Ügyszám Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya Fájl Dátum
2013. december      
NAIH-3221-2-2013-J A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) kormányhatározat módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2013.12.17
NAIH-3220-2-2013-J Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló EMMI rendelet .pdf 2013.12.17
NAIH-3219-2-2013-J Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló miniszteri rendelet .pdf 2013.12.17
NAIH-3207-2-2013-J A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet módosításáról szóló VM rendelet .pdf 2013.12.13
NAIH-3201-2-2013-J A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2013.12.12
NAIH-3178-2-2013-J A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2013.12.12
NAIH-3157-2-2013-J A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2013.12.12
NAIH-3147-2-2013-J A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet .pdf 2013.12.12
NAIH-3118-2-2013-J A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratnának módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2013.12.12
NAIH-3150-2-2013-J Az állami szervek korrupcióellenes tevékenységéről és együttműködéséről szóló jelentés .pdf 2013.12.09
NAIH-3139-2-2013-J Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 2014-2020. közötti keretstratégiájáról szóló kormányhatározat .pdf 2013.12.09
NAIH-3134-2-2013-J A Belügyminisztérium, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Külügyminisztérium fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló kormányhatározat .pdf 2013.12.07
NAIH-3119-2-2013-J Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2013.12.07
NAIH-3117-2-2013-J Az egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló KIM rendelet .pdf 2013.12.07
NAIH-2972-4-2013-J A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló közigazgatási és igazságügyi miniszteri rendelet .pdf 2013.12.07
NAIH-3081-2-2013-J A Nemzeti Egységes Kártyarendszerről szóló törvény .pdf 2013.12.04
NAIH-3078-2-2013-J A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (Jht.)  .pdf 2013.12.04
NAIH-3073-2-2013-J Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet .pdf 2013.12.04
NAIH-3054-2-2013-J A szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás részletes szabályairól szóló BM rendelet  .pdf 2013.12.04
NAIH-3088-2-2013-J A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2013.12.03
NAIH-3061-2-2013-J Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló kormányrendelet .pdf 2013.12.03
NAIH-3060-2-2013-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2013.12.03
NAIH-3014-2-2013-J A Puskás Tivadar Közalapítvány megszűntetésével kapcsolatos feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló kormányhatározat .pdf 2013.12.03
NAIH-3013-2-2013-J A Puskás Tivadar Közalapítvány megszűntetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1284/2013. (V. 27.) kormányhatározat módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2013.12.03
2013. november      
NAIH-3055-2-2013-J A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2013.11.28
NAIH-3026-2-2013-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról .pdf 2013.11.28
NAIH-3021-2-2013-J A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló kormányrendelet .pdf 2013.11.27
NAIH-3006-2-2013-J A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2013.11.26
NAIH-3018-2-2013-J Az egyes igazságügyi szervezeti és jogállási törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2013.11.25
NAIH-3005-2-2013-J A Salzburgi Fórum miniszteri konferenciájáról szóló jelentés .pdf 2013.11.25
NAIH-3004-2-2013-J A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2013.11.25
NAIH-2993-2-2013-J A Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonába adott, 1237/5. hrsz. alatti ingatlanon a Kistarcsai Rendőrörs kialakítására meghatározott feltételek módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2013.11.25
NAIH-2972-2-2013-J A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló közigazgatási és igazságügyi miniszteri rendelet .pdf 2013.11.25
NAIH-2970-2-2013-J A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2013.11.25
NAIH-2725-5-2013-J Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló, T/13053 számú törvényjavaslat .pdf 2013.11.28
NAIH-2725-4-2013-J Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló, T/13053 számú törvényjavaslat .pdf 2013.11.22
NAIH-2922-2-2013-J A nemzeti kulturális alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet   .pdf 2013.11.18
NAIH-432-3-2013-J A BM/1/14-23/2013. számú tervezet .pdf 2013.11.15
NAIH-2915-2-2013-J A szentendrei Pajor-kúria rekonstrukciójának pénzügyi lezárásához szükséges forrságok biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló kormányhatározat .pdf 2013.11.14
NAIH-2895-2-2013-J Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról, valamint kötelező hatályának elismeréséről és kihírdetéséről szóló kormányrendelet .pdf 2013.11.14
NAIH-2894-2-2013-J Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2013.11.14
NAIH-2891-2-2013-J A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet .pdf 2013.11.14
NAIH-2890-3-2013-J A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló kormányelőterjesztés .pdf 2013.11.14
NAIH-2863-2-2013-J A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2013.11.14
NAIH-2862-2-2013-J A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2013.11.14
NAIH-2886-2-2013-J Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hírdetményi úton történő közlésre vonatkozó eljárási szabályokról szóló kormányrendelet .pdf 2013.11.11
NAIH-2826-2-2013-J A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2013.11.11
NAIH-2874-2-2013-J A postai szolgáltatások különleges jogrend időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről szóló kormányrendelet, az egyes postai tárgyú és postai szabályozással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet és az egyes postai tárgyú és postai szabályozással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló kormányrendelet .pdf 2013.11.07
NAIH-2800-2-2013-J A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvény .pdf 2013.11.04
2013. október      
