Ügyszám Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya Fájl Dátum
2020. december      
NAIH-8923-2-2020 A SARS-COV-2 járványra tekintettel szükséges, az Országos Magyar Vadászkamara vadászjegy kiállítására, illetve érvényesítésére irányuló eljárásának elektronikus úton történő biztosításával kapcsolatos előterjesztés véleményezése .pdf 2020.12.23
NAIH-8894-2-2020 Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.12.18
NAIH-8681-2-2020 Egyes büntetőjogi és igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet .pdf 2020.12.18
NAIH-5308-2-2020 A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításának kezdeményezése .pdf 2020.12.16
NAIH-8592-2-2020 A szőlészetről és borászatról szóló T/13955 számú törvényjavaslat .pdf 2020.12.11
NAIH-7365-4-2020 Lanzarote 2nd monitoring - információs és kommunikációs technikák által lehetővé tett, gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekre vonatkozó szabályozás és gyakorlat figyelemmel kísérése visszamutatásra .pdf 2020.12.11
NAIH-8428-2-2020 A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.12.04
NAIH-8150-4-2020 A pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/13666 számú törvényjavaslat visszamutatásra .pdf 2020.12.02
NAIH-7765-6-2020 A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról szóló T/13657 számú törvényjavaslat ismételt visszamutatásra .pdf 2020.12.02
NAIH-7906-4-2020 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25/K. § (2) bekezdésének d) pontjára figyelemmel az adatvédelmi incidens esetében az érintetti tájékoztatási kötelezettség alóli mentesüléssel kapcsolatban a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosításának kezdeményezése .pdf 2020.12.01
NAIH-7906-3-2020 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25/K. § (2) bekezdésének d) pontjára figyelemmel az adatvédelmi incidens esetében az érintetti tájékoztatási kötelezettség alóli mentesüléssel kapcsolatban a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításának kezdeményezése .pdf 2020.12.01
NAIH-7906-2-2020 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25/K. § (2) bekezdésének d) pontjára figyelemmel az adatvédelmi incidens esetében az érintetti tájékoztatási kötelezettség alóli mentesüléssel kapcsolatban a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításának kezdeményezése .pdf 2020.12.01
2020. november      
NAIH-7343-2-2020 A Tiszta Ország Program megvalósításához szükséges további intézkedésekről szóló kormányhatározat .pdf 2020.11.30
NAIH-3809-6-2020 A Tiszta Ország Program megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről és az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat kiegészítéséről szóló kormányhatározat .pdf 2020.11.30
NAIH-7765-5-2020 A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról szóló T/13657 számú törvényjavaslat visszamutatásra .pdf 2020.11.27
NAIH-1183-2-2020 A személyazonosító igazolványok biztonságának megerősítéséről és az ehhez szükséges források biztosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2020.11.26
NAIH-8323-2-2020 A családi gazdaságokról szóló T/13261 számú törvényjavaslat .pdf 2020.11.24
NAIH-8264-2-2020 A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2020.11.23
NAIH-8268-2-2020 A veszélyhelyzet során az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérések újbóli bevezetéséről szóló kormányrendelet .pdf 2020.11.20
NAIH-8197-2-2020 A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/13669 számú törvényjavaslat .pdf 2020.11.20
NAIH-8157-2-2020 A nemzeti adatvagyonról szóló törvény .pdf 2020.11.20
NAIH-8150-2-2020 A pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/13666 számú törvényjavaslat .pdf 2020.11.17
NAIH-7765-3-2020 A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról szóló T/13657 számú törvényjavaslat .pdf 2020.11.17
NAIH-8031-2-2020 Az egyes törvényeknek a településtervezés egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2020.11.12
NAIH-7927-2-2020 A nemzeti adatvagyonról szóló törvény .pdf 2020.11.06
NAIH-7765-2-2020 A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2020.11.06
NAIH-7893-2-2020 Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.11.05
NAIH-7837-2-2020 Az egyes adótörvények módosításáról szóló T/13258 számú törvényjavaslat .pdf 2020.11.03
2020. október      
NAIH-7549-2-2020 Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.10.30
NAIH-7548-2-2020 Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2020.10.30
NAIH-7704-2-2020 A törzsadat-nyilvántartás vezetésének részletes szabályairól és a törzsadat-nyilvántartás műszaki követelményeiről szóló PM rendelet .pdf 2020.10.29
NAIH-7581-2-2020 A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2020.10.26
NAIH-7487-2-2020 A miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2020.10.22
NAIH-7486-2-2020 A miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló ITM rendelet .pdf 2020.10.22
NAIH-7485-2-2020 A miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2020.10.22
NAIH-7484-2-2020 A nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges kormányrendelet módosításokról szóló kormányrendelet .pdf 2020.10.22
