra - megfelelési táblázat egyeztetése .pdf 2022.11.18
NAIH-8760-2-2022 A hivatalos lapban történő közzététellel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.11.24
NAIH-8704-2-2022 Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.11.24
NAIH-8643-2-2022 Az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról szóló T/2032 számú törvényjavaslat .pdf 2022.11.21
NAIH-8645-2-2022 Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról szóló T/2033 számú törvényjavaslat .pdf 2022.11.18
NAIH-8524-2-2022 Az egyes  ivóvíz-használattal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2022.11.18
NAIH-8523-2-2022 Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet .pdf 2022.11.18
NAIH-8521-2-2022 Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet .pdf 2022.11.18
NAIH-8214-7-2022 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvény ismételt visszamutatásra .pdf 2022.11.15
NAIH-8515-2-2022  Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2022.11.14
NAIH-8466-2-2022 Az egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást és postaügyet érintő törvények módosításáról szóló T/1842 számú törvényjavaslat .pdf 2022.11.14
NAIH-8454-2-2022 A Magyar Honvédség működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/1788 számú törvényjavaslat .pdf 2022.11.14
NAIH-8375-2-2022 A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.11.14
NAIH-8512-2-2022 A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.11.11
NAIH-8352-2-2022 Az egyes adótörvények módosításáról szóló T/1614 számú törvényjavaslat .pdf 2022.11.08
NAIH-8307-2-2022 A Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2022.11.08
NAIH-8263-2-2022 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény részeként az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény minősítésre vonatkozó szabályainak módosítása .pdf 2022.11.08
NAIH-8241-2-2022 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/1619 számú törvényjavaslat/A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.11.08
NAIH-8215-4-2022 A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2022.11.08
NAIH-7944-4-2022 Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló T/1616 számú törvényjavaslat .pdf 2022.11.08
NAIH-8214-2-2022 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.11.02
 NAIH-8210-2-2022  A kötelező egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait támogató informatikai rendszerek (e-Pell) kialakításához szükséges, egyes társadalombiztosítási törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2022.11.02
 NAIH-8072-2-2022  A területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/1617 számú törvényjavaslat .pdf 2022.11.02 
 NAIH-8054-2-2022  Az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2022.11.02
NAIH-7889-4-2022   A különleges jogállású szerv vezetője által meghatározott igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló kormányrendelet .pdf 2022.11.02
2022. október      
NAIH-8081-2-2022 Az egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2022.10.20
NAIH-7906-2-2022 A nemzeti minősített adat felülvizsgálata eredményének a minősítő által a címzettek felé történő értesítési kötelezettsége, valamint a titkos ügykezelő feladatának szabályozási hiányossága kapcsán a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítására ajánlás .pdf 2022.10.18
NAIH-7992-2-2022 Az egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2022.10.17
NAIH-7991-2-2022 Az egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.10.17
NAIH-7817-4-2022 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról szóló törvény visszamutatásra .pdf 2022.10.14
NAIH-7944-2-2022 Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.10.13
NAIH-7907-2-2022 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.10.13
NAIH-7889-2-2022 A különleges jogállású szerv vezetője által meghatározott igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló kormányrendelet .pdf 2022.10.13
NAIH-7826-2-2022 A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2022.10.12
NAIH-7825-2-2022 A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló IM rendelet .pdf 2022.10.12
NAIH-7824-2-2022 A kereskedelemmel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.10.12
NAIH-7823-2-2022 Az (EU) 2020/1828 irányelv szerinti a jegyzékbe való felkerülés céljából lefolytatandó eljárásról, valamint a jogsérelem orvoslására irányuló képviseleti keresetek finanszírozásának vizsgálatáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.10.12
NAIH-7822-2-2022 A cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2022.10.12
NAIH-7842-2-2022 Az egyes felnőttképzéssel és szakképzéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.10.11
NAIH-7841-2-2022 A felnőttképzést érintő egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2022.10.11
NAIH-7817-2-2022 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.10.11
NAIH-7798-2-2022 Az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet .pdf 2022.10.10
NAIH-7797-2-2022 Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2022.10.10
NAIH-7788-2-2022 A Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2022.10.10
NAIH-7787-2-2022 Az egyes gyermekvédelmi és szociális intézkedésekről szóló törvény .pdf 2022.10.10