NAIH-2811-2-2013-J A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet és a polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2013.10.31
NAIH-2785-2-2013-J Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 31.) OM rendelet és a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2013.10.31
NAIH-2767-2-2013-J Az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2013.10.31
NAIH-2778-2-2013-J Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) kormányrendelet, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) kormányrendelet .pdf 2013.10.28
NAIH-2732-2-2013-J A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2013.10.28
NAIH-2731-2-2013-J Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2013.10.28
NAIH-2730-2-2013-J A földről szóló törvény .pdf 2013.10.28
NAIH-2729-2-2013-J A polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha jellemzőiről szóló BM rendelet .pdf 2013.10.28
NAIH-2725-2-2013-J Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló törvény .pdf 2013.10.28
NAIH-2700-2-2013-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2013.10.28
NAIH-2739-2-2013-J A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló kormányrendelet .pdf 2013.10.25
NAIH-2728-2-2013-J A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló ENSZ EGB Egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzőkönyv 7. cikk 5. pontjában előírt jelentési kötelezettség teljesítéséről szóló Jelentés .pdf 2013.10.25
NAIH-2711-2-2013-J A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2013.10.21
NAIH-2660-2-2013-J Az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2013.10.21
NAIH-2627-2-2013-J A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről, valamint a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2013.10.16
NAIH-2618-2-2013-J Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának létesítéséről, tartalmáról és megszűntetéséről szóló BM rendelet .pdf 2013.10.16
NAIH-2619-2-2013-J A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával, valamint a megelőző pártfogás bevezetésével összefüggő törvény .pdf 2013.10.15
NAIH-2595-2-2013-J A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 4.) kormányhatározat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) kormányhatározat .pdf 2013.10.14
NAIH-2486-4-2013-J Az egyes civilszervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvény .pdf 2013.10.14
NAIH-2625-2-2013-J Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontai iparterületen megvalósuló új beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáról hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet .pdf 2013.10.10
NAIH-2607-2-2013-J Az egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2013.10.10
NAIH-2602-2-2013-J Az "art" mozivá minősítés feltételeiről szóló EMMI rendelet .pdf 2013.10.10
NAIH-2535-2-2013-J Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról .pdf 2013.10.03
NAIH-2515-2-2013-J A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) kormányrendelet .pdf 2013.10.03
NAIH-2485-2-2013-J A Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendelet .pdf 2013.10.03
NAIH-2475-2-2013-J A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 2006. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvény .pdf 2013.10.03
NAIH-2488-2-2013-J A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti Egyezmény .pdf 2013.10.03
2013. szeptember      
NAIH-2487-2-2013/J A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti Egyezmény .pdf 2013.09.30
NAIH-2486-2-2013/J Az egyes civilszervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvény .pdf 2013.09.30
NAIH-2466-2-2013/J A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény  .pdf 2013.09.30
NAIH-2447-2-2013/J A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) kormányrendelet  .pdf 2013.09.30
NAIH-2446-2-2013/J A Magyar Pszichológus Kamaráról szóló törvény  .pdf 2013.09.30
NAIH-2248-4-2013/J Az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, valamint a biztonsági eseményének jelentésének és közzétételének rendjéről szóló NFM rendelet .pdf 2013.09.30
NAIH-2443-2-2013/J A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendelet .pdf 2013.09.23
NAIH-2433-2-2013/J Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2013.09.23
NAIH-2444-2-2013/J Az egyes haditechnikai eszközök, termékek, szolgáltatások kereskedelméről és engedélyezéséről szóló kormányrendeletek .pdf 2013.09.18
NAIH-2381-2-2013/J A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) kormányrendelet .pdf 2013.09.18
NAIH-2323-2-2013/J A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény .pdf 2013.09.18
NAIH-2346-2-2013/J Az egyes köznevelési szakmai testületek újraszabályozásáról és megszüntetéséről szóló kormányhatározat .pdf 2013.09.10
NAIH-2144-4-2013/J A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2013.09.10
NAIH-1074-5-2013/J A szabad vizen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2013.09.06
NAIH-2303-2-2013/J A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2013.09.06
NAIH-2253-2-2013/J A nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2013.09.05
NAIH-2329-2-2013/J Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény .pdf 2013.09.04
2013. augusztus      
NAIH-2248-2-2013/J Az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események jelentésének és közzétételének rendjéről szóló NFM rendelet .pdf 2013.08.30
NAIH-1999-4-2013/J Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2013.08.27
NAIH-1996-2013/J A BM/11033-1/2013. számú, a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB és a 2005/681/IB határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 8229/13 számú parlamenti és tanácsi rendelettervezet .pdf 2013.08.27
NAIH-1873-4-2013/J A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet .pdf 2013.08.27
NAIH-2191-2-2013/J Az egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2013.08.23
NAIH-2189-2-2013/J A Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Migrációs Szervezet között a migráció területén folytatandó együttműködésről szóló 1995. december 18-án, Budapesten aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló Kormányrendelet .pdf 2013.08.23
