Ügyszám Jogi szabályozással kapcsolatos állásfoglalás tárgya Fájl Dátum
2014.december      
NAIH-2989-2-2014-J A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról .pdf 2014.12.23
NAIH-2897-2-2014-J Az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény .pdf 2014.12.22
NAIH-2979-2-2014-J Az egyes emberen végzett orvostudományi kutatások engedélyezésével összefüggő és egyes népegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.12.18
NAIH-2955-2014-J Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.12.18
NAIH-2906-2-2014-J A köznevelési tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.12.16
NAIH-2902-2-2014-J Az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.12.16
NAIH-2840-2-2014-J A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnügyi eljárási jogsegélyegyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2014.12.16
NAIH-2939-2-2014-J Egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló T/2373 számú törvényjavaslat .pdf 2014.12.15
NAIH-2915-2-2014-J Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/2141 számú törvényjavaslat .pdf 2014.12.15
NAIH-2782-3-2014-J A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/2250 számú törvényjavaslat .pdf 2014.12.11
NAIH-2834-2-2014-J Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú, valamint gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel, gyógyászati ellátásokkal és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.12.09
NAIH-2790-2-2014-J A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló EMMI rendelet  .pdf 2014.12.09
NAIH-2789-2-2014-J Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló EMMI rendelet .pdf 2014.12.09
NAIH-2788-2-2014-J A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló EMMI rendelet .pdf 2014.12.09
NAIH-2791-2-2014-J Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2014.12.05
NAIH-2821-2-2014-J Az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.12.05
NAIH-2802-2-2014-J A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.12.05
NAIH-2801-2-2014-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2015. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló BM rendelet .pdf 2014.12.04
NAIH-2792-2-2014-J A HCM 1890. Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet .pdf 2014.12.04
NAIH-2779-2-2014-J Az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. törzstőke-emeléséhez és az ehhez kapcsolódó részesedések rendezéséhez szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló kormányhatározat .pdf 2014.12.04
NAIH-2757-2-2014-J Az egyes személyügyi tárgyú BM rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2014.12.04
NAIH-2750-2-2014-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.12.04
NAIH-2742-2-2014-J Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.12.04
NAIH-2740-2-2014-J Az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról készített jelentés .pdf 2014.12.04
NAIH-2264-6-2014-J Az arcfelismerő rendszer működtetésének bevezetéséhez javasolt szabályozási koncepció .pdf 2014.12.04
NAIH-2076-4-2014-J A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2014.12.04
NAIH-2745-2-2014-J A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.12.02
NAIH-2705-2-2014-J A javítóintézetek rendtartásáról szóló EMMI rendelet  .pdf 2014.12.02
NAIH-2704-2-2014-J Az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.12.02
NAIH-2703-2-2014-J Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.12.02
NAIH-2676-2-2014-J A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosítása az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatban történő módosításáról szóló BM rendelet visszamutatásra megküldött tervezete .pdf 2014.12.02
2014.november      
NAIH-2690-2-2014-J A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.11.27
NAIH-2683-2-2014-J A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.11.27
NAIH-2676-2-2014-J A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosítása az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatban történő módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2014.11.27
NAIH-2657-2-2014-J A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.11.27
NAIH-2650-2-2014-J Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.11.19
NAIH-2635-2-2014-J A 2015. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékéről szóló kormányrendelet .pdf 2014.11.19
NAIH-2616-2-2014-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.11.19
NAIH-2609-2-2014-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet .pdf 2014.11.19
NAIH-2589-2-2014-J Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.11.13
NAIH-2485-2-2014-J A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2014.11.12
NAIH-2522-2-2014-J A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló BM rendelet .pdf 2014.11.07
NAIH-2521-2-2014-J Az egyes törvényeknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2014.11.07
NAIH-2492-2-2014-J A repülőtér légiközlekedés-védelme céljából szedett díjak tervezése, jóváhagyása és felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2014.11.06
NAIH-2491-2-2014-J A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv általi átvételének, valamint a nyilvános repülőtér üzemben tartója részére történő visszaadásának és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés felügyeletéről szóló komrányrendelet .pdf 2014.11.06