NAIH-7813-2-2022 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény .pdf 2022.10.06
NAIH-7767-2-2022 Az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.10.06
NAIH-7766-2-2022 Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2022.10.06
NAIH-6596-4-2022 A nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2019/1024. európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésére vonatkozó jogharmonizációs javaslat visszamutatásra .pdf 2022.10.06
2022. szeptember      
NAIH-7647-2-2022 A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény és a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.09.29
NAIH-7636-2-2022 A felszámolóbiztosok, a vagyonfelügyelők, az ideiglenes vagyonfelügyelők és a rendkívüli vagyonfelügyelők, valamint a szerkezetátalakítási szakértők igazolványáról szóló SZTFH rendelet .pdf 2022.09.29
NAIH-7620-2-2022 Az igazolások határokon átnyúló automatizált cseréjét és az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazását szolgáló technikai rendszer műszaki és operatív előírásainak meghatározásáról szóló 2022/1463 bizottsági végrehajtási rendelet jogharmonizációs javaslata .pdf 2022.09.28
NAIH-7609-2-2022 Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló T/706. számú törvényjavaslat .pdf 2022.09.27
NAIH-7462-2-2022 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.09.21
NAIH-7461-2-2022 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.09.21
NAIH-7460-2-2022 Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az európai uniós források felhasználásának ellenőrzéséről szóló törvény .pdf 2022.09.21
NAIH-7482-2-2022 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény - Központi Információs Közadat-nyilvántartás létrehozása .pdf 2022.09.19
NAIH-7464-2-2022 A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.09.19
NAIH-7463-2-2022 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.09.19
NAIH-7458-2-2022 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.09.19
NAIH-7412-2-2022 Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.09.16
NAIH-7242-2-2022 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben tárolt egészségügyi adatok megőrzési idejének meghosszabbításával kapcsolatban – állásfoglalás .pdf 2022.09.07
NAIH-5956-7-2022 Az európai adatkormányzásról és az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról (adatkormányzási rendelet) szóló, 2022. május 30-i (EU) 2022/868 európai parlamenti és tanácsi rendelet implementációjáról szóló jogharmonizációs javaslat átdolgozott tervezete .pdf 2022.09.07 
NAIH-7129-2-2022 Az egyes miniszteri rendeleteknek a kormányalakításhoz kapcsolódó módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2022.08.31
 2022.augusztus      
 NAIH-7077-2-2022 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.08.31
 NAIH-6596-2-2022 A nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2019/1024. európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésére vonatkozó jogharmonizációs javaslat .pdf 2022.08.04 
2022. július      
NAIH-6440-2-2022 A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól szóló 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról szóló SZTFH rendelet .pdf 2022.07.26
NAIH-6378-2-2022 A 2023. évre szóló Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) adatfelvételei .pdf 2022.07.26
NAIH-6369-2-2022 A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és működéséről, valamint az 1053/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2022. június 9-i (EU) 2022/922 rendelettel kapcsolatos jogharmonizációs módosítása .pdf 2022.07.26
NAIH-6274-2-2022 A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/559 számú törvényjavaslat .pdf 2022.07.26
NAIH-6181-2-2022 A koncessziós eljárásokkal és a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetésének részletes szabályairól szóló SZTFH rendelet .pdf 2022.07.06
NAIH-6154-2-2022 A 2022/2023. tanév rendjéről szóló BM rendelet .pdf 2022.07.06
 NAIH-5956-5-2022 Az európai adatkormányzásról és az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról (adatkormányzási rendelet) szóló, 2022. május 30-i (EU) 2022/868 európai parlamenti és tanácsi rendelet jogharmonizációs célú módosítása - módosított változat .pdf 2022.07.06
 NAIH-5871-4-2022 Egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2022.07.04
 2022. június      
NAIH-5956-3-2022 Az európai adatkormányzásról és az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról (adatkormányzási rendelet) szóló, 2022. május 30-i (EU) 2022/868 európai parlamenti és tanácsi rendelet jogharmonizációs célú módosítása .pdf 2022.06.30
NAIH-6075-3-2022 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/369 számú törvényjavaslat .pdf 2022.06.28
NAIH-6075-2-2022 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/369 számú törvényjavaslat .pdf 2022.06.28
NAIH-6075-1-2022 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/369 számú törvényjavaslat .pdf 2022.06.28
 NAIH-5941-4-2022  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.06.28
 NAIH-5941-2-2022  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.06.21
 NAIH-5871-2-2022 Egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.06.17
 NAIH-5774-2-2022 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C § (4b) bekezdéssel történő kiegészítése, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 28. § (4b) bekezdéssel történő kiegészítése .pdf 2022.06.13