NAIH-7470-2-2020 A börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárás újraszabályozásával összefüggő egyes törvények módosításához kapcsolódó igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet .pdf 2020.10.20
NAIH-7469-2-2020 A bűncselekmény áldozatainak a vádemelést követően egyszeri alkalommal egy összegben kifizethető kárenyhítésére jogosító bűncselekmények köréről és a kárenyhítés mértékéről szóló kormányrendelet .pdf 2020.10.20
NAIH-7468-2-2020 A börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárás újraszabályozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.10.20
NAIH-7467-2-2020 A börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárás újraszabályozásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2020.10.20
NAIH-7365-2-2020 Lanzarote 2nd monitoring - információs és kommunikációs technikák által lehetővé tett, gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekre vonatkozó szabályozás és gyakorlat figyelemmel kísérése .pdf 2020.10.19
NAIH-7474-2-2020 Az egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2020.10.16
NAIH-7363-2-2020 Az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról és az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról szóló PM rendelet .pdf 2020.10.16
NAIH-7362-2-2020 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.10.16
NAIH-7338-2-2020 A bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerekről szóló kormányrendelet .pdf 2020.10.16
NAIH-7342-2-2020 A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló kormányrendelet .pdf 2020.10.14
NAIH-3805-6-2020 A hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.10.14
NAIH-3802-6-2020 A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.10.14
NAIH-3800-8-2020 Az illegális hulladéklerakás felszámolásáról és a hulladékgazdálkodási ágazat racionalizálásának első lépéseként a hulladékgazdálkodási hatóság felállításáról, továbbá egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény .pdf 2020.10.14
NAIH-7322-2-2020 A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.10.08
NAIH-7008-2-2020 A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény .pdf 2020.10.05
2020. szeptember      
NAIH-7091-2-2020 A digitális társadalomról szóló Berlini Nyilatkozat .pdf 2020.09.30
NAIH-6645-2-2020 A felnőttképzésről szóló 2019. évi LXXVII. törvény 5. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében előírt adatkezeléssel (természetes személyazonosító adatok kezelése, illetve közzététele) kapcsolatos tájékoztatás .pdf 2020.09.23
NAIH-6644-2-2020 Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2020.09.23
NAIH-6760-2-2020 A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény .pdf 2020.09.22
NAIH-6444-2-2020 Európai Beruházási és Újjáépítési Bank (EBRD) - 2021-2025. évekre vonatkozó magyar országstratégia  .pdf 2020.09.22
NAIH-3809-4-2020 A Tiszta Ország Program megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről szóló kormányhatározat ismételt visszamutatásra .pdf 2020.09.21
NAIH-3809-3-2020 A Tiszta Ország Program megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről szóló kormányhatározat visszamutatásra .pdf 2020.09.21
NAIH-3809-2-2020 A Tiszta Ország Program megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről szóló kormányhatározat .pdf 2020.09.21
NAIH-3808-4-2020 Az illegális hulladéklerakás felszámolásához szükséges források biztosításáról és a hulladékgazdálkodási hatóság felállításával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló kormányhatározat ismételt visszamutatásra .pdf 2020.09.21
NAIH-3808-3-2020 Az illegális hulladéklerakás felszámolásához szükséges források biztosításáról és a hulladékgazdálkodási hatóság felállításával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló kormányhatározat visszamutatásra .pdf 2020.09.21
NAIH-3808-2-2020 Az illegális hulladéklerakás felszámolásához szükséges források biztosításáról és a hulladékgazdálkodási hatóság felállításával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló kormányhatározat .pdf 2020.09.21
NAIH-6759-2-2020 Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.09.18
NAIH-6758-2-2020 Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2020.09.18
NAIH-6643-2-2020 A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló BM rendelet .pdf 2020.09.18
NAIH-6577-2-2020 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek részére nyújtandó egyes elektronikus infokommunikációs szolgáltatásoknak a közszolgáltatásként történő igénybevétele” c. koncepció és a kapcsolódó törvénymódosítás .pdf 2020.09.18
NAIH-6642-2-2020 Kirgiz megállapodástervezet - MoU a gazdaság digitalizációja területén való együttműködésről .pdf 2020.09.15
2020. augusztus      
NAIH-6404-2-2020 A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.08.26
NAIH-5986-2-2020 Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EMMI rendelet .pdf 2020.08.07
2020. július      
NAIH-5702-2-2020 Az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.07.28
NAIH-5604-2-2020 Egyes miniszteri rendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetéséhez kapcsolódó módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2020.07.23
NAIH-5560-2-2020 Egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.07.23
NAIH-428-2-2020 A szuper-számítástechnikai infrastruktúra magyarországi fejlesztéséről és kapcsolódó egyéb feladatokról szóló kormányhatározat .pdf 2020.07.23