NAIH-2488-2-2014-J A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló kormányhatározat .pdf 2014.11.06
NAIH-2487-2-2014-J A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2014.11.06
NAIH-2473-3-2014-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2014.11.04
NAIH-2461-2-2014-J Egyes törvényeknek a rehabilitációs és szociális feladatellátás átalakításával kapcsolatos módosításáról szóló törvény, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló kormányrendelet, az egyes kormányrendeleteknek a rehabilitációs és szociális feladatellátás átalakításával kapcsolatos módosításáról szóló kormányrendelet, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló kormányrendelet és az egyes miniszteri rendeleteknek a szociális és rehabilitációs feladatellátás átalakításával összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.11.04
NAIH-2389-2-2014-J A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.11.04
2014.október      
NAIH-2454-2-2014-J Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/1705 számú törvényjavaslat .pdf 2014.10.31
NAIH-2445-2-2014-J Az "art" mozihálózat digitális fejlesztésének 2014. évi támogatásáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.10.31
NAIH-2417-2-2014-J A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2013. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2014.10.29
NAIH-2402-2-2014-J Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátviteleiről szóló 288/2009. (XII. 15.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.10.29
NAIH-2365-2-2014-J Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról szóló NGM rendelet .pdf 2014.10.21
NAIH-2364-2-2014-J Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.10.21
NAIH-2363-2-2014-J Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.10.21
NAIH-2351-2-2014-J A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló törvény .pdf 2014.10.21
NAIH-2377-2-2014-J A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény .pdf 2014.10.17
NAIH-2326-2-2014-J A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.10.16
NAIH-2325-2-2014-J A Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet .pdf 2014.10.16
NAIH-2324-2-2014-J A Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2014.10.16
NAIH-2318-2-2014-J A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatainak meghatározásáról, illetékességi területének kijelöléséről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2014.10.16
NAIH-2289-2-2014-J Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2014.10.16
NAIH-2264-2-2014-J Az arcfelismerő rendszer működtetésének bevezetéséhez javasolt szabályozási koncepció .pdf 2014.10.13
NAIH-2239-2-2014-J Az egységes elektronikus-kártya kibocsátási keretrendszerről szóló törvény .pdf 2014.10.13
NAIH-2234-2-2014-J A központi címregiszterről és címkezelésről, valamint a belügyminiszter hatáskörébe tartozó egyes törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2014.10.13
NAIH-2301-2-2014-J A Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetésről szóló kormányelőterjesztés .pdf 2014.10.10
NAIH-2267-2-2014-J A Szent István Egyetem által a kistérségi közfoglalkoztatási mintaprogramok mezőgazdasági programeleme megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának biztosítása érdekében a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló kormányhatározat  .pdf 2014.10.09
NAIH-2261-2-2014-J A Belügyminisztérium és az Országgyűlés fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló kormányhatározat .pdf 2014.10.09
NAIH-2255-2-2014-J Az EU 2013/2267 számú kötelezettségszegési eljárás lezárása érdekében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvény  .pdf 2014.10.09
NAIH-2207-2-2014-J Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről .pdf 2014.10.07
NAIH-2236-2-2014-J A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségekről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2014.10.06
NAIH- 2182-2-2014-J A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2014.10.06
2014.szeptember      
NAIH-2196-2-2014-J A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezghető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.09.29
NAIH-2159-2-2014-J Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet .pdf 2014.09.23
NAIH-2149-2-2014-J A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet  .pdf 2014.09.23
NAIH-2110-2-2014-J A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról szóló BM rendelet .pdf 2014.09.23
NAIH-2122-2-2014-J A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárt, életfogytiglani szabadságvesztést töltő elítéltekkel kapcsolatos kegyelmi eljárás érdemi szabályairól szóló törvénymódosítás .pdf 2014.09.22
NAIH-2076-2-2014-J A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2014.09.15
NAIH-2069-2-2014-J Az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2014.09.15
NAIH-2061-2-2014-J A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendelet .pdf 2014.09.15
NAIH-2029-2-2014-J A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló kormányrendelet .pdf 2014.09.09
NAIH-2028-2-2014-J A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2014.09.09
NAIH-2023-2-2014-J Az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.09.09
NAIH-3081-5-2013-J A Nemzeti Egységes Kártyarendszerről szóló törvény .pdf 2014.09.03
2014.augusztus      