 NAIH-5665-2-2022 Az egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2022.06.07
 NAIH-5591-2-2022 Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény .pdf 2022.06.07
2022. május      
NAIH-5467-2-2022 A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.05.25
NAIH-5466-2-2022 A honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.05.25
NAIH-5533-2-2022 A koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról szóló kormányrendelet .pdf 2022.05.25
NAIH-5532-2-2022 Az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyeztetett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2022.05.25
NAIH-5531-2-2022 Az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló kormányrendelet .pdf 2022.05.25
NAIH-5357-2-2022 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 55. § (7) bekezdésének módosítása - adatkezelési rendelkezés .pdf 2022.05.17
NAIH-5194-2-2022 A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló T/27 számú törvényjavaslat .pdf 2022.05.06
NAIH-5059-2-2022 Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.05.02
NAIH-5058-2-2022 Az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának támogatásáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.05.02
NAIH-5057-2-2022  Az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.05.02
NAIH-4992-2-2022  A szerkezetátalakítási szakértők továbbképzésének szabályairól szóló NVTNM rendelet .pdf 2022.05.02
2022. április      
NAIH-4849-2-2022 Az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló törvény .pdf 2022.04.22
NAIH-4848-2-2022 A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.04.22
NAIH-4847-2-2022 A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.04.22
NAIH-4846-2-2022 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.04.22
NAIH-4845-2-2022 Az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2022.04.22
NAIH-4844-2-2022 A Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre, és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásához, valamint a külföldön kapott Covid-19 elleni védőoltás magyarországi regisztrációjához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló törvény .pdf 2022.04.22
NAIH-4843-2-2022 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2022.04.22
NAIH-4552-4-2022  A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.04.19 
NAIH-407-1-2022  Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2022-2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló kormányhatározat .pdf 2022.04.14
 NAIH-4552-2-2022  A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.04.13
2022. március      
NAIH-4146-2-2022 Az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló kormányrendelet .pdf 2022.03.28
NAIH-4065-2-2022 Az in vitro fertilizációs eljárások egyes veszélyhelyzeti szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2022.03.25
NAIH-4044-2-2022 A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.03.25
NAIH-3853-3-2022 Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 13. § (5) és (7) bekezdésével kapcsolatos állásfoglalás .pdf 2022.03.24
NAIH-3688-2-2022 Az Ukrajna területéről érkezett személyek magyarországi szálláshelyéről szóló adatszolgáltatási kötelezettségről szóló veszélyhelyzeti kormányrendelet .pdf 2022.03.10
NAIH-3523-2-2022 A takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló kormányrendelet .pdf 2022.03.07
NAIH-3508-2-2022 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.03.04
2022. február       
NAIH-2723-6-2022 Az idősügyi digitalizációs program megvalósításához szükséges adatkezeléssel kapcsolatos, veszélyhelyzet ideje alatt érvényes egyes szabályokról szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2022.02.15
NAIH-2723-4-2022 Az idősügyi digitalizációs program megvalósításához szükséges adatkezeléssel kapcsolatos, veszélyhelyzet ideje alatt érvényes egyes szabályokról szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2022.02.15
NAIH-2734-2-2022 A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf  2022.02.10
 NAIH-2723-2-2022 Az idősügyi digitalizációs program megvalósításához szükséges adatkezeléssel kapcsolatos, veszélyhelyzet ideje alatt érvényes egyes szabályokról szóló kormányrendelet .pdf  2022.02.09
2022. január      
NAIH-26-2-2022 "Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégia" 2020-2021. évre vonatkozó intézkedési tervének végrehajtásáról szóló jelentés .pdf 2022.01.10
NAIH-637-2-2022 A veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésével kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló kormányrendelet .pdf 2022.01.12
NAIH-640-2-2022 A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2022.01.13
NAIH-854-2-2022 A felsőoktatásra vonatkozó egyes járványügyi egészségügyi adatok kezeléséről szóló kormányrendelet .pdf 2022.01.17
NAIH-856-2-2022 Az egyes felsőoktatási intézmények adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló kormányrendelet .pdf 2022.01.17
NAIH-863-2-2022 A Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2022.01.17
NAIH-736-2-2022 Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2022.01.19
NAIH-1303-2-2022 A bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló SzTFH rendelet .pdf 2022.01.25