NAIH-5188-2-2020 Az elektronikus ügyintézés és a biztalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek a KSH által javasolt módosításával kapcsolatos álláspont .pdf 2020.07.09
NAIH-5111-2-2020 A Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között az államaik területén engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás .pdf 2020.07.09
NAIH-5185-2-2020 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.07.07
NAIH-4042-2-2020 A Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2020.07.02
NAIH-2694-4-2020 A webarchiváláshoz szükséges intézkedésekről és egyes levéltári feladatok ellátásáról szóló kormányhatározat .pdf 2020.07.01
NAIH-2694-2-2020 A webarchiváláshoz szükséges intézkedésekről és egyes levéltári feladatok ellátásáról szóló kormányhatározat .pdf 2020.07.01
2020. június      
NAIH-4893-2-2020 A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 10/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.06.29
NAIH-4229-2-2020 A büntetőeljárásról szóló 2017. évi CX. törvény személyes adatok zárt adatkezelésre vonatkozó rendelkezésének kiegészítésére vonatkozó kezdeményezés - védőügyvéd személyes adatai .pdf 2020.06.19
NAIH-3306-4-2020 Az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről szóló 36/2019. (X. 15.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2020.06.18
NAIH-4670-2-2020 A nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges kormányrendelet módosításokról szóló kormányrendelet .pdf 2020.06.17
NAIH-4689-2-2020 Az egyes védett személyek egészségügyi válsághelyzet idején történő egészségügyi ellátásának a rendjéről szóló kormányrendelet .pdf 2020.06.12
NAIH-4618-2-2020 A 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.06.12
NAIH-3810-4-2020 A hulladék-rendész feladatellátásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló ITM rendelet ismételt visszamutatásra .pdf 2020.06.08
NAIH-3805-4-2020 A hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet ismételt visszamutatásra .pdf 2020.06.08
NAIH-3802-4-2020 A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről és kiszabásának módjáról szóló kormányrendelet ismételt visszamutatásra .pdf 2020.06.08
NAIH-3801-4-2020 A Körforgásos Gazdaság Nemzeti Hivatala jogállásáról szóló kormányrendelet ismételt visszamutatásra .pdf 2020.06.08
NAIH-3800-6-2020 Az illegális hulladéklerakás felszámolásáról és a hulladékgazdálkodási ágazat racionalizálásának első lépéseként a hulladékgazdálkodási hatóság felállításáról, továbbá egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény visszamutatásra .pdf 2020.06.08
NAIH-4484-2-2020 A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény .pdf 2020.06.03
NAIH-4483-2-2020 A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló törvény .pdf 2020.06.03
NAIH-4369-2-2020 A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása visszamutatásra .pdf 2020.06.03
NAIH-4333-2-2020 A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló törvény .pdf 2020.06.03
NAIH-4332-2-2020 A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2020.06.03
NAIH-4331-2-2020 A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény .pdf 2020.06.03
NAIH-4190-2-2020 Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2020.06.03
NAIH-4043-2-2020 A Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2020.06.03
NAIH-4370-2-2020 A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény .pdf 2020.06.03
NAIH-3803-2-2020 A hulladékgazdálkodási minőségbiztosítással kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.06.03
NAIH-4387-2-2020 Az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló törvény .pdf 2020.06.02
2020. május      
NAIH-3810-3-2020 A hulladék-rendész feladatellátásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló ITM rendelet visszamutatásra .pdf 2020.05.19
NAIH-3805-3-2020 A hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2020.05.19
NAIH-3802-3-2020 A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről és kiszabásának módjáról szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2020.05.19
NAIH-3801-3-2020 A Körforgásos Gazdaság Nemzeti Hivatala jogállásáról szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2020.05.19
NAIH-3800-4-2020 Az illegális hulladéklerakás felszámolásáról és a hulladékgazdálkodási ágazat racionalizálásának első lépéseként a hulladékgazdálkodási hatóság felállításáról, továbbá egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény visszamutatásra .pdf 2020.05.19
NAIH-3446-2-2020 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló MNB rendelet .pdf 2020.05.14
NAIH-3810-2-2020 A hulladék-rendész feladatellátásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló ITM rendelet .pdf 2020.05.07
NAIH-3805-2-2020 A hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.05.07
NAIH-3802-2-2020 A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről és kiszabásának módjáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.05.07
NAIH-3801-2-2020 A Körforgásos Gazdaság Nemzeti Hivatala jogállásáról szóló kormányrendelet ,pdf 2020.05.07