NAIH-1923-2-2014-J Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletnek a mező- és erdőgazdasági földek átruházásával, valamint a törvény erejénél fogva megszűnt haszonélvezeti jog és használat jogának ingatlan-nyilvántartásból történő törlésével összefüggő módosításáról szóló VM rendelet .pdf 2014.08.29
NAIH-1899-2-2014-J A Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztésének helyzetéről és az Európai Képesítési Keretrendszerrel való megfeleltetéséről szóló jelentés .pdf 2014.08.29
NAIH-1892-2-2014-J A rendőrségi fogdák rendjéről szóló BM rendelet .pdf 2014.08.29
NAIH-1501-6-2014-J Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/311 számú törvényjavaslat .pdf 2014.08.29
NAIH-1871-2-2014-J A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló törvény .pdf 2014.08.15
NAIH-1729-2-2014-J A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az országos érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló EMMI rendelet  .pdf 2014.08.01
2014.július      
NAIH-613-4-2014-J A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2014. évi mértékéről szóló BM rendelet .pdf 2014.07.31
NAIH-1749-2-2014-J Az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.07.24
NAIH-1682-2-2014-J A pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló BM rendelet .pdf 2014.07.24
NAIH-1631-5-2014-J A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a büntetés-végrehajtási szervezet 2013. évi ellátási tevékenységéről szóló jelentés .pdf 2014.07.24
NAIH-1652-2-2014-J Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.07.21
NAIH-1592-2-2014-J Az egészségügyért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló EMMI rendelet .pdf 2014.07.17
NAIH-1642-2-2014-J Az elővezetés végrehajtásával, továbbá a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, illetve a végrehajtásért felelős szerv elé állításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló BM rendelet .pdf 2014.07.16
NAIH-1631-3-2014-J A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a büntetés-végrehajtási szervezet 2013. évi ellátási tevékenységéről szóló jelentés .pdf 2014.07.11
NAIH-1578-2-2014-J A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.07.04
NAIH-1553-2-2014-J A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló kormányrendelet .pdf 2014.07.04
NAIH-1501-3-2014-J Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/311 számú törvényjavaslat .pdf 2014.07.04
NAIH-1501-2-2014-J Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/311 számú törvényjavaslat .pdf 2014.07.04
NAIH-1545-2-2014-J A Magyarország Kormánya és az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) közötti Székhely-Megállapodás létrehozásáról szóló kormányhatározat és Magyarország Kormánya és az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) közötti Székhely-Megállapodás kihírdetéséről szóló törvény .pdf 2014.07.03
2014.június      
NAIH-1470-2-2014-J A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) kormányrendelet, valamint a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendet .pdf 2014.06.24
NAIH-1423-1-2014-J Az elektronikus hírközlési szolgáltatók titkos információgyűjtéssel kapcsolatos adattovábbítási nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó szabályozási kezdeményezés .pdf 2014.06.24
NAIH-1410-4-2014-J A távközlési adatmegőrzési kötelezettséggel kapcsolatos állásfoglalás .pdf 2014.06.24
NAIH-1412-2-2014-J A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság objektumának rekonstrukciója és bővítése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló kormányhatározat .pdf 2014.06.13
NAIH-1395-2-2014-J A lőterekről, a lőfegyverek, a lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2014.06.10
NAIH-1371-2-2014-J Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet .pdf 2014.06.10
  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló T/146. számú törvényjavaslat .pdf 2014.06.06
NAIH-1410-2-2014-J A távközlési adatmegőrzési kötelezettséggel kapcsolatos álláspont .pdf 2014.06.06
NAIH-1387-2-2014-J A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/156. számú törvényjavaslat .pdf 2014.06.06
2014.május      
NAIH-1353-2-2014-J A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.05.30
NAIH-1327-2-2014-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló  BM rendelet .pdf 2014.05.30
NAIH-1326-2-2014-J A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.05.29
NAIH-1218-4-2014-J A Magyaroszág Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény .pdf 2014.05.29
NAIH-1217-4-2014-J A Magyaroszág Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányhatározat .pdf 2014.05.29
NAIH-1328-2-2014-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.05.27
NAIH-1272-2-2014-J Az állami alapadat-adatbázisok felhasználásáról szóló VM rendelet .pdf 2014.05.27
NAIH-1243-2-2014-J A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihírdetéséről szóló törvény .pdf 2014.05.26
NAIH-1242-2-2014-J A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2014.05.26
NAIH-1219-2-2014-J Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.05.26
NAIH-1138-2-2014-J Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.05.21
NAIH-1060-4-2014-J Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetésről szóló kormányhatározat .pdf 2014.05.21
2014. április      
NAIH-1060-2-2014-J Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihírdetésről szóló kormányhatározat .pdf 2014.04.30