NAIH-2188-2-2013/J A Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2013.08.23
NAIH-2166-2-2013/J Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosítása .pdf 2013.08.23
NAIH-2144-2-2013/J A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2013.08.23
NAIH-2109-2-2013/J A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről szóló egyezmény, valamint a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködésről szóló egyezmény .pdf 2013.08.23
NAIH-2106-2/2013-J A határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló 2011/24/EU irányelv átültetésével összefüggő egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek .pdf 2013.08.23
NAIH-2150-2/2013-J A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosításáról szóló NGM rendelet .pdf 2013.08.14
NAIH-2143-2/2013-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználása rendjéről szóló 9/2013. (III. 29.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2013.08.14
NAIH-2110-2/2013-J A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2013.08.14
NAIH-2099-2/2013-J A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2013.08.14
NAIH-1072-4/2013-J A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény tervezete .pdf 2013.08.14
NAIH-5956-10/2012-J Törvénymódosítási kezdeményezés: az adatvédelmi nyilvántartás adatkörének kiegészítése az adatfeldolgozó által megbízott adatfeldolgozó adataival  .pdf 2013.08.14
NAIH-2095-2/2013-J Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról szóló NFM rendelet .pdf 2013.08.08
NAIH-2061-2/2013-J Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendelet  .pdf 2013.08.08
NAIH-2056-2/2013-J A Migrációs Stratégiáról és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiáról szóló előterjesztés .pdf 2013.08.08
NAIH-2055-2/2013-J Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégiáról szóló előterjesztés .pdf 2013.08.08
NAIH-2019-2/2013-J A magyar-szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2009-2012. évi munkálatairól című Zárójegyzőkönyv, valamint a Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez "A" határszakasz 2013. című határokmány jóváhagyásáról szóló BM rendelet .pdf 2013.08.08
NAIH-1997-1/2013-J A minősített adat védelméről szóló törvény módosításának kezdeményezése - a minősített adat felhasználási feltételei a titokfelügyeleti hatósági eljárásban .pdf 2013.08.08
NAIH-1701-2/2013-J A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a bűnözés leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodásról szóló előterjesztés .pdf 2013.08.08
2013. július      
NAIH-1927-2/2013-J A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvény .pdf 2013.07.30
NAIH-1956-2/2013-J A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek a szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárással, valamint a tolmácsolással összefüggő rendelkezései és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2013.07.30
NAIH-1957-2/2013-J A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 320. § (6) bekezdésében meghatározott naptári nap közzétételéről szóló belügyminiszteri határozat .pdf 2013.07.30
NAIH-1952-2/2013-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2013.07.25
NAIH-1926-2/2013-J Az atomenergia 2012. évi hazai alkalmazásának biztonságáról készített jelentésről szóló előterjesztés .pdf 2013.07.25
NAIH-1918-2/2013-J Az Élelmiszerlánc-biztonsági stratégia 2013-2022 című kormányzati stratégiai tervdokumentumról szóló előterjesztés .pdf 2013.07.25
NAIH-1901-2/2013-J Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2013.07.25
NAIH-1955-2/2013-J A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2013.07.23
NAIH-1931-2/2013-J A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadásáról és átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2013.07.22
NAIH-1878-2/2013-J Az egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek a közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2013.07.22
NAIH-1788-2/2013-J A védett személyek és kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Kormány rendelet módosításáról szóló előterjesztés .pdf 2013.07.10
NAIH-1930-2/2013-J A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Kormány rendelet módosításáról szóló Kormány rendelet .pdf 2013.07.19
NAIH-1874-2/2013-J A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormány-előterjesztés .pdf 2013.07.18
NAIH-1873-2/2013-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2013.07.19
NAIH-1884-2/2013-J Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvény  .pdf 2013.07.18
NAIH-1883-2/2013-J A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2013.07.15
NAIH-1882-2/2013-J A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló törvény  .pdf 2013.07.15
NAIH-1851-2/2013-J A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvántartásáról szóló kormányrendelet .pdf 2013.07.12
NAIH-1839-2/2013-J A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet  módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2013.07.11
NAIH-1776-2/2013-J Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2013.07.12
NAIH-1807-2/2013-J A szakképzési megállapodásról szóló kormányrendelet .pdf 2013.07.11
NAIH-1780-2/2013-J A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló törvény .pdf 2013.07.11
NAIH-1779-2/2013-J A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvény .pdf 2013.07.11
NAIH-1715-2/2013-J Az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2013.07.09
NAIH-1726-2/2013-J A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 25/2008. (VIII.8.) OKM rendelet  módosításáról szóló EMMI rendelet  .pdf 2013.07.08
NAIH-1761-02/2013-J A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló KIM rendelet-tervezet .pdf 2013.07.03
NAIH-5956-08-2012-J Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) adatfeldolgozásra vonatkozó szabályainak korrekciója .pdf 2013.07.02
NAIH-1072-02/2013-J A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és a kapcsolódó törvények módosításáról .pdf 2013.07.02
NAIH-1473-04/2013-J A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Kormány rendelet .pdf 2013.07.02
NAIH-1725-02/2013-J Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló EMMI rendelet   .pdf 2013.07.02