NAIH-3800-2-2020 Az illegális hulladéklerakás felszámolásáról és a hulladékgazdálkodási ágazat racionalizálásának első lépéseként a hulladékgazdálkodási hatóság felállításáról, továbbá egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény .pdf 2020.05.07
NAIH-3784-2-2020 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2020.05.07
NAIH-3780-3-2020 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló T/10303 számú törvényjavaslat visszamutatásra .pdf 2020.05.07
NAIH-3759-2-2020 Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2020.05.07
NAIH-3780-2-2020 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló T/10303 számú törvényjavaslat .pdf 2020.05.04
2020. április      
NAIH-3559-5-2020 A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2020.04.30
NAIH-3559-4-2020 A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet visszamutatásra .pdf 2020.04.30
NAIH-3559-3-2020 A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.04.30
NAIH-3558-3-2020 A turizmusról szóló törvény .pdf 2020.04.30
NAIH-3556-2-2020 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2020.04.30
NAIH-3552-2-2020 A 2020/2021. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet .pdf 2020.04.30
NAIH-2069-3-2020 A távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, valamint a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló ITM rendelet .pdf 2020.04.23
NAIH-2066-3-2020 A légiközlekedéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló ITM rendelet .pdf 2020.04.23
NAIH-2062-3-2020 Az egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.04.23
NAIH-2060-4-2020 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló 2020. évi ….. törvény .pdf 2020.04.23
NAIH-3415-2-2020 Egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2020.04.20
NAIH-3384-2-2020 Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló törvény .pdf 2020.04.16
NAIH-3306-2-2020 Az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről szóló 36/2019. (X. 15.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2020.04.14
NAIH-3336-2-2020 Az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről szóló kormányrendelet .pdf 2020.04.09
NAIH-3166-2-2020 A Magyar Nemzeti Levéltárról szóló kormányrendelet .pdf 2020.04.09
NAIH-3074-2-2020 Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2020.04.09
NAIH-3073-2-2020 Az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről szóló 36/2019. (X. 15.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2020.04.09
NAIH-2693-4-2020 A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet módosításáról és a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról szóló 4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EMMI rendelet .pdf 2020.04.09
NAIH-2692-4-2020 A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.04.09
NAIH-2691-4-2020 A kulturális intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2020.04.09
NAIH-3290-2-2020 Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2020.04.08
2020. március      
NAIH-3071-2-2020 Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében egyes, az államot terhelő adminisztrációs kötelezettségek csökkentéséről szóló kormányrendelet tervezete .pdf 2020.03.26
NAIH-2911-2-2020 Az elektronikus információbiztonsági korai figyelmeztető rendszerről szóló kormányrendelet .pdf 2020.03.26
NAIH-2290-2-2020 A Magyar Nemzeti Banknak az informatikai rendszer védelméről szóló ajánlása .pdf 2020.03.26
NAIH-2693-2-2020 A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2020.03.19
NAIH-2692-2-2020 A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.03.19
NAIH-2691-2-2020 Az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi ……… törvény .pdf 2020.03.19
NAIH-2685-2-2020 A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló törvény .pdf 2020.03.19
NAIH-2560-2-2020 A Kiberbiztonsági Központ és Kutatóintézet létrehozásához szükséges jogszabályok módosításáról szóló törvény .pdf 2020.03.19
NAIH-2578-2-2020 Az egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2020.03.13
NAIH-2060-2-2020 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2020.03.03
2020. február      
NAIH-1673-2-2020 A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2020.02.25
NAIH-1769-2-2020 Az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2020.02.17
NAIH-1256-2-2020 Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2020.02.06
2020. január      
NAIH-1258-2-2020 Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb, belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2020.01.30
NAIH-1100-2-2020 A Balassi Bálint-ösztöndíjprogramról szóló KKM rendelet .pdf 2020.01.24
NAIH-1056-2-2020 A hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2020.01.24
NAIH-450-4-2020 A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.01.24
NAIH-450-2-2020 A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítás visszavonásának kezdeményezése .pdf 2020.01.09
NAIH-136-2-2020 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.01.07
NAIH-168-2-2020 Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvény .pdf 2020.01.06
NAIH-160-2-2020 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló kormányrendelet .pdf 2020.01.06
NAIH-156-2-2020 A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.01.06
NAIH-151-2-2020 A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2020.01.06