NAIH-1059-2-2014-J Az egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.04.30
NAIH-982-2-2014-J Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló KIM rendelet .pdf 2014.04.22
NAIH-782-4-2014-J Az egyes belügyminiszteri rendeleteknek a büntetőeljárás és a szabálysértési eljárás során a tájékoztatáshoz való joggal összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2014.04.17
NAIH-896-2-2014-J A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.04.08
NAIH-822-2-2014-J Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, valamint a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.04.08
NAIH-809-2-2014-J Az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihírdetéséről és az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. január 27-én kelt Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének kihírdetéséről szóló 2002. évi XLIX. törvény módosításáról szóló törvény .pdf 2014.04.07
NAIH-3073-4-2013-J Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról szóló NGM rendelet .pdf 2014.04.02
2014. március      
NAIH-819-2-2014-J Kazah-Magyar bűnügyi nemzetközi Egyezmény .pdf 2014.03.27
NAIH-782-2-2014-J Az egyes belügyminiszteri rendeleteknek a büntetőeljárás és a szabálysértési eljárás során a tájékoztatáshoz való joggal összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2014.03.26
NAIH-775-2-2014-J Az orvostudományi kutatások engedélyezésével kapcsolatos kormányrendeletek és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.03.24
NAIH-745-2-2014-J A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.03.24
NAIH-731-2-2014-J Magyarország Kormánya és a Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról, valamint kötelező hatályának elismeréséről és kihírdetéséről szóló kormányhatározat 1. számú melléklete .pdf 2014.03.24
NAIH-730-2-2014-J Magyarország Kormánya és a Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihírdetéséről szóló kormányrendelet, valamint Magyarország Kormánya és a Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat  .pdf 2014.03.24
NAIH-714-2-2014-J Az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló BM rendelet .pdf 2014.03.20
NAIH-545-2-2014-J A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.03.20
NAIH-657-2-2014-J Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásának szabályairól szóló EMMI rendelet .pdf 2014.03.17
NAIH-644-2-2014-J Az új földforgalmi szabályozással összefüggésben a Nemzeti Földalapról szóló törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról szóló kormányrendelet  .pdf 2014.03.10
NAIH-635-2-2014-J Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet, valamint az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.03.10
NAIH-613-2-2014-J A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2014. évi mértékéről szóló BM rendelet .pdf 2014.03.10
NAIH-612-2-2014-J A vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló kormányrendelet .pdf 2014.03.10
NAIH-611-2-2014-J A 2014. és 2015. években nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek keretszámáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.03.07
NAIH-597-2-2014-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2014.03.07
NAIH-572-2-2014-J A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.03.07
NAIH-571-2-2014-J Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló kormányhatározat .pdf 2014.03.07
NAIH-553-2-2014-J A Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) közötti Oktatási együttműködési megállapodás kihírdetéséről szóló kormányrendelet .pdf 2014.03.07
NAIH-552-2-2014-J A Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) közötti Oktatási együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormányhatározat .pdf 2014.03.07
NAIH-513-2-2014-J A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló EMMI rendelet .pdf 2014.03.07
NAIH-512-2-2014-J Az egészségügyi intézményekben képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló EMMI rendelet .pdf 2014.03.07
NAIH-511-2-2014-J A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló EMMI rendelet .pdf 2014.03.07
NAIH-573-2-2014-J A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.03.06
NAIH-524-2-2014-J Az ittasság ellenőrzése érdekében szükséges mintavételekkel kapcsolatos rendőri feladatok tárgyában egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2014.03.06
NAIH-260-2-2014-J A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása .pdf 2014.03.05
NAIH-570-2-2014-J A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisok és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendelet .pdf 2014.03.04
NAIH-523-2-2014-J Az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló kormányrendelet .pdf 2014.03.04
NAIH-522-2-2014-J A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2014.03.04
2014. február      
NAIH-543-2-2014-J A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló KIM rendelet .pdf 2014.02.28
NAIH-494-2-2014-J A szociális ágazatba tartozó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.02.28
NAIH-482-2-2014-J A Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgálatás részletes szabályairól szóló KIM rendelet .pdf 2014.02.28
NAIH-448-2-2014-J Az elektronikus hírközlés különleges jogrend idejére irányuló felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.02.28
NAIH-406-4-2014-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet - átdolgozott tervezet .pdf 2014.02.28
NAIH-406-2-2014-J A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2014.02.28
NAIH-398-4-2014-J A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint az ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet lefoglalással kapcsolatos szabályainak módosításáról szóló BM rendelet - átdolgozott tervezet .pdf 2014.02.28
NAIH-498-2-2014-J Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló kormányrendelet .pdf 2014.02.26
NAIH-497-2-2014-J A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.02.26
NAIH-496-2-2014-J A szociális, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő és egyéb módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.02.26
NAIH-495-2-2014-J A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) kormányrendeletnek, továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) kormányrendeletnek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.02.26
NAIH-461-2-2014-J A civil szervezetekkel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.02.26
NAIH-404-2-2014-J A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló NGM rendelet .pdf 2014.02.19
NAIH-367-2-2014-J A 2014/2015. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet .pdf 2014.02.19
NAIH-428-2-2014-J A köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.02.18
NAIH-388-2-2014-J Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.02.17
NAIH-387-2-2014-J Az egyes egészségügyi és sport tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.02.17
NAIH-378-2-2014-J A hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló KIM rendelet .pdf 2014.02.17
NAIH-398-2-2014-J A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint az ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet lefoglalással kapcsolatos szabályainak módosításáról szóló BM rendelet .pdf 2014.02.14
NAIH-372-2-2014-J A tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló EMMI rendelet .pdf 2014.02.14
NAIH-303-2-2014-J Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között a nemzetközi adómegfelelés fejlesztéséről és a FATCA szabályok végrehajtásáról szóló Egyezmény .pdf 2014.02.12
NAIH-341-2-2014-J Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.02.11
NAIH-293-2-2014-J A muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint az állami tulajdonban lévő kulturális javak őrzési vagy bemutatási helyének kijelöléséről szóló EMMI rendelet .pdf 2014.02.06
NAIH-292-2-2014-J A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet és a radioaktiv anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendeletek .pdf 2014.02.06
NAIH-291-2-2014-J Az egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő módosításáról szóló miniszteri rendeletek .pdf 2014.02.06
NAIH-290-2-2014-J Az egyes kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő módosításáról szóló kormányrendeletek .pdf 2014.02.06
NAIH-288-2-2014-J A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.02.06
NAIH-230-2-2014-J A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) kormányhatározat, valamint a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) kormányhatározat módosításáról szóló kormányhatározat .pdf 2014.02.03
NAIH-229-2-2014-J Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló EMMI rendelet .pdf 2014.02.03
NAIH-226-2-2014-J A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló NGM rendelet .pdf 2014.02.03
NAIH-164-2-2014-J Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, az egészségügyi intézmények válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, a veleszületett rendellenességek bejelentéséről és nyilvántartásuk rendjéről, valamint a szívinfarktussal kapcsolatos megbetegedések bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről szóló EMMI rendelet .pdf 2014.02.03
2014. január      
NAIH-219-2-2014-J A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alkalmazásával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvény és a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2014.01.30
NAIH-212-2-2014-J Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos BM rendelet .pdf 2014.01.30
NAIH-204-2-2014-J Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályairól szóló kormányrendelet .pdf 2014.01.30
NAIH-170-2-2014-J A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII. 13.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.01.30
NAIH-163-2-2014-J A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló kormányrendelet .pdf 2014.01.30
NAIH-134-2-2014-J Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló EMMI rendelet .pdf 2014.01.27
NAIH-136-2-2014-J A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló kormányrendelet  .pdf 2014.01.23
NAIH-102-2-2014-J A Budapest, II. kerület, Margit krt. 85-87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) kormányrendelet, valamint egyes kiemelt tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.01.20
NAIH-94-2-2014-J A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet módosításáról szóló kormányrendelet .pdf 2014.01.20
NAIH-3265-2-2013-J A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény játékos-védelmi célú törvény módosítása .pdf 2014.01.03
NAIH-3264-2-2013-J A köznevelés-fejlesztési stratégiáról szóló kormányhatározat .pdf 2014.01.03
NAIH-3255-2-2013-J A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről szóló EMMI rendelet .pdf 2014.